Merete Glenne Øie

Professor - Klinisk psykologi
Bilde av Merete Glenne Øie
English version of this page
Telefon +47 22845184
Mobiltelefon +4740889007 +4740889007
Rom S02-07
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Utvikling av psykiske lidelser (fokus på psykoser, depresjon, PTSD, ADHD, Asperger syndrom og  rusmisbruk/dobbeltdiagnoser hos barn og voksne)

 • Utvikling av og oppvekstvilkårs betydning for evne til kognitiv- og emosjonell regulering

 • Konsekvenser av kognitiv svikt for hverdagens funksjoner og arbeidsdeltagelse ved psykiske lidelser

 • Behandling/tilrettelegging ved kognitiv funksjonssvikt ved psykiske lidelser/rusmisbruk

Undervisning

 • PSYC 3300 Psykopatologi

 • PSYC 4315  Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne

 • PSYC 4305 Klinisk nevropsykologi

 • PSYC 4400 Forpraksis voksne - frivillig internveiledning

 • PSYC 5315  Utredning av tilstandsbilder og behandling av barn og unge

 • PSYC 6513 Klinisk nevropsykologi - undersøkelse og intervensjon

 • PSYC 6516 Psykoseforståelse og evidensbasert behandling

 • PSYC 1202 Profesjonsforberedende 1

 • PSYC 1302 Profesjonsforberende 2

 • PSYC 6310  Praktikum (Psykosepraktikum)

Bakgrunn

 • Cand Psychol fra UiO 1992, dr psychol fra UiO 1999

 • Spesialist i klinisk nevropsykologi fra 2002, 40% driftsavtale i klinisk nevropsykologi fra 2002-2015

 • Nevropsykologisk arbeid ved ved BUP Lillehammer fra 2000-04

 • Post doc 2004-08

 • Seniorforsker ved Forskningsavd og Div psykisk helsevern Sykehuset Innlandet fra 2008-2011

 • Forskningsrådgiver 30% ved Sykehuset Innlandet HF Forskningsavd fra 2011 ⇒2015

 • Førsteamanuensis II ved PSI UiO fra 2011 ⇒2012.

 • Professor II i nevropsykologi fra 2012-2015

 • Førsteamanuensis i  klinisk psykologi ved PSI UiO fra 2015 ⇒mars 2016

 • Professor i klinisk psykologi fra april 2016⇒

 • Forskningsrådgiver 20% ved Sykehuset Innlandet HF Forskningsavd fra 2015

 • Omfattende foredragsvirksomhet for private og offentlige helseinstitusjoner, høyskoler, universitet og pasientforeninger fra 2000

 • Hovedveileder/biveileder/samarbeidspartner i 9 forskningsprosjekter

Doktorgradsveiledning

Fullført:

 • Hovedveileder for Unni Bratlien som disputerte 2013 på prosjektet: ”Premorbid conditions and early development of severe mental illness”
 • Hovedveileder for Erik Winther Skogli som disputerte 2014 på prosjektet:  «Emotional and cognitive development in children and adolescents with ADHD”.
 • Hovedveileder for Per Normann Anderssen som disputerte 2015 på prosjektet: ”Emotional and cognitive development in children and adolescents with Asperger syndrome .“
 • Hovedveileder for Kjell Tore Hovik som disputerte 2016 på prosjektet: ”Specific cognitive and emotional  impairments in children with Tourette Syndrome”.
 • Hovedveileder for Ulrika Håkansson som disputerte i oktober 2018 på prosjektet: “Keeping Mind in Mind: Mentalizing and Executive Functioning in Substance-Abusing Infant Mothers: Effect on Dyadic Relationship and Infant Outcome”
 • Biveileder for Maria Pedersen som disputerte 2019 på prosjektet: “Chronic Fatigue following acute Epstein-Barr Virus Infection in Adolescents.”
 • Biveileder for Anette Farmen som dispurete våren 2020 på prosjektet:“Effect of epilepsy and anti-epileptic drugs in pregnancy: cognition, neurodevelopmental symptoms and obstetric outcome in offspring – a prospective cohort study.” 
 • Biveileder for Tonje Torske som disputerte våren 2020 på prosjektet:“Social and executive difficulties in children with development disorders- clinical implications” Part of the BUPgen study.”
 • Biveileder for Ingrid Svendsen som disputerte våren 2020 på prosjektet: “Anomalous Self-Experience in First Episode Psychosis – A Six-Year Follow-Up Study.”

Pågående:

 • Hovedveileder for Ingvild Haugen på prosjektet :”Cognitive remediation of executive dysfunction – Goal Management Training for patients with schizophrenia or high risk for schizophrenia”
 • Biveileder for Sissel Gravåkmo på prosjektet: “Importance of intelligence and executive function for social developmental in children mental retardation with and without comorbid autism spectrum disorder.”
 • Biveileder for Thea Steen Skogheim på prosjektet: “The effects of maternal toxicants on neurodevelopmental outcomes in the child.”
 • Biveileder for Ingrid Nesdal Fossum på prosjektet: "The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP): 10-year follow-up of children and adolescents with Autism Spectrum Disorders."
 • Biveileder for Caroline Mohn-Haugen på prosjektet: "Prenatal health, obstetric complications and neurocognition in young individuals at risk for schizophrenia – a population-based study."
 • Biveileder for Stian Orm på prosjektet: "The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP): 10-year follow-up of children and adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder."
 • Andre prosjekter:
 • Samarbeidspartner i prosjektet: "Potential differences in auditory hallucinations, dissociative symptoms, and basic phenomenology between schizophrenia and trauma related disorders."
 • Samarbeidspartner NFR prosjekt; "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development" (Prosjektleder Franziska Köder, Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, UiO).

 Prosjektleder for forskningsprosjekter

Fullført:

 • “Cognitive deficits in adolescents with schizophrenia or ADHD: a 13 year follow-up study”. (fullført 2008)
 • ”Premorbid conditions and early development of severe mental illness”(fullført 2013)
 • “Emotional and cognitive development in children and adolescents with ADHD”. (fullført 2014)
 • “Emotional and cognitive development in children and adolescents with Asperger syndrome.”(fullført 2015)
 • ”Specific cognitive and emotional  impairments in children with Tourette Syndrome”. (fullført 2016)

 Pågående:

 • “Clinical, neurocognitive and functional outcome in Early Onset Schizophrenia and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 20-Year Follow up Study”. (2015-2029)
 • “Cognitive rehabilitation of executive dysfunction – Goal Management Training in patients (2017-2021)

Priser og utmerkelser

 • Månedens Forsker i Helse Sør Øst HF, februar 2010
 • Undervisningsprisen på Psykologisk Institutt, UiO, 2019 
 • Undervisningsprisen på Psykologisk Institutt, UiO, 2020
 • Innvalgt som medlem i det Det Norske Vitenskaps-Akademi, 2019

Verv

 • Medlem i Fagråd for psykisk helsevern Sykehuset Innlandet HF, 2007-2014

 • Styremedlem i Norsk Nevropsykologisk Forening, 2009 ⇒ 2016 (nestleder fra 2010-12)

 • Styremedlem i Regionalt nettverk for psykoseforskning HSØ, 2010⇒2018

 • Representant for UiO i referansegruppe Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, 2011 ⇒

 • Representant i Fagråd for Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning innen Alvorlig psykisk lidelser, et samarbeidsorgan for Helse Sør-Øst RHF og UiO, 2011 ⇒

 • Medlem av styringsgruppen for et nasjonalt multisenterstudie, del av K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser: From genes to phenotypes of neurodevelopmental disorders in children – impact of environmental factors and epistasis, 2011⇒
 • Medlem av Regionalt forskningsnettverk for mental helse: Infrastruktur for presisjonsmedisin (NetMet), 2019⇒
 • Fagrådsmedlem i ADHD Norge, 2020⇒

Samarbeid

 • Nasjonalt psykosenettverk NORSMI/NASAT/NETMET

 • SFF NORMENT - K.G. Jebsen senter for psykoseforskning, Inst klin med, UIO

 • Sykehuset Innlandet

 • Ahus

 • Flere internasjonale samarbeidspartnere i pågående forskningsprosjekter

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Nevropsykologi, Kognitiv psykologi, Utviklingspsykologi
Publisert 1. des. 2011 11:37 - Sist endret 6. apr. 2021 13:09