English version of this page

Seksuell helse hos eldre voksne (avsluttet)

En kvalitativ og kvantitativ studie av seksuell funksjon og seksuelt velvære hos eldre voksne i Europa.

Om prosjektet

En tradisjonell oppfatning er at sex er for de unge og vakre. Dette er i ferd med å endre seg radikalt. Vi blir flere eldre voksne i årene som kommer, og sex har en helt annen posisjon i livet til kommende generasjoner pensjonister. Sex er en viktig komponent i livet. Derfor er seksuell funksjon en viktig forutsetning for opplevelsen av livskvalitet. Dagens og fremtidens generasjoner av eldre voksne vil verdsette sin seksuelle helse mer enn tidligere generasjoner.

Mål

Over hele Europa innser helsemyndighetene at et økende antall eldre voksne kommer til å betrakte sin seksuelle helse og seksuelle tilfredshet som viktig for seg, til og med som en menneskerett. Vi mangler imidlertid forskning om hvordan eldre voksne takler de fysiske, psykologiske og samlivsmessige endringene som påvirker seksuelle helse.

Forskningsprosjektet vil gi oss ny og verdifull kunnskap som vil gjøre beslutningstakere og helsepersonell bedre rustet til å håndtere de utfordringene eldre voksne - både som enkeltindivider og som par - kan møte i forhold til tilfredshet med sexlivet sitt. Ulike europeiske land har forskjellige seksuelle kulturer og spillereglene som styrer hva folk gjør, med hvem, hvordan og når, er ulike. Disse forskjellene er historisk forankret. For eksempel er det store forskjeller i normer, regler, holdninger og atferd mellom folk i nord-, sør- og sentral- Europa. Viktige grunner til dette er sosiale og kulturelle forskjeller med hensyn til kjønnsroller og hvilken posisjon likestillingsideologien har i samfunnet og kulturen. Forskningsprosjektet samler data fra ulike kilder og i ulike land.

Foreløpige data fra Norge sier noe om hvor seksuelt aktive de eldre voksne er. I den nylig gjennomførte undersøkelsen brukte vi en vid definisjon av seksualitet, og spurte et representativt utvalg 60-75 år gamle nordmenn om de hadde hatt noen form for seksuell aktivitet siste år. Hele 91% menn og 74% kvinner svarte ja på spørsmålet. Kjønnsforskjellen har sin forklaring i at flere kvinner enn menn i denne alderen lever alene.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIHUMSAM - Forskerprosjekt) 2016 - 2020.

Samarbeid

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk institutt og partnere ved University of Zagreb, University of Southampton, University of Sheffield, Københavns Universitet, University of Leuven, ISPA-University Institute Portugal og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

Publikasjoner

 • Bente Træen; Thomas Hansen & Aleksandar Stulhofer (2021). Silencing the sexual self and relational and individual well-being in later life: a gendered analysis of North versus South of Europe. Sexual and Relationship Therapy.  ISSN 1468-1994.  35
 • Bente Træen; Gert Martin Hald; Nantje Fischer & Erick Janssen (2020). European older adults’ use of lubricants and medications to enhance erectile function. International Journal of Sexual Health.  ISSN 1931-7611.  32, s 81- 93
 • Nantje Fischer; Aleksandar Stulhofer; Gert Martin Hald; Ana Carvalheira & Bente Træen (2020). Sexual Satisfaction in Older Heterosexual Couples From Four European Countries: Exploring the Roles of Actual and Perceived Discrepancy in Sexual Interest. Journal of Sex Research.  ISSN 0022-4499.
 • Cynthia Graham; Aleksandar Stulhofer; Theis Lange; Gert Martin Hald; Ana Carvalheira; Paul Enzlin & Bente Træen (2020). Prevalence of sexual problems and associated distress in aging women across four European countries. Archives of Sexual Behavior.  ISSN 0004-0002.
 • Ingeborg Margrete Rossow & Bente Træen (2020). Alcohol use among older adults: a comparative study across four European countries. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  37, s 526- 543
 • Bente Træen; Aleksandar Stulhofer; Tanja Jurin & Gert Martin Hald (2019). Seventy-five years old and still going strong: Stability and change in sexual interest and sexual enjoyment in elderly men and women across Europe. International Journal of Sexual Health.  ISSN 1931-7611.  30, s 323- 336
 • Bente Træen; Ana Carvalheira; Gert Martin Hald; Theis Lange & Ingela Lundin Kvalem (2019). Attitudes Towards Sexuality in Older Men and Women Across Europe: Similarities, Differences, and Associations with Their Sex Lives. Sexuality & Culture.  ISSN 1095-5143.  23, s 1- 25
 • Gert Martin Hald; Cynthia Graham; Aleksandar Stulhofer; Ana Carvalheira; Erick Janssen & Bente Træen (2019). Prevalence of sexual problems and Associated distress in aging men across four European countries. Journal of Sexual Medicine.  ISSN 1743-6095.  16, s 1212- 1225
 • Aleksandar Stulhofer; Tanja Jurin; Cynthia Graham; Erick Janssen & Bente Træen (2019). Emotional intimacy and sexual well-being in aging European couples: A cross-cultural mediation analysis. European Journal of Ageing.  ISSN 1613-9372.  17, s 139- 150
 • Bente Træen; Ingela Lundin Kvalem & Ingrid Ohnstad (2019). Experiences of Non-Consensual Sex in Older Adult Men and Women in Norway, Denmark, Belgium and Portugal. Sexuality & Culture.  ISSN 1095-5143.  24, s 113- 139
 • Bente Træen; Ingela Lundin Kvalem; Gert Martin Hald & Cynthia Graham (2019). Extradyadic Activity in European Older Adults. Sexual and Relationship Therapy.  ISSN 1468-1994.
 • Ana Carvalheira; Cynthia Graham; Aleksandar Stulhofer & Bente Træen (2019). Predictors and Correlates of Sexual Avoidance Among Partnered Older Adults among Norway, Denmark, Belgium, and Portugal. European Journal of Ageing.  ISSN 1613-9372.  17, s 175- 184
 • Nantje Fischer; Bente Træen; Aleksandar Stulhofer & Gert Martin Hald (2019). Mechanisms underlying the association between perceived discrepancy in sexual interest and sexual satisfaction among partnered older adults in four European countries.. European Journal of Ageing.  ISSN 1613-9372.  s 1- 12
 • Sharron Hinchliff; Ana Alexandra Carvalheira; Aleksandar Stulhofer; Erick Janssen; Gert Martin Hald & Bente Træen (2019). Seeking help for sexual difficulties: findings from a study with older adults in four European countries. European Journal of Ageing.  ISSN 1613-9372.  17, s 185- 195
 • Nantje Fischer; Bente Træen & Gert Martin Hald (2018). Predicting Partnered Sexual Activity among Older Adults in Four European Countries: The Role of Attitudes, Health and Relationship Factors. Sexual and Relationship Therapy.  ISSN 1468-1994.  s 1- 19
 • Bente Træen; Aleksandar Stulhofer; Erick Janssen; Ana Carvalheira; Gert Martin Hald; Theis Lange & Cynthia Graham (2018). Sexual Activity and Sexual Satisfaction among Older Adults in Four European Countries. Archives of Sexual Behavior.  ISSN 0004-0002.  48, s 815- 829
 • Aleksandar Stulhofer; Sharron Hinchliff; Tanja Jurin; Gert Martin Hald & Bente Træen (2018). Successful Aging and Changes in Sexual Interest and Enjoyment among Older European Men and Women. Journal of Sexual Medicine.  ISSN 1743-6095.  15, s 1393- 1402
 • Aleksandar Stulhofer; Tanja Jurin; Cynthia Graham; Paul Enzlin & Bente Træen (2018). Sexual well-being in older men and women: Construction and validation of a multi-dimensional measure in four European countries. Journal of Happiness Studies.  ISSN 1389-4978.  20, s 2329- 2350
 • Aleksandar Stulhofer; Sharron Hinchliff; Tanja Jurin; Ana Carvalheira & Bente Træen (2018). Successful aging, change in sexual interest and sexual enjoyment in couples from four European countries. European Journal of Ageing.  ISSN 1613-9372.  15, s 1393- 1402
 • Sidsel Schaller; Bente Træen; Ingela Lundin Kvalem & Sharron Hinchliff (2018). Linking the past and the present: constructing meaning from childhood emotional and sexual experiences towards present sexual well-being in older adults. Sexual and Relationship Therapy.  ISSN 1468-1994.
 • Bente Træen; Ana Carvalheira; Ingela Lundin Kvalem & Gert Martin Hald (2018). European Older Adults’ Use of the Internet and Social Networks for Love and Sex. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.  ISSN 1802-7962.  12
 • Bente Træen; Gert Martin Hald; Cynthia Graham; Paul Enzlin; Erick Janssen; Ingela Lundin Kvalem; Ana Carvalheira & Aleksandar Stulhofer (2017). Sexuality in Older Adults (65+)?An Overview of the Literature, Part 1: Sexual Function and its Difficulties. International Journal of Sexual Health.  ISSN 1931-7611.  29, s 1- 10
 • Bente Træen; Ana Carvalheira; Ingela Lundin Kvalem; Aleksandar Stulhofer; Erick Janssen; Cynthia Graham; Gert Martin Hald & Paul Enzlin (2017). Sexuality in Older Adults (65+)—An Overview of the Recent Literature, Part 2: Body Image and Sexual Satisfaction. International Journal of Sexual Health.  ISSN 1931-7611.  29, s 11- 21

Se alle arbeider i Cristin

 • Nantje Fischer & Bente Træen (2020). Sexual satisfaction in older couples from four European countries: exploring the effects of actual and perceived discrepancy in sexual interest, physical affection, and emotional intimacy.
 • Bente Træen & Feliciano Villar (2020). SEXUAL WELL-BEING IS PART OF AGEING WELL. European Journal of Ageing.  ISSN 1613-9372.  17, s 135- 138
 • Bente Træen (2018). Eldre og seksualitet - status på forskning.
 • Bente Træen (2018). Seksuell helse hos eldre voksne i Europa.
 • Bente Træen (2018). Eldre og seksualitet - fakta og myter.
 • Bente Træen (2018). Fra sex i middagshøyden til sex i solnedgang.
 • Bente Træen; Aleksandar Stulhofer & Erick Janssen (2018). THE HEALTHY SEXUAL AGING PROJECT: A MIXED-METHOD STUDY OF SEXUAL FUNCTION AND SEXUAL WELL-BEING IN OLDER ADULTS IN NORWAY, DENMARK, BELGIUM, UNITED KINGDOM, CROATIA, AND PORTUGAL.
 • Nantje Fischer; Bente Træen & Aleksandar Stulhofer (2018). The Mechanisms between Sexual Interest and Sexual Satisfaction among Older Partnered Adults in Europe: A Moderated Mediation Model.
 • Sidsel Schaller; Bente Træen & Ingela Lundin Kvalem (2018). Barriers and facilitating elements in help seeking in Norwegian interviewees' accounts.
 • Erick Janssen; Paul Enzlin & Bente Træen (2018). Predictors of sexual and relationship satisfaction in European couples and individuals, with emphasis on the role of physical intimacy and nonsexual touch.
 • Ingela Lundin Kvalem; Ana Carvalheira & Bente Træen (2018). Healthy sexual aging: Body image and sexual satisfaction - A comparison across four European countries.
 • Ana Carvalheira; Cynthia Graham & Bente Træen (2018). Sexual avoidance among older adults across Europe.
 • Bente Træen; Aleksandar Stulhofer; Erick Janssen; Cynthia Graham; Gert Martin Hald; Paul Enzlin & Ana Carvalheira (2016). Healthy sexual aging: Sexual function and sexual well-being in older European adults. http://openscienceeu.com/.  s 61- 63

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2016 13:12 - Sist endret 12. jan. 2021 15:47