English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for Psykologisk institutt.

Årsverk totalt

231

(2021)
Teknisk-administrative årsverk 37 (2021)

Vitenskapelige årsverk

194

(2021)

Antall studenter

1370 (2021)
Ferdige kandidater bachelor

85

(2021)
Ferdige kandidater master 60 (2021)
Ferdige kandidater profesjon 130 (2021)
Avlagte doktorgrader 22 (2021)

Antall publikasjoner

Nivå 1 (Vitenskapelig publiseringskanal)

Nivå 2 (Vitenskapelig publiseringskanal med særlig høy prestisje)

507

352

155

(2021)

(2021)

(2021)

Antall eksternt finansierte prosjekter

EU (inkl. 1 H2020 prosjekt, 2 ERC StG, 2 ERC CoG, 2 MSCA)

Forskningsrådet

Andre

80

8

31

41

(2021)

(2021)

(2021)

(2021)

Alle tall hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), bortsett fra informasjon om eksternt finansierte prosjekter. Årstall i parentes viser til når dataene er hentet fra. Tallene oppdateres årlig i juni/juli.

Publisert 25. jan. 2018 14:30 - Sist endret 5. juli 2022 16:16