English version of this page

Strategiske mål

Her finner du aktuelle årsplaner, samt tidligere strategier og kommunikasjonsplan.

Strategi 2017-2019

PSI skal være en sentral bidragsyter i den psykologiske forskningsfronten.

PSI skal utvikle, forvalte og formidle kunnskap som kan komme til nytte i samfunnet.

PSI skal tilby psykologistudier av fremragende kvalitet og utdanne kandidater med høy og arbeidsrelevant kompetanse.

Kommunikasjonsplan

Psykologisk institutt kommuniserer aktivt med forskjellige målgrupper. Det overordnete målet med kommunikasjonsplanen er å formidle forskning og bygge instituttets omdømme.