English version of this page

Slik finner du frem til instituttet

Harald Schjelderups hus sett fra krysset Forskningsveien/ Børrestuveien

Med t-bane fra sentrum:

Enten

Ta linje 4 (Vestli via Majorstuen), 5 (Sognsvann) eller 5 (Ringen via Majorstuen) til Blindern. Kryss t-banelinja ved å følge overgangen og fortsett rett frem på Rasmus Winderens vei, ca. 100 m. Ta til høyre opp Gaustadalleen nye 100 m og fortsett på gangvei ”over jordet” mellom Gaustadalleen og Forskningsveien. Ved enden av gangveien ser du instituttet/Harald Schjelderups hus på venstre side av veien.

Eller

Ta linje 1 (Frognerseteren) til Gaustad. Kryss Slemdalsveien og følg Børrestuveien forbi SINTEF inn på Forskningsveien. Gå ca 200 m og fortsett til høyre på Forskningsveien. Instituttet/Harald Schjelderups hus ses på høyre side av veien.

Med trikk:

Ta linje 17 eller 18 (Rikshospitalet) til Forskningsparken. Følg gangvei mot Gaustadalleen (250 m), ta til venstre inn på Gaustadalleen. Ta til høyre etter barnehagen på høyre hånd og følg gangveien mot Forskningsveien. Instituttet/Harald Schjelderups hus ses rett frem i enden av gangveien.

Med bil:

Vi anbefaler at du benytter offentlig kommunikasjon, da vi har meget begrenset med parkeringsplasser, de fleste krever UiO parkeringsbevis. Alternativt kan du parkere på Blindern (P-automat) og gå derfra, men merk at det også der vil være noe begrenset med parkeringsplasser.

Til Forskningsveien: Følg Ring 3 og ta av mot Slemdal og Vinderen. Følg Slemdalsveien mot Gaustad t-banestasjon og sving inn på Ivar Aasens vei (skilt mot Forskningssentrene, Psykologisk institutt m.v.). Fortsett inn på Forskningsveien og følg veien ca 200 m. Ta til høyre, og du vil se Instituttet/Harald Schjelderups hus på høyre side av veien.

Til fots fra Blindern (parkeringsplass i Problemveien):

Følg gangveien ved Problemveien, ca 600 m nordøstover. Fortsett rett frem på gangvei mot Forskningsparken, over t-banelinja og videre mot Gaustadalleen. Kryss Gaustadalleen og fortsett inn på gangvei forbi barnehagen. Instituttet/Harald Schjelderups hus ses rett frem i enden av gangveien.


Områdekart Gaustad

Publisert 13. nov. 2013 14:33 - Sist endret 19. feb. 2020 14:13