Seksuell helse og velvære under covid-19-pandemien

Seksuell helse og velvære er en viktig forutsetning for opplevelsen av livskvalitet og kan være en viktig ressurs i krisetider. Seksuelle motiver, seksuell aktivitet og dynamikken i relasjoner kan imidlertid endre seg i krisetider. På bakgrunn av at Covid-19-pandemien har hatt en stor innvirkning i folks liv, vil det være interessant å undersøke om pandemien har endret aspekter relatert til seksuell helse. Hvilken rolle spiller seksualitet for å håndtere stress og utfordringer i krisetider?
 

Om prosjektet

 

Prosjektet er en kvalitativ studie som gjennomføres av masterstudenter Maria Dahl og Nabila Habib og veileder postdoktor Nantje Fischer og professor Bente Træen.

Vi ønsker å rekruttere kvinner i alderen 18 til 36 år som er i et nåværende heterofilt parforhold og som har vært det i minst 6 måneder før pandemien. Å delta innebærer å være med på et intervju som varer ca 1-2 timer. Intervjuene vil enten kunne gjennomføres digitalt over Zoom eller fysisk. Dette avhenger både av de gjeldende smitteverntiltakene og deltakernes egne ønsker. Spørsmål som skal undersøkes er; Hvordan opplever du din seksualitet? Hvilken betydning har seksuell velvære, intimitet og nærhet? Opplever du at Covid-19 pandemien har påvirket din seksualitet? Du vil også bli spurt spørsmål om dine seksuelle motiver og din seksuelle relasjon. Spørsmål som stilles kan oppleves nærgående og intime.

Opplysninger fra intervjuet vil presenteres anonymt i en masteroppgave ved Psykologisk Institutt og eventuelt i internasjonale forskningsartikler. Masteroppgaveprosjektet er et underprosjekt av et Europeisk nettverk for seksualmedisin hvor forskere i flere europeiske land gjennomfører lignende studier. På bakgrunn av dette samarbeidet planlegges det å utveksle kodede opplysninger (engelsk oversatte forskningsresultater og/eller pseudonymiserte transkripsjoner) mellom forskere fra nettverket.

Det er frivillig å delta i prosjektet. Behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke og du kan når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi årsak. Alle personopplysninger vil da bli slettet. NSD – Norsk senter for forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.


Dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å delta i prosjektet kan du ta kontakt via dette nettskjemaet.
 

Publisert 1. des. 2021 12:23 - Sist endret 22. apr. 2022 09:41