English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for Psykologisk institutt.

Årsverk totalt

205

(2020)
Teknisk-administrative årsverk 32 (2020)

Vitenskapelige årsverk

173

(2020)

Antall studenter

1370 (2020)
Ferdige kandidater bachelor

85

(2020)
Ferdige kandidater master 55 (2020)
Ferdige kandidater profesjon 95 (2020)
Avlagte doktorgrader 29 (2020)

Antall publikasjoner

Nivå 1 (Vitenskapelig publiseringskanal)

Nivå 2 (Vitenskapelig publiseringskanal med særlig høy prestisje)

398

283

115

(2020)

(2020)

(2020)

Antall eksternt finansierte prosjekter

EU (inkl. 1 H2020 prosjekt, 2 ERC StG, 2 ERC CoG, 2 MSCA)

Forskningsrådet

Andre

70

8

31

31

(2020)

(2020)

(2020)

(2020)

Alle tall hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), bortsett fra informasjon om eksternt finansierte prosjekter. Årstall i parentes viser til når dataene er hentet fra. Tallene oppdateres årlig i juni/juli.

Publisert 25. jan. 2018 14:30 - Sist endret 6. juli 2021 09:37