Merete Glenne Øie

Professor - Klinisk psykologi
Bilde av Merete Glenne Øie
English version of this page
Telefon +47 22845184
Mobiltelefon +4740889007 +4740889007
Rom S02-07
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Utvikling av psykiske lidelser (fokus på psykoser, depresjon, PTSD, ADHD, Asperger syndrom og  rusmisbruk/dobbeltdiagnoser hos barn og voksne)

 • Utvikling av og oppvekstvilkårs betydning for evne til kognitiv- og emosjonell regulering

 • Konsekvenser av kognitiv svikt for hverdagens funksjoner og arbeidsdeltagelse ved psykiske lidelser

 • Behandling/tilrettelegging ved kognitiv funksjonssvikt ved psykiske lidelser/rusmisbruk

Undervisning

 • PSYC 3300 Psykopatologi

 • PSYC 4315  Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne

 • PSYC 4305 Klinisk nevropsykologi

 • PSYC 4400 Forpraksis voksne - frivillig internveiledning

 • PSYC 5315  Utredning av tilstandsbilder og behandling av barn og unge

 • PSYC 6513 Klinisk nevropsykologi - undersøkelse og intervensjon

 • PSYC 6516 Psykoseforståelse og evidensbasert behandling

 • PSYC 1202 Profesjonsforberedende 1

 • PSYC 1302 Profesjonsforberende 2

 • PSYC 6310  Praktikum (Psykosepraktikum)

Bakgrunn

 • Cand Psychol fra UiO 1992, dr psychol fra UiO 1999

 • Spesialist i klinisk nevropsykologi fra 2002, 40% driftsavtale i klinisk nevropsykologi fra 2002-2015

 • Nevropsykologisk arbeid ved ved BUP Lillehammer fra 2000-04

 • Post doc 2004-08

 • Seniorforsker ved Forskningsavd og Div psykisk helsevern Sykehuset Innlandet fra 2008-2011

 • Forskningsrådgiver 30% ved Sykehuset Innlandet HF Forskningsavd fra 2011 ⇒2015

 • Førsteamanuensis II ved PSI UiO fra 2011 ⇒2012.

 • Professor II i nevropsykologi fra 2012-2015

 • Førsteamanuensis i  klinisk psykologi ved PSI UiO fra 2015 ⇒mars 2016

 • Professor i klinisk psykologi fra april 2016⇒

 • Forskningsrådgiver 20% ved Sykehuset Innlandet HF Forskningsavd fra 2015

 • Omfattende foredragsvirksomhet for private og offentlige helseinstitusjoner, høyskoler, universitet og pasientforeninger fra 2000

 • Hovedveileder/biveileder/samarbeidspartner i 9 forskningsprosjekter

Doktorgradsveiledning

Fullført:

 • Hovedveileder for Unni Bratlien som disputerte 2013 på prosjektet: ”Premorbid conditions and early development of severe mental illness”
 • Hovedveileder for Erik Winther Skogli som disputerte 2014 på prosjektet:  «Emotional and cognitive development in children and adolescents with ADHD”.
 • Hovedveileder for Per Normann Anderssen som disputerte 2015 på prosjektet: ”Emotional and cognitive development in children and adolescents with Asperger syndrome .“
 • Hovedveileder for Kjell Tore Hovik som disputerte 2016 på prosjektet: ”Specific cognitive and emotional  impairments in children with Tourette Syndrome”.
 • Hovedveileder for Ulrika Håkansson som disputerte i oktober 2018 på prosjektet: “Keeping Mind in Mind: Mentalizing and Executive Functioning in Substance-Abusing Infant Mothers: Effect on Dyadic Relationship and Infant Outcome”
 • Biveileder for Maria Pedersen som disputerte 2019 på prosjektet: “Chronic Fatigue following acute Epstein-Barr Virus Infection in Adolescents.”
 • Biveileder for Anette Farmen som dispurete våren 2020 på prosjektet:“Effect of epilepsy and anti-epileptic drugs in pregnancy: cognition, neurodevelopmental symptoms and obstetric outcome in offspring – a prospective cohort study.” 
 • Biveileder for Tonje Torske som disputerte våren 2020 på prosjektet:“Social and executive difficulties in children with development disorders- clinical implications” Part of the BUPgen study.”
 • Biveileder for Ingrid Svendsen som disputerte våren 2020 på prosjektet: “Anomalous Self-Experience in First Episode Psychosis – A Six-Year Follow-Up Study.”

Pågående:

 • Hovedveileder for Ingvild Haugen på prosjektet :”Cognitive remediation of executive dysfunction – Goal Management Training for patients with schizophrenia or high risk for schizophrenia”
 • Biveileder for Sissel Gravåkmo på prosjektet: “Importance of intelligence and executive function for social developmental in children mental retardation with and without comorbid autism spectrum disorder.”
 • Biveileder for Thea Steen Skogheim på prosjektet: “The effects of maternal toxicants on neurodevelopmental outcomes in the child.”
 • Biveileder for Ingrid Nesdal Fossum på prosjektet: "The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP): 10-year follow-up of children and adolescents with Autism Spectrum Disorders."
 • Biveileder for Caroline Mohn-Haugen på prosjektet: "Prenatal health, obstetric complications and neurocognition in young individuals at risk for schizophrenia – a population-based study."
 • Biveileder for Stian Orm på prosjektet: "The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP): 10-year follow-up of children and adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder."
 • Andre prosjekter:
 • Samarbeidspartner i prosjektet: "Potential differences in auditory hallucinations, dissociative symptoms, and basic phenomenology between schizophrenia and trauma related disorders."
 • Samarbeidspartner NFR prosjekt; "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development" (Prosjektleder Franziska Köder, Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, UiO).

 Prosjektleder for forskningsprosjekter

Fullført:

 • “Cognitive deficits in adolescents with schizophrenia or ADHD: a 13 year follow-up study”. (fullført 2008)
 • ”Premorbid conditions and early development of severe mental illness”(fullført 2013)
 • “Emotional and cognitive development in children and adolescents with ADHD”. (fullført 2014)
 • “Emotional and cognitive development in children and adolescents with Asperger syndrome.”(fullført 2015)
 • ”Specific cognitive and emotional  impairments in children with Tourette Syndrome”. (fullført 2016)

 Pågående:

 • “Clinical, neurocognitive and functional outcome in Early Onset Schizophrenia and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 20-Year Follow up Study”. (2015-2029)
 • “Cognitive rehabilitation of executive dysfunction – Goal Management Training in patients (2017-2021)

Priser og utmerkelser

 • Månedens Forsker i Helse Sør Øst HF, februar 2010
 • Undervisningsprisen på Psykologisk Institutt, UiO, 2019 
 • Undervisningsprisen på Psykologisk Institutt, UiO, 2020
 • Innvalgt som medlem i det Det Norske Vitenskaps-Akademi, 2019

Verv

 • Medlem i Fagråd for psykisk helsevern Sykehuset Innlandet HF, 2007-2014

 • Styremedlem i Norsk Nevropsykologisk Forening, 2009 ⇒ 2016 (nestleder fra 2010-12)

 • Styremedlem i Regionalt nettverk for psykoseforskning HSØ, 2010⇒2018

 • Representant for UiO i referansegruppe Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, 2011 ⇒

 • Representant i Fagråd for Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning innen Alvorlig psykisk lidelser, et samarbeidsorgan for Helse Sør-Øst RHF og UiO, 2011 ⇒

 • Medlem av styringsgruppen for et nasjonalt multisenterstudie, del av K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser: From genes to phenotypes of neurodevelopmental disorders in children – impact of environmental factors and epistasis, 2011⇒
 • Medlem av Regionalt forskningsnettverk for mental helse: Infrastruktur for presisjonsmedisin (NetMet), 2019⇒
 • Fagrådsmedlem i ADHD Norge, 2020⇒

Samarbeid

 • Nasjonalt psykosenettverk NORSMI/NASAT/NETMET

 • SFF NORMENT - K.G. Jebsen senter for psykoseforskning, Inst klin med, UIO

 • Sykehuset Innlandet

 • Ahus

 • Flere internasjonale samarbeidspartnere i pågående forskningsprosjekter

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Nevropsykologi, Kognitiv psykologi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

 • Fossum, Ingrid Nesdal; Andersen, Per Normann; Øie, Merete Glenne & Skogli, Erik Winther (2021). Development of Executive Functioning from Childhood to Young Adulthood in Autism Spectrum Disorder and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 10-Year Longitudinal Study. Neuropsychology.  ISSN 0894-4105. . doi: in press
 • Haugen, Ingvild; Stubberud, Jan; Ueland, Torill; Haug, Elisabeth & Øie, Merete Glenne (2021). Executive dysfunction in schizophrenia: Predictors of the discrepancy between subjective and objective measures. Schizophrenia Research: Cognition.  ISSN 2215-0013.
 • Skogheim, Thea Steen; Weyde, Kjell Vegard Fjeldheim; Engel, Stephanie M.; Aase, Heidi; Suren, Pål; Øie, Merete Glenne; Biele, Guido; Reichborn-Kjennerud, Ted; Caspersen, Ida Henriette; Hornig, Mady; Haug, Line Småstuen & Villanger, Gro Dehli (2021). Metal and essential element concentrations during pregnancy and associations with autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder in children. Environment International.  ISSN 0160-4120.  152, s 1- 14 . doi: 10.1016/j.envint.2021.106468 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øie, Merete Glenne; Sundet, Kjetil Søren; Haug, Elisabeth; Zeiner, Pål; Klungsøyr, Ole & Rund, Bjørn Rishovd (2021). Cognitive Performance in Early-Onset Schizophrenia and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 25-Year Follow-up Study. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/fpsyg.2020.606365 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Melle, Ingrid & Haug, Elisabeth (2020). Basic self-disturbances are associated with Sense of Coherence in patients with psychotic disorders. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  15(4), s 1- 11 . doi: 10.1371/journal.pone.0230956 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Øie, Merete Glenne; Aarnes, Ingebjørg Emilie; Eilertsen, Lise Horndalsveen; Söderström, Kerstin; Ystrøm, Eivind & Håkansson, UIrika (2020). High levels of the openness trait are associated with better parental reflective functioning in mothers with substance use disorders. Addictive Behaviors Reports.  ISSN 2352-8532.  12 . doi: 10.1016/j.abrep.2020.100318 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Øie, Merete Glenne; Andersen, Per Normann; Hovik, Kjell Tore; Skogli, Erik Winther & Rund, Bjørn Rishovd (2020). Similar impairments shown on a neuropsychological test battery in adolescents with high-functioning autism and early onset schizophrenia: A two-year follow-up study. Cognitive Neuropsychiatry.  ISSN 1354-6805.  25(3), s 163- 178 . doi: 10.1080/13546805.2020.1713736 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Handeland, Tore Bergby; Kristiansen, Vidar Roald; Lau, Bjørn; Håkansson, UIrika & Øie, Merete Glenne (2019). High degree of uncertain reflective functioning in mothers with substance use disorder. Addictive Behaviors Reports.  ISSN 2352-8532.  10 . doi: 10.1016/j.abrep.2019.100193 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Håkansson, UIrika; Watten, Reidulf G.; Söderström, Kerstin & Øie, Merete Glenne (2019). The association between executive functioning and parental stress and psychological distress is mediated by parental reflective functioning in mothers with substance use disorder. Stress and Health.  ISSN 1532-3005.  35(4), s 407- 420 . doi: 10.1002/smi.2868 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kristiansen, Vidar Roald; Handeland, Tore Bergby; Lau, Bjørn; Søderstrøm, Kerstin; Håkansson, UIrika & Øie, Merete Glenne (2019). Trauma in childhood and adolescence and impaired executive functions are associated with uncertain reflective functioning in mothers with substance use disorder. Addictive Behaviors Reports.  ISSN 2352-8532.  11 . doi: 10.1016/j.abrep.2019.100245 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Maria; Asprusten, Tarjei Tørre; Godang, Kristin; Leegaard, Truls Michael; Osnes, Liv T. N.; Skovlund, Eva; Tjade, Trygve Olav; Øie, Merete Glenne & Wyller, Vegard Bruun Bratholm (2019). Fatigue in Epstein-Barr virus infected adolescents and healthy controls: A prospective multifactorial association study. Journal of Psychosomatic Research.  ISSN 0022-3999.  121, s 46- 59 . doi: 10.1016/j.jpsychores.2019.04.008
 • Pedersen, Maria; Asprusten, Tarjei Tørre; Godang, Kristin; Leegaard, Truls Michael; Osnes, Liv T. N.; Skovlund, Eva; Tjade, Trygve Olav; Øie, Merete Glenne & Wyller, Vegard Bruun Bratholm (2019). Lifestyle factors during acute Epstein-Barr virus infection in adolescents predict physical activity six months later. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  108(8), s 1521- 1526 . doi: 10.1111/apa.14728 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skogheim, Thea Steen; Villanger, Gro Dehli; Weyde, Kjell Vegard Fjeldheim; Engel, Stephanie M.; Suren, Pål; Øie, Merete Glenne; Skogan, Annette Holth; Biele, Guido; Zeiner, Pål; Øvergaard, Kristin Romvig; Haug, Line Småstuen; Sabaredzovic, Azemira & Aase, Heidi (2019). Prenatal exposure to perfluoroalkyl substances and associations with symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and cognitive functions in preschool children. International Journal of Hygiene and Environmental Health.  ISSN 1438-4639.  223(1), s 80- 92 . doi: 10.1016/j.ijheh.2019.10.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Haug, Elisabeth & Melle, Ingrid (2019). Basic Self-Disturbances Independently Predict Recovery in Psychotic Disorders: A Seven Year Follow-up Study. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  212, s 72- 78 . doi: 10.1016/j.schres.2019.08.009 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Torgalsbøen, Bendik Rund; Zeiner, Pål & Øie, Merete Glenne (2019). Pre-attention and working memory in ADHD: A 25-year follow-up study. Journal of Attention Disorders.  ISSN 1087-0547. . doi: 10.1177/1087054719879491 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Torske, Tonje; Nærland, Terje; Bettella, Francesco; Bjella, Thomas; Malt, Eva Albertsen; Høyland, Anne Lise; Stenberg, Nina; Øie, Merete Glenne & Andreassen, Ole Andreas (2019). Autism spectrum disorder polygenic scores are associated with every day executive function in children admitted for clinical assessment. Autism Research.  ISSN 1939-3792. . doi: 10.1002/aur.2207 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Håkansson, UIrika; Watten, Reidulf G.; Söderström, Kerstin; Skårderud, Finn & Øie, Merete Glenne (2018). Adverse and adaptive childhood experiences are associated with parental reflective functioning in mothers with substance use disorder. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134.  81, s 259- 273 . doi: 10.1016/j.chiabu.2018.05.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Maria; Asprusten, Tarjei Tørre; Godang, Kristin; Leegaard, Truls Michael; Osnes, Liv T. N.; Skovlund, Eva; Tjade, Trygve Olav; Øie, Merete Glenne & Wyller, Vegard Bruun Bratholm (2018). Predictors of chronic fatigue in adolescents six months after acute Epstein-Barr virus infection: a prospective cohort study. Brain, behavior, and immunity.  ISSN 0889-1591.  75, s 94- 100 . doi: 10.1016/j.bbi.2018.09.023 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strugstad, Benedicte; Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (2018). Associations between cognition and internalizing problems in young adults with early-onset schizophrenia: A 13-year follow-up study. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  265, s 161- 166 . doi: 10.1016/j.psychres.2018.04.033
 • Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Melle, Ingrid & Haug, Elisabeth (2018). Stability in basic self-disturbances and diagnosis in a first treated psychosis: A seven year follow-up study. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  202, s 274- 280 . doi: 10.1016/j.schres.2018.07.011 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torske, Tonje; Nærland, Terje; Øie, Merete Glenne; Stenberg, Nina & Andreassen, Ole Andreas (2018). Metacognitive aspects of executive function are highly associated with social functioning on parent-rated measures in children with Autism Spectrum Disorder. Frontiers in Behavioral Neuroscience.  ISSN 1662-5153.  11 . doi: 10.3389/fnbeh.2017.00258 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øie, Merete Glenne; Hovik, Kjell Tore; Andersen, Per Normann; Czajkowski, Nikolai Olavi & Skogli, Erik Winther (2018). Gender differences in the relationship between changes in ADHD symptoms, executive function, and self- and parent-report depression symptoms in boys and girls with ADHD: A two-year follow-up study. Journal of Attention Disorders.  ISSN 1087-0547.  22(5), s 446- 459 . doi: 10.1177/1087054716664407
 • Andersen, Per Normann; Hovik, Kjell Tore; Skogli, Erik Winther & Øie, Merete Glenne (2017). Severity of Autism Symptoms and Degree of Attentional Difficulties Predicts Emotional and Behavioral Problems in Children with High-Functioning Autism; A Two-Year Follow-up Study. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  8 . doi: 10.3389/fpsyg.2017.02004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakke, Laura A Wortinger; Endestad, Tor; Melinder, Annika Maria D; Øie, Merete Glenne; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even & Wyller, Vegard Bruun (2017). Emotional conflict processing in adolescent chronic fatigue syndrome: A pilot study using functional magnetic resonance imaging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology.  ISSN 1380-3395.  39(4), s 355- 368 . doi: 10.1080/13803395.2016.1230180 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bakke, Laura A. Wortinger; Øie, Merete Glenne; Endestad, Tor & Wyller, Vegard Bruun Bratholm (2017). Altered right anterior insular connectivity and loss of associated functions in adolescent chronic fatigue syndrome. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0184325 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haug, Elisabeth; Øie, Merete Glenne; Andreassen, Ole Andreas; Bratlien, Unni; Barnaby, Nelson; Melle, Ingrid & Møller, Paul (2017). High levels of anomalous self-experience are associated with longer duration of untreated psychosis. Early Intervention in Psychiatry.  ISSN 1751-7885.  11(2), s 133- 138 . doi: 10.1111/eip.12220 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hovik, Kjell Tore; Egeland, Jens; Isguith,, Peter K.; Gioia, G; Skogli, Erik Winther; Andersen, Per Normann & Øie, Merete Glenne (2017). Distinct Patterns of Everyday Executive Function Problems Distinguish Children With Tourette Syndrome From Children With ADHD or Autism Spectrum Disorders. Journal of Attention Disorders.  ISSN 1087-0547.  21(10), s 811- 823 . doi: 10.1177/1087054714550336 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hovik, Kjell Tore; Øie, Merete Glenne & Goldberg, Elkhonon (2017). Inside the triple-decker: Tourette's syndrome and cerebral hemispheres, In Elkhonon Goldberg (ed.),  Executive Functions in Health and Disease.  Academic Press.  ISBN 9780128036761.  Kap.15.  s 363 - 391
 • Håkansson, UIrika; Söderström, Kerstin; Watten, Reidulf G.; Skårderud, Finn & Øie, Merete Glenne (2017). Parental Reflective Functioning and Executive Functioning in Mothers with Substance Use Disorder. Attachment & Human Development.  ISSN 1461-6734.  20(2), s 181- 207 . doi: 10.1080/14616734.2017.1398764 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skogli, Erik Winther; Andersen, Per Normann; Hovik, Kjell Tore & Øie, Merete Glenne (2017). Development of Hot and Cold Executive Function in Boys and Girls With ADHD: A 2-Year Longitudinal Study. Journal of Attention Disorders.  ISSN 1087-0547.  21(4), s 305- 315 . doi: 10.1177/1087054714524984 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andersen, Per Normann; Skogli, Erik Winther; Hovik, Kjell Tore & Øie, Merete Glenne (2016). Utvikling av eksekutive funksjoner over to år hos barn og unge med høytfungerende autisme eller ADHD. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening.  ISSN 1500-8347.  18(2), s 4- 13 Vis sammendrag
 • Bakke, Laura A Wortinger; Endestad, Tor; Melinder, Annika Maria D; Øie, Merete Glenne; Nilsen, Andre Sevenius & Wyller, Vegard Bruun (2016). Aberrant resting-state functional connectivity in the Salience Network of adolescent Chronic Fatigue Syndrome. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(7) . doi: 10.1371/journal.pone.0159351 Vis sammendrag
 • Farmen, Anette Huuse; Grundt, Jacob Holter; Tomson, Torbjørn; Nakken, Karl Otto; Nakling, Ole Jakob; Mowinckel, Petter; Øie, Merete Glenne & Lossius, Morten (2016). Age-specific birth rates in women with epilepsy: a population-based study. Brain and Behavior.  ISSN 2162-3279.  6(8) . doi: 10.1002/brb3.492
 • Haug, Elisabeth; Øie, Merete Glenne; Andreassen, Ole Andreas; Bratlien, Unni; Romm, Kristin Lie; Møller, Paul & Melle, Ingrid (2016). The association between anomalous self-experiences, self-esteem and depression in first episode schizophrenia. Frontiers in Human Neuroscience.  ISSN 1662-5161.  10(557) . doi: 10.3389/fnhum.2016.00557
 • Haug, Elisabeth; Øie, Merete Glenne; Andreassen, Ole Andreas; Møller, Paul; Melle, Ingrid; Romm, Kristin Lie & Bratlien, Unni (2016). The association between anomalous self-experiences, self-esteem and depression in first episode schizophrenia. Frontiers in Human Neuroscience.  ISSN 1662-5161.  Nov 7 . doi: 10.3389/fnhum.2016.00557 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hovik, Kjell Tore; Plessen, Kerstin J.; Skogli, Erik Winther; Andersen, Per Normann & Øie, Merete Glenne (2016). Dissociable response inhibiton in children with Tourettes Syndrome compared with children with ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Journal of Attention Disorders.  ISSN 1087-0547.  20(10), s 825- 835 . doi: 10.1177/1087054713512371
 • Andersen, Per Normann; Skogli, Erik Winther; Hovik, Kjell Tore; Egeland, Jens & Øie, Merete Glenne (2015). Associations among symptoms of autism, symptoms of depression and executive functions in children with High-Functioning Autism; a two year follow-up study. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  45(8), s 2497- 2507 . doi: 10.1007/s10803-015-2415-8
 • Andersen, Per Normann; Skogli, Erik Winther; Hovik, Kjell Tore; Geurts, Hilde; Egeland, Jens & Øie, Merete Glenne (2015). Working memory arrest in children with high-functioning autism compared to children with attention-deficit/hyperactivity disorder: Results from a 2-year longitudinal study. Autism.  ISSN 1362-3613.  19(4), s 443- 450 . doi: 10.1177/1362361314524844 Vis sammendrag
 • Bratlien, Unni; Øie, Merete Glenne; Haug, Elisabeth; Møller, Paul; Andreassen, Ole Andreas; Lien, Lars & Melle, Ingrid (2015). Self-reported symptoms and health service use in adolescence in persons who later develop psychotic disorders: A prospective case-control study. Early Intervention in Psychiatry.  ISSN 1751-7885.  9(3), s 221- 227 . doi: 10.1111/eip.12102 Vis sammendrag
 • Haug, Elisabeth; Øie, Merete Glenne; Andreassen, Ole Andreas; Bratlien, Unni; Nelson, Barnaby; Aas, Monica; Møller, Paul & Melle, Ingrid (2015). Anomalous Self-Experience and Childhood Trauma in First-Episode Schizophrenia. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  56, s 35- 41 . doi: 10.1016/j.comppsych.2014.10.005
 • Hovik, Kjell Tore; Plessen, Kerstin J.; Cavanna, Andrea E; Skogli, Erik Winther; Andersen, Per Normann & Øie, Merete Glenne (2015). Cognition, Emotion and Behavior in Children with Tourette's Syndrome and Children with ADHD-Combined Subtype - A two-year follow-up study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  10(12) . doi: 10.1371/journal.pone.0144874
 • Håkansson, UIrika; Halsa, Astrid Dagmar; Söderström, Kerstin; Skårderud, Finn & Øie, Merete Glenne (2015). Keeping mind in mind – mentalizing and executive functioning in substance-abusing infant mothers, effect on dyadic relationship and infant outcome. Substance Abuse: Research and Treatment.  ISSN 1178-2218.  9, s 93- 98 . doi: 10.4137/SART.S23502
 • Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Sivertsen, Øyvind Stople; Winger, Anette; Wyller, Vegard Bruun & Øie, Merete Glenne (2015). Cognitive dysfunction in adolescents with chronic fatigue: a cross-sectional study. Archives of Disease in Childhood.  ISSN 0003-9888.  100(9), s 838- 844 . doi: 10.1136/archdischild-2014-306764 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bratlien, Unni; Øie, Merete Glenne; Haug, Elisabeth; Møller, Paul; Andreassen, Ole Andreas; Lien, Lars & Melle, Ingrid (2014). Environmental factors during adolescence associated with later. Development of psychotic disorders: a nested case-control study. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  215(3), s 579- 585 . doi: 10.1016/j.psychres.2013.12.048 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haug, Elisabeth; Øie, Merete Glenne; Andreassen, Ole Andreas; Bratlien, Unni; Raballo, Andrea; Nelson, Barnaby; Møller, Paul & Melle, Ingrid (2014). Anomalous self-experiences contribute independently to social dysfunction in the early phases of schizophrenia and psychotic bipolar disorder. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  55(3), s 475- 482 . doi: 10.1016/j.comppsych.2013.11.010
 • Juuhl-Langseth, Monica; Holmen, Aina; Thormodsen, Rune; Øie, Merete Glenne & Rund, Bjørn Rishovd (2014). Relative stability of neurocognitive deficits in early onset schizophrenia spectrum patients. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  156(2-3), s 241- 247 . doi: 10.1016/j.schres.2014.04.014 Vis sammendrag
 • Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Andersen, Anders Mikal; Godang, Kristin; Müller, Fredrik; Rowe, Peter C; Saul, J. Philip; Skovlund, Eva; Øie, Merete Glenne & Wyller, Vegard Bruun (2014). Disease Mechanisms and Clonidine Treatment in Adolescent Chronic Fatigue Syndrome: A Combined Cross-sectional and Randomized Clinical Trial. JAMA pediatrics.  ISSN 2168-6203.  168(4), s 351- 360 . doi: 10.1001/jamapediatrics.2013.4647 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øie, Merete Glenne; Skogli, Erik Winther; Andersen, Per Normann; Hovik, Kjell Tore & Hugdahl, Kenneth (2014). Differences in cognitive control in children and adolescents with combined and inattentive subtypes of ADHD. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence.  ISSN 0929-7049.  20(1), s 38- 48 . doi: 10.1080/09297049.2012.741224

Se alle arbeider i Cristin

 • Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (red.) (2021). Klinisk arbeidspsykologi. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215035956.  200 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (2021). Innledningskapittel, I: Bjørn Lau & Merete Glenne Øie (red.),  Klinisk arbeidspsykologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215035956.  s 13 - 21
 • Skogli, Erik Winther; Andersen, Per Normann; Hovik, Kjell Tore & Øie, Merete Glenne (2021). Underdiagnostisering av jenter med ADHD. STÅ PÅ!.
 • Stubberud, Jan & Øie, Merete Glenne (2021). Tilrettelegging for kognitive vansker, I: Bjørn Lau & Merete Glenne Øie (red.),  Klinisk arbeidspsykologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215035956.  Kapittelnummer 9.  s 157 - 170
 • Øie, Merete Glenne (2021). Psykiske lidelser, kognisjon og arbeidsfunksjon, I: Bjørn Lau & Merete Glenne Øie (red.),  Klinisk arbeidspsykologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215035956.  Kapittel 6.  s 105 - 121
 • Øie, Merete Glenne (2021, 08. juli). Uoppdaget ADHD: - Diagnosen en lettelse.  Dagbladet.
 • Skogheim, Thea Steen; Weyde, Kjell Vegard Fjeldheim; Aase, Heidi; Engel, Stephanie M.; Suren, Pål; Øie, Merete Glenne; Biele, Guido; Reichborn-Kjennerud, Ted & Villanger, Gro Dehli (2020). Prenatal exposure to metals and associations with ADHD and ASD in children.
 • Øie, Merete Glenne (2020). Kognitive utfordringer ved psykiske lidelser og rus – hvordan forstår vi disse vanskene, og hvordan kan vil legge bedre til rette for deltakelse i arbeidslivet?.
 • Øie, Merete Glenne (2020, 05. november). Vi lever med hjernen på godt og vondt. [Internett].  Podcast Hjernepodden.
 • Andersen, Per Normann; Øie, Merete Glenne; Skogli, Erik Winther; Hovik, Kjell Tore & Rund, Bjørn Rishovd (2019). Similar impairments on a brief neuropsychological test battery in adolescents with high-functioning autism & early onset schizophrenia: a two-year follow-up study.
 • Håkansson, UIrika; Watten, Reidulf G. & Øie, Merete Glenne (2019). The Association between executive functioning and parental stress is mediated by parental reflective functioning in mothers With substance use disorder.
 • Skogli, Erik Winther; Andersen, Per Normann & Øie, Merete Glenne (2019). Lillehammer neurodevelopmental follow-up study.
 • Øie, Merete Glenne (2019). Eksekutive vansker: med fokus på hvordan en kan bruke sine ressurser og hva disse vanskene vil si i hverdag og arbeid/utdanning.
 • Øie, Merete Glenne (2019). Et nevropsykologisk perspektiv på avhengighet.
 • Øie, Merete Glenne (2019). Et nevropsykologisk perspektiv på avhengighet.
 • Øie, Merete Glenne (2019). Et nevropsykologisk perspektiv på samtykkekompetanse.
 • Øie, Merete Glenne (2019). Fysiske og psykiske tilstander som kan gi kognitive vansker.
 • Øie, Merete Glenne (2019). Født sånn eller blitt sånn; Hva påvirker kognitive funksjoner og det å ta fornuftige valg hos mennesker med psykiske lidelser og rusbruk?.
 • Øie, Merete Glenne (2019). Hvilken betydning har kognisjon for hvordan det går med ungdom med ADHD eller schizofreni når de blir voksne? Resultater fra 25 års oppfølging.
 • Øie, Merete Glenne (2019). Schizofreni og ADHD-forskning. Stå På ! (medlemsblad for ADHD-foreningen).  s 26- 30
 • Øie, Merete Glenne & Torgalsbøen, Anne-Kari (2019). Psykose eller ADHD- hva predikerer hvordan det går på lang sikt?.
 • Andersen, Per Normann; Hovik, Kjell Tore; Skogli, Erik Winther & Øie, Merete Glenne (2018). Severity of Autism Symptoms and degree of Attentional Difficulties Predicts Emotional and Behavioral Problems in Children with High-Functioning Autism; A two-year follow up study.
 • Haugen, Ingvild; Haug, Elisabeth; Stubberud, Jan Egil; Ueland, Torill & Øie, Merete Glenne (2018). Goal Management Training of executive functions for patients with schizophrenia or high risk of schizophrenia.
 • Skogheim, Thea Steen; Villanger, Gro Dehli; Biele, Guido; Haug, Line Småstuen; Sabaredzovic, Azemira; Suren, Pål; Øie, Merete Glenne; Zeiner, Pål; Øvergaard, Kristin Romvig; Engel, Stephanie M. & Aase, Heidi (2018). Prenatal exposure to perfluoroalkyl substances and associations with ADHD symptoms and cognitive functions in children.
 • Skogheim, Thea Steen; Villanger, Gro Dehli; Biele, Guido; Haug, Line Småstuen; Sabaredzovic, Azemira; Suren, Pål; Øie, Merete Glenne; Zeiner, Pål; Øvergaard, Kristin Romvig; Engel, Stephanie M. & Aase, Heidi (2018). Prenatal exposure to perfluoroalkyl substances and associations with attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms and cognitive functions in children.
 • Svendsen, Ingrid Hartveit; Øie, Merete Glenne; Møller, Paul; Nelson, Barnaby; Melle, Ingrid & Haug, Elisabeth (2018). Self-disturbances and diagnostic stability in first episode psychosis- a seven year follow-up study.
 • Øie, Merete Glenne (2018, 04. september). Alle i arbeid. Faglig ansvarlig og deltager i et av programmene. [TV].  Tv2. Vis sammendrag
 • Øie, Merete Glenne (2018). Schizofreni hos barn og unge, I: Anne-Margrethe Urnes (red.),  Den interaktive hjernen hos barn og unge. Forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205510937.  Kapittel 31.  s 45 - 59
 • Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (2017). Stress kan svekke hjernen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 31- 31
 • Øie, Merete Glenne (2017). Kognitiv funksjon hos ungdom med schizofreni.
 • Øie, Merete Glenne (2017, 08. februar). Skal bruke kognitiv trening mot schizofreni. [Internett].  Forskning.no.
 • Andersen, Per N.; Skogli, Erik Winther; Hovik, Kjell Tore & Øie, Merete Glenne (2016). Development of executive functions over a two-year period in youth with High-Functioning Autism or ADHD.
 • Øie, Merete Glenne (2016). Cognitive and functional outcome in early-onset schizophrenia: 13- and 20-year follow-up.
 • Øie, Merete Glenne (2016). Er kognitiv svikt ved psykiske lidelser og rusavhengighet kronisk eller tilstandavhengig? Plenumsforedrag.
 • Øie, Merete Glenne (2016). Er schizofreni en progredierende lidelse?.
 • Øie, Merete Glenne (2016). Hva påvirker vår evne til å ta fornuftige valg? Et kognitivt perspektiv. Parallell seminar: Frihet og valg fra ulike perspektiver.
 • Øie, Merete Glenne (2016). Kognitiv funksjon hos barn og unge med høyt fungerende autisme; hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene?.
 • Øie, Merete Glenne (2016). Kognitiv funksjon, samhandling, nye utfordringer ved pasientbehandling i TSB.
 • Øie, Merete Glenne (2016). Kognitiv svikt ved schizofreni; hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? Parallell sesjon.
 • Øie, Merete Glenne (2016). Å regulere seg selv.
 • Øie, Merete Glenne & Lien, Lars (red.) (2016). Hvordan forstå kognisjon ved rusavhengighet? Nasjonal Kompetansetjeneste ROP-TV. http://roptv.no/videoer/psykisk/merete-glenne-oeie-hvordan-forstaa-kognitiv-funksjon-ved-rusavhengighet.
 • Øie, Merete Glenne (2015). Avhengighet i et psykologisk perspektiv.
 • Øie, Merete Glenne (2015, 01. oktober). Hva er ADHD?. [Internett].  Hjemmeside Norsk psykologforening.
 • Øie, Merete Glenne (2015). Hva påvirker barns evne til selvdisiplin?.
 • Øie, Merete Glenne (2015). Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk.
 • Øie, Merete Glenne (2015). Kognitive funksjoner ved rus-avhengighet. Hvordan forstå og legge til rette for vanskene.
 • Øie, Merete Glenne (2015). Kognitive funksjonsvansker ved psykiske lidelser: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene?.
 • Øie, Merete Glenne (2015). Sammenhengern mellom psykisk helse, rusmisbruk og kognitive funksjoner.
 • Andersen, Per Normann; Hovik, Kjell Tore; Skogli, Erik Winther & Øie, Merete Glenne (2014). Emosjonell og kognitiv utvikling hos barn og unge med høyt-fungerende autisme.
 • Haug, Elisabeth; Øie, Merete Glenne; Andreassen, Ole Andreas; Bratlien, Unni; nelson, barnaby; Aas, Monica; Møller, Paul & Melle, Ingrid (2014). Anomalous Self-Experience, Childhood Trauma and Depression in First-Episode Schizophrenia.
 • Hovik, Kjell Tore; Egeland, Jens; Isquith, Peter; Gioia, Gerard; Skogli, Erik Winther; Andersen, Per Normann & Øie, Merete Glenne (2014). Distinct Patterns of Executive Dysregulation Distinguish Children with Tourette’s from Children with ADHD or Autism Spectrum Disorders.
 • Skogli, Erik Winther & Øie, Merete Glenne (2014). Gutter og jenter med ADHD-kjønnsforskjeller i eksekutiv funksjonsprofil og komorbide vansker. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri.  mai, s 28- 30

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. des. 2011 11:37 - Sist endret 6. apr. 2021 13:09