English version of this page

Seksuell helse hos eldre voksne

En kvalitativ og kvantitativ studie av seksuell funksjon og seksuelt velvære hos eldre voksne i Europa.

Illustrasjon: Lisa Aisato

Om prosjektet

En tradisjonell oppfatning er at sex er for de unge og vakre. Dette er i ferd med å endre seg radikalt. Vi blir flere eldre voksne i årene som kommer, og sex har en helt annen posisjon i livet til kommende generasjoner pensjonister. Sex er en viktig komponent i livet. Derfor er seksuell funksjon en viktig forutsetning for opplevelsen av livskvalitet. Dagens og fremtidens generasjoner av eldre voksne vil verdsette sin seksuelle helse mer enn tidligere generasjoner.

Mål

Over hele Europa innser helsemyndighetene at et økende antall eldre voksne kommer til å betrakte sin seksuelle helse og seksuelle tilfredshet som viktig for seg, til og med som en menneskerett. Vi mangler imidlertid forskning om hvordan eldre voksne takler de fysiske, psykologiske og samlivsmessige endringene som påvirker seksuelle helse.

Forskningsprosjektet vil gi oss ny og verdifull kunnskap som vil gjøre beslutningstakere og helsepersonell bedre rustet til å håndtere de utfordringene eldre voksne - både som enkeltindivider og som par - kan møte i forhold til tilfredshet med sexlivet sitt. Ulike europeiske land har forskjellige seksuelle kulturer og spillereglene som styrer hva folk gjør, med hvem, hvordan og når, er ulike. Disse forskjellene er historisk forankret. For eksempel er det store forskjeller i normer, regler, holdninger og atferd mellom folk i nord-, sør- og sentral- Europa. Viktige grunner til dette er sosiale og kulturelle forskjeller med hensyn til kjønnsroller og hvilken posisjon likestillingsideologien har i samfunnet og kulturen. Forskningsprosjektet samler data fra ulike kilder og i ulike land.

Foreløpige data fra Norge sier noe om hvor seksuelt aktive de eldre voksne er. I den nylig gjennomførte undersøkelsen brukte vi en vid definisjon av seksualitet, og spurte et representativt utvalg 60-75 år gamle nordmenn om de hadde hatt noen form for seksuell aktivitet siste år. Hele 91% menn og 74% kvinner svarte ja på spørsmålet. Kjønnsforskjellen har sin forklaring i at flere kvinner enn menn i denne alderen lever alene.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIHUMSAM - Forskerprosjekt) 2016 - 2020.

Samarbeid

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk institutt og partnere ved University of Zagreb, University of Southampton, University of Sheffield, Københavns Universitet, University of Leuven, ISPA-University Institute Portugal og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

Publikasjoner

 • Nantje Fischer; Bente Træen & Gert Martin Hald (2018). Predicting Partnered Sexual Activity among Older Adults in Four European Countries: The Role of Attitudes, Health and Relationship Factors. Sexual and Relationship Therapy.  ISSN 1468-1994.
 • Bente Træen; Aleksandar Stulhofer; Tanja Jurin & Gert Martin Hald (2018). Seventy-five years old and still going strong: Stability and change in sexual interest and sexual enjoyment in elderly men and women across Europe. International Journal of Sexual Health.  ISSN 1931-7611.
 • Bente Træen; Aleksandar Stulhofer; Erick Janssen; Ana Carvalheira; Gert Martin Hald; Theis Lange & Cynthia Graham (2018). Sexual Activity and Sexual Satisfaction among Older Adults in Four European Countries. Archives of Sexual Behavior.  ISSN 0004-0002.
 • Bente Træen; Gert Martin Hald; Cynthia Graham; Paul Enzlin; Erick Janssen; Ingela Lundin Kvalem; Ana Carvalheira & Aleksandar Stulhofer (2017). Sexuality in Older Adults (65+)?An Overview of the Literature, Part 1: Sexual Function and its Difficulties. International Journal of Sexual Health.  ISSN 1931-7611.  29, s 1- 10
 • Bente Træen; Ana Carvalheira; Ingela Lundin Kvalem; Aleksandar Stulhofer; Erick Janssen; Cynthia Graham; Gert Martin Hald & Paul Enzlin (2017). Sexuality in Older Adults (65+)—An Overview of the Recent Literature, Part 2: Body Image and Sexual Satisfaction. International Journal of Sexual Health.  ISSN 1931-7611.  29, s 11- 21

Se alle arbeider i Cristin

 • Bente Træen (2018). Eldre og seksualitet - status på forskning.
 • Bente Træen; Aleksandar Stulhofer & Erick Janssen (2018). THE HEALTHY SEXUAL AGING PROJECT: A MIXED-METHOD STUDY OF SEXUAL FUNCTION AND SEXUAL WELL-BEING IN OLDER ADULTS IN NORWAY, DENMARK, BELGIUM, UNITED KINGDOM, CROATIA, AND PORTUGAL.
 • Nantje Fischer; Bente Træen & Aleksandar Stulhofer (2018). The Mechanisms between Sexual Interest and Sexual Satisfaction among Older Partnered Adults in Europe: A Moderated Mediation Model.
 • Erick Janssen; Paul Enzlin & Bente Træen (2018). Predictors of sexual and relationship satisfaction in European couples and individuals, with emphasis on the role of physical intimacy and nonsexual touch.
 • Ingela Lundin Kvalem; Ana Carvalheira & Bente Træen (2018). Healthy sexual aging: Body image and sexual satisfaction - A comparison across four European countries.
 • Ana Carvalheira; Cynthia Graham & Bente Træen (2018). Sexual avoidance among older adults across Europe.
 • Bente Træen; Aleksandar Stulhofer; Erick Janssen; Cynthia Graham; Gert Martin Hald; Paul Enzlin & Ana Carvalheira (2016). Healthy sexual aging: Sexual function and sexual well-being in older European adults. http://openscienceeu.com/.  s 61- 63

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2016 13:12 - Sist endret 16. jan. 2018 13:53