English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for Psykologisk institutt.

Årsverk totalt

180

(2017)
Teknisk-administrative årsverk 24 (2017)

Vitenskapelige årsverk

  • Fast vitenskapelig ansatte
  • Midlertidig vitenskapelig ansatte

156

70

86

(2017)

(2017)

(2017)

Antall studenter

1335 (2017)
Ferdige kandidater bachelor

79

(2017)
Ferdige kandidater master 53 (2017)
Ferdige kandidater profesjon 89 (2017)
Avlagte doktorgrader 18 (2017)

Antall publikasjoner

  • Nivå 1 (Vitenskapelig publiseringskanal)
  • Nivå 2 (Vitenskapelig publiseringskanal med særlig høy prestisje)

295

205

90

(2017)

(2017)

(2017)

Antall eksternt finansierte prosjekter

  • EU (1 H2020 project, 2 ERC Consolidator grants)
  • NFR
  • Andre

44

3

24

17

(2017)

(2017)

(2017)

(2017)

Prosentandel ekstern finansiering 20 % (2017)
Totale kostnader 185 mill. (2017)

Foruten økonomi, er alle tall hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Årstall i parentes viser til når dataene er hentet fra. Tallene oppdateres årlig.

Publisert 25. jan. 2018 14:30 - Sist endret 29. juni 2018 11:14