English version of this page

Psykologi for Klima

Psykologi for Klima arbeider med å adressere psykologiske dimensjoner og instituttets ansvar i møte med økokrisen.

Mennesker som går i klimastreik
Bilde av Callum Shaw på Unsplash

Psykologi for Klima jobber med å konkretisere og imlementere klimastrategien til PSIs sittende ledelse. Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i PSIs klimarapport fra 2021 (https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/aktuelt/aktuelle-saker/vedlegg/rapport_fra_klimautvalget_2021.pdf ), og har på bakgrunn av tilbakemelding fra studenter og ansatte utarbeidet fem konkrete tiltak som skal iverksettes i løpet av høst- og vårsemesteret (2022-2023). Tiltakene er:

  1. Samarbeide direkte med forelesere på PSI for å opprette en «grønn tråd» høsten 2022 og våren 2023, med vekt på de to første årene av bachelor- og profesjonsprogrammet. Dette omfatter forelesninger og/eller moduler som forbinder emnets tema med klimapsykologi, undervist av enten kursansvarlig eller gjesteforeleser.
  2. Utarbeide og undervise to emner («Introduction to Climate, Environmental and Eco-Psychology» og «Green Mediating») våren og høsten 2023.
  3. Organisere og lansere et månedlig seminar i klimapsykologi høsten 2022, med både interne og eksterne foredragsholdere.
  4. Skrive et forslag til ledelsen om en fast vitenskapelig stilling i klima-, miljø og/eller økopsykologi.
  5. Samarbeide med administrasjonen om å utvikle og implementere en karbonavtrykk-policy rettet mot ressursbruk på instituttet.

Seminar

For å bringe oss nærmere vårt mål om et større fokus på miljø- og klimasaken på PSI, arrangerer vi en seminarrekke med interne og eksterne foredragsholdere. Samtalene vil synliggjøre betydningen av psykologi, også i sammenheng med andre samfunnsvitenskaper, for å løse økorelaterte utfordringer. Etter foredragene åpnes det for spørsmål fra publikum og eventuelle respondenter. I etterkant blir det lagt ut opptak av forelesningene som du finner lengre ned på denne siden. 

Det blir servering av kaffe og enkel lunsj. 

Velkommen!

24 feb.

Nytt emne: PSY2506 – Green Mediation: Conflict, Collaboration, and Change Towards a Sustainable Future

Dette nye emnet er foreslått basert på mandatet til PSIs klimakomité (Psykologi for Klima) om å designe og gjennomføre to nye grunnkurs i løpet av 2023. Emnet fokuserer spesifikt på konfliktene mellom rivaliserende interessegrupper i samfunnet som dukker opp og forventes å akselerere i de kommende tiårene på grunn av den grønne energiovergangen til en avkarbonisert økonomi.

Arbeidsutvalget består av: Beate Seibt, Gulnaz Anjum, Nora Nord Rydningen, Charles Dana Samuelson (komitéleder), Christian Andres Palacios Haugestad, Evalill Bølstad, Thomas Wolfgang Schubert, Åshild Lappegard Hauge, Charlie Dina Dickhausen (student), Magnus Hole Fjetland (student)
Image may contain: Tableware, Font, Circle, Symbol, Art.