English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for Psykologisk institutt.

Årsverk totalt

191

(2019)
Teknisk-administrative årsverk 32 (2019)

Vitenskapelige årsverk

159

(2019)

Antall studenter

1295 (2019)
Ferdige kandidater bachelor

80

(2019)
Ferdige kandidater master 50 (2019)
Ferdige kandidater profesjon 120 (2019)
Avlagte doktorgrader 24 (2019)

Antall publikasjoner

  • Nivå 1 (Vitenskapelig publiseringskanal)
  • Nivå 2 (Vitenskapelig publiseringskanal med særlig høy prestisje)

321

236

85

(2019)

(2019)

(2019)

Antall eksternt finansierte prosjekter

  • EU (1 H2020 project, 2 ERC Starting Grants, 2 ERC Consolidator grants)
  • Forskningsrådet
  • Andre

69

5

26

38

(2019)

(2019)

(2019)

(2019)

Prosentandel ekstern finansiering 24 % (2019)
Totale kostnader 188 mill. (2019)

Foruten økonomi, er alle tall hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Årstall i parentes viser til når dataene er hentet fra. Tallene oppdateres årlig.

Publisert 25. jan. 2018 14:30 - Sist endret 6. aug. 2020 13:44