Eivor Fredriksen

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Eivor Fredriksen
English version of this page
Telefon +47-22855610
Mobiltelefon 97582770
Rom S02-16
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Ph.D. prosjektet mitt heter «Prediksjon og tidlig identifisering av relasjonelle vansker hos sped- og småbarn». Prosjektet er en delstudie av Liten i Norge, som er en longitudinell studie av barns utvikling fra graviditet til de er 18 måneder gamle, og er tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R-BUP øst og sør.

  • Foreldre - barn samspill

  • Utviklingspsykologi og utviklingspsykopatologi

  • Schizofreni/ psykoselidelser og behandling av psykoselidelser

Bakgrunn

  • Klinisk psykolog ved Follo DPS, Ungdomsenheten/Tire 2008-2012, hvor jeg jobbet med psykosebehandling av unge mennesker i et tidlig intervensjonsteam. Har også jobbet med behandling av samtidige rus- og psykiske lidelser hos ungdom/unge voksne

  • Toåring innføringsprogram i intensiv psykoterapi ved Institutt for psykoterapi, 2010 -2012

  • Cand.psychol. fra Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, 2008

  • Bachelor i kultur- og samfunnsfag, hovedvekt sosialantropologi, 2003

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Utviklingspsykologi, Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Publikasjoner

  • Fredriksen, Eivor; von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Parenting Stress Plays a Mediating Role in the Prediction of Early Child Development from Both Parents? Perinatal Depressive Symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology.  ISSN 0091-0627.  s 1- 16 . doi: 10.1007/s10802-018-0428-4
  • Fredriksen, Eivor; von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2017). Patterns of pregnancy and postpartum depressive symptoms: Latent class trajectories and predictors.. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  126(2), s 173- 183 . doi: 10.1037/abn0000246

Se alle arbeider i Cristin

  • Fredriksen, Eivor; Siqveland, Torill; Willis, David; Condon, Marie-Celeste; Eddy, Mark; Smith, Lars; Vannebo, Unni Tranaas & Moe, Vibeke (2014). The Relational Health Screen: A new screening instrument for assessing dyadic quality in parent-child interactions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2012 15:08 - Sist endret 24. nov. 2016 11:24

Prosjekter