English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for Psykologisk institutt.

Årsverk totalt

176

(2018)
Teknisk-administrative årsverk 23 (2018)

Vitenskapelige årsverk

  • Fast vitenskapelig ansatte
  • Midlertidig vitenskapelig ansatte

153

70

83

(2018)

(2018)

(2018)

Antall studenter

1340 (2018)
Ferdige kandidater bachelor

85

(2018)
Ferdige kandidater master 55 (2018)
Ferdige kandidater profesjon 110 (2018)
Avlagte doktorgrader 15 (2018)

Antall publikasjoner

  • Nivå 1 (Vitenskapelig publiseringskanal)
  • Nivå 2 (Vitenskapelig publiseringskanal med særlig høy prestisje)

346

243

103

(2018)

(2018)

(2018)

Antall eksternt finansierte prosjekter

  • EU (1 H2020 project, 2 ERC Starting Grants, 2 ERC Consolidator grants)
  • Forskningsrådet
  • Andre

53

5

26

22

(2018)

(2018)

(2018)

(2018)

Prosentandel ekstern finansiering 24 % (2018)
Totale kostnader 177 mill. (2018)

Foruten økonomi, er alle tall hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Årstall i parentes viser til når dataene er hentet fra. Tallene oppdateres årlig.

Publisert 25. jan. 2018 14:30 - Sist endret 26. juni 2019 10:09