English version of this page

Seksuell helse hos eldre voksne (avsluttet)

En kvalitativ og kvantitativ studie av seksuell funksjon og seksuelt velvære hos eldre voksne i Europa.

Om prosjektet

En tradisjonell oppfatning er at sex er for de unge og vakre. Dette er i ferd med å endre seg radikalt. Vi blir flere eldre voksne i årene som kommer, og sex har en helt annen posisjon i livet til kommende generasjoner pensjonister. Sex er en viktig komponent i livet. Derfor er seksuell funksjon en viktig forutsetning for opplevelsen av livskvalitet. Dagens og fremtidens generasjoner av eldre voksne vil verdsette sin seksuelle helse mer enn tidligere generasjoner.

Mål

Over hele Europa innser helsemyndighetene at et økende antall eldre voksne kommer til å betrakte sin seksuelle helse og seksuelle tilfredshet som viktig for seg, til og med som en menneskerett. Vi mangler imidlertid forskning om hvordan eldre voksne takler de fysiske, psykologiske og samlivsmessige endringene som påvirker seksuelle helse.

Forskningsprosjektet vil gi oss ny og verdifull kunnskap som vil gjøre beslutningstakere og helsepersonell bedre rustet til å håndtere de utfordringene eldre voksne - både som enkeltindivider og som par - kan møte i forhold til tilfredshet med sexlivet sitt. Ulike europeiske land har forskjellige seksuelle kulturer og spillereglene som styrer hva folk gjør, med hvem, hvordan og når, er ulike. Disse forskjellene er historisk forankret. For eksempel er det store forskjeller i normer, regler, holdninger og atferd mellom folk i nord-, sør- og sentral- Europa. Viktige grunner til dette er sosiale og kulturelle forskjeller med hensyn til kjønnsroller og hvilken posisjon likestillingsideologien har i samfunnet og kulturen. Forskningsprosjektet samler data fra ulike kilder og i ulike land.

Foreløpige data fra Norge sier noe om hvor seksuelt aktive de eldre voksne er. I den nylig gjennomførte undersøkelsen brukte vi en vid definisjon av seksualitet, og spurte et representativt utvalg 60-75 år gamle nordmenn om de hadde hatt noen form for seksuell aktivitet siste år. Hele 91% menn og 74% kvinner svarte ja på spørsmålet. Kjønnsforskjellen har sin forklaring i at flere kvinner enn menn i denne alderen lever alene.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIHUMSAM - Forskerprosjekt) 2016 - 2020.

Samarbeid

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk institutt og partnere ved University of Zagreb, University of Southampton, University of Sheffield, Københavns Universitet, University of Leuven, ISPA-University Institute Portugal og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

Publikasjoner

 • Træen, Bente; Hansen, Thomas & Stulhofer, Aleksandar (2021). Silencing the sexual self and relational and individual well-being in later life: a gendered analysis of North versus South of Europe. Sexual and Relationship Therapy. ISSN 1468-1994. 35(4). doi: 10.1080/14681994.2021.1883579. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fischer, Nantje; Graham, Cynthia A.; Træen, Bente & Hald, Gert Martin (2021). Prevalence of Masturbation and Associated Factors Among Older Adults in Four European Countries. Archives of Sexual Behavior. ISSN 0004-0002. doi: 10.1007/s10508-021-02071-z.
 • Træen, Bente; Hald, Gert Martin; Fischer, Nantje & Janssen, Erick (2020). European older adults’ use of lubricants and medications to enhance erectile function. International Journal of Sexual Health. ISSN 1931-7611. 32(2), s. 81–93. doi: 10.1080/19317611.2020.1749210. Fulltekst i vitenarkiv
 • Graham, Cynthia; Stulhofer, Aleksandar; Lange, Theis; Hald, Gert Martin; Carvalheira, Ana & Enzlin, Paul [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Prevalence of sexual problems and associated distress in aging women across four European countries. Archives of Sexual Behavior. ISSN 0004-0002. doi: 10.1007/s10508-020-01742-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rossow, Ingeborg Margrete & Træen, Bente (2020). Alcohol use among older adults: a comparative study across four European countries. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 37(6), s. 526–543. doi: 10.1177/1455072520954335. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fischer, Nantje; Stulhofer, Aleksandar; Hald, Gert Martin; Carvalheira, Ana & Træen, Bente (2020). Sexual Satisfaction in Older Heterosexual Couples From Four European Countries: Exploring the Roles of Actual and Perceived Discrepancy in Sexual Interest. Journal of Sex Research. ISSN 0022-4499. doi: 10.1080/00224499.2020.1809615. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carvalheira, Ana; Graham, Cynthia; Stulhofer, Aleksandar & Træen, Bente (2019). Predictors and Correlates of Sexual Avoidance Among Partnered Older Adults among Norway, Denmark, Belgium, and Portugal . European Journal of Ageing. ISSN 1613-9372. 17(2), s. 175–184. doi: 10.1007/s10433-019-00540-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Kvalem, Ingela Lundin; Hald, Gert Martin & Graham, Cynthia (2019). Extradyadic Activity in European Older Adults. Sexual and Relationship Therapy. ISSN 1468-1994. 37(1), s. 125–138. doi: 10.1080/14681994.2019.1685085.
 • Fischer, Nantje; Træen, Bente; Stulhofer, Aleksandar & Hald, Gert Martin (2019). Mechanisms underlying the association between perceived discrepancy in sexual interest and sexual satisfaction among partnered older adults in four European countries. European Journal of Ageing. ISSN 1613-9372. s. 1–12. doi: 10.1007/s10433-019-00541-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Kvalem, Ingela Lundin & Ohnstad, Ingrid (2019). Experiences of Non-Consensual Sex in Older Adult Men and Women in Norway, Denmark, Belgium and Portugal. Sexuality & Culture. ISSN 1095-5143. 24, s. 113–139. doi: 10.1007/s12119-019-09630-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hinchliff, Sharron; Carvalheira, Ana Alexandra; Stulhofer, Aleksandar; Janssen, Erick; Hald, Gert Martin & Træen, Bente (2019). Seeking help for sexual difficulties: findings from a study with older adults in four European countries. European Journal of Ageing. ISSN 1613-9372. 17(2), s. 185–195. doi: 10.1007/s10433-019-00536-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Stulhofer, Aleksandar; Jurin, Tanja & Hald, Gert Martin (2019). Seventy-five years old and still going strong: Stability and change in sexual interest and sexual enjoyment in elderly men and women across Europe. International Journal of Sexual Health. ISSN 1931-7611. 30(4), s. 323–336. doi: 10.1080/19317611.2018.1472704.
 • Hald, Gert Martin; Graham, Cynthia; Stulhofer, Aleksandar; Carvalheira, Ana; Janssen, Erick & Træen, Bente (2019). Prevalence of sexual problems and Associated distress in aging men across four European countries. Journal of Sexual Medicine. ISSN 1743-6095. 16(8), s. 1212–1225. doi: 10.1016/j.jsxm.2019.04.017. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stulhofer, Aleksandar; Jurin, Tanja; Graham, Cynthia; Janssen, Erick & Træen, Bente (2019). Emotional intimacy and sexual well-being in aging European couples: A cross-cultural mediation analysis. European Journal of Ageing. ISSN 1613-9372. 17(2), s. 139–150. doi: 10.1007/s10433-019-00509-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Carvalheira, Ana; Hald, Gert Martin; Lange, Theis & Kvalem, Ingela Lundin (2019). Attitudes Towards Sexuality in Older Men and Women Across Europe: Similarities, Differences, and Associations with Their Sex Lives. Sexuality & Culture. ISSN 1095-5143. 23(1), s. 1–25. doi: 10.1007/s12119-018-9564-9.
 • Træen, Bente; Stulhofer, Aleksandar; Janssen, Erick; Carvalheira, Ana; Hald, Gert Martin & Lange, Theis [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Sexual Activity and Sexual Satisfaction among Older Adults in Four European Countries. Archives of Sexual Behavior. ISSN 0004-0002. 48(3), s. 815–829. doi: 10.1007/s10508-018-1256-x.
 • Schaller, Sidsel; Træen, Bente; Kvalem, Ingela Lundin & Hinchliff, Sharron (2018). Linking the past and the present: constructing meaning from childhood emotional and sexual experiences towards present sexual well-being in older adults. Sexual and Relationship Therapy. ISSN 1468-1994. doi: 10.1080/14681994.2018.1539227.
 • Stulhofer, Aleksandar; Hinchliff, Sharron; Jurin, Tanja; Carvalheira, Ana & Træen, Bente (2018). Successful aging, change in sexual interest and sexual enjoyment in couples from four European countries. European Journal of Ageing. ISSN 1613-9372. 15(10), s. 1393–1402. doi: 10.1007/s10433-018-0492-1.
 • Stulhofer, Aleksandar; Jurin, Tanja; Graham, Cynthia; Enzlin, Paul & Træen, Bente (2018). Sexual well-being in older men and women: Construction and validation of a multi-dimensional measure in four European countries. Journal of Happiness Studies. ISSN 1389-4978. 20, s. 2329–2350. doi: 10.1007/s10902-018-0049-1.
 • Fischer, Nantje; Træen, Bente & Hald, Gert Martin (2018). Predicting Partnered Sexual Activity among Older Adults in Four European Countries: The Role of Attitudes, Health and Relationship Factors. Sexual and Relationship Therapy. ISSN 1468-1994. s. 1–19. doi: 10.1080/14681994.2018.1468560. Fulltekst i vitenarkiv
 • Træen, Bente; Carvalheira, Ana; Kvalem, Ingela Lundin & Hald, Gert Martin (2018). European Older Adults’ Use of the Internet and Social Networks for Love and Sex. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. ISSN 1802-7962. 12(3). doi: 10.5817/CP2018-3-1.
 • Stulhofer, Aleksandar; Hinchliff, Sharron; Jurin, Tanja; Hald, Gert Martin & Træen, Bente (2018). Successful Aging and Changes in Sexual Interest and Enjoyment among Older European Men and Women. Journal of Sexual Medicine. ISSN 1743-6095. 15(10), s. 1393–1402. doi: 10.1016/j.jsxm.2018.08.011.
 • Træen, Bente; Carvalheira, Ana; Kvalem, Ingela Lundin; Stulhofer, Aleksandar; Janssen, Erick & Graham, Cynthia [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sexuality in Older Adults (65+)—An Overview of the Recent Literature, Part 2: Body Image and Sexual Satisfaction. International Journal of Sexual Health. ISSN 1931-7611. 29(1), s. 11–21. doi: 10.1080/19317611.2016.1227012.
 • Træen, Bente; Hald, Gert Martin; Graham, Cynthia; Enzlin, Paul; Janssen, Erick & Kvalem, Ingela Lundin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sexuality in Older Adults (65+)?An Overview of the Literature, Part 1: Sexual Function and its Difficulties. International Journal of Sexual Health. ISSN 1931-7611. 29(1), s. 1–10. doi: 10.1080/19317611.2016.1224286.

Se alle arbeider i Cristin

 • Træen, Bente & Villar, Feliciano (2020). SEXUAL WELL-BEING IS PART OF AGEING WELL. European Journal of Ageing. ISSN 1613-9372. 17(2), s. 135–138. doi: 10.1007/s10433-020-00551-0.
 • Fischer, Nantje & Træen, Bente (2020). Sexual satisfaction in older couples from four European countries: exploring the effects of actual and perceived discrepancy in sexual interest, physical affection, and emotional intimacy .
 • Fischer, Nantje; Træen, Bente & Stulhofer, Aleksandar (2018). The Mechanisms between Sexual Interest and Sexual Satisfaction among Older Partnered Adults in Europe: A Moderated Mediation Model.
 • Træen, Bente (2018). Eldre og seksualitet - status på forskning.
 • Schaller, Sidsel; Træen, Bente & Kvalem, Ingela Lundin (2018). Barriers and facilitating elements in help seeking in Norwegian interviewees' accounts.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Carvalheira, Ana & Træen, Bente (2018). Healthy sexual aging: Body image and sexual satisfaction - A comparison across four European countries.
 • Carvalheira, Ana; Graham, Cynthia & Træen, Bente (2018). Sexual avoidance among older adults across Europe.
 • Janssen, Erick; Enzlin, Paul & Træen, Bente (2018). Predictors of sexual and relationship satisfaction in European couples and individuals, with emphasis on the role of physical intimacy and nonsexual touch.
 • Træen, Bente; Stulhofer, Aleksandar & Janssen, Erick (2018). THE HEALTHY SEXUAL AGING PROJECT: A MIXED-METHOD STUDY OF SEXUAL FUNCTION AND SEXUAL WELL-BEING IN OLDER ADULTS IN NORWAY, DENMARK, BELGIUM, UNITED KINGDOM, CROATIA, AND PORTUGAL.
 • Træen, Bente (2018). Seksuell helse hos eldre voksne i Europa.
 • Træen, Bente (2018). Fra sex i middagshøyden til sex i solnedgang.
 • Træen, Bente (2018). Eldre og seksualitet - fakta og myter.
 • Træen, Bente; Stulhofer, Aleksandar; Janssen, Erick; Graham, Cynthia; Hald, Gert Martin & Enzlin, Paul [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Healthy sexual aging: Sexual function and sexual well-being in older European adults. http://openscienceeu.com/. s. 61–63.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2016 13:12 - Sist endret 12. jan. 2021 15:47