Hva påvirker vurdering av troverdighet? (avsluttet)

Om prosjektet

Studiet av faktorer som påvirker vurderinger av sannferdighet og løgn  belyser grunnleggende prinsipper i sosiale vurderings- og beslutningsprosesser. Dette prosjektet fokuserer på ikke-rasjonelle faktorer i bedømmelse av troverdighet. Hvordan påvirker et vitnes fremtreden i en avhørssituasjon, og i retten , vurderinger av vitnets troverdighet? 

Mål

Prosjektet har et teoretisk og et anvendt siktepunkt. Vi søker å vinne kunnskap om faktorer som påvirker sosiale vurderinger, og formidle denne kunnskapen til sentrale aktører i norsk rett.

Bakgrunn

Omfattende internasjonal forskning har dokumentert at verken fagfolk eller legfolk er i stand til å bedømme om et vitne lyver eller snakker sant på grunnlag av hvordan vitnet fremtrer.  Likevel, vurdering av troverdighet er en del av dagligliv og rettssal. Hva er grunnlaget for de vurderinger vi faktisk foretar, og har de atferdstegn vi benytter oss av noen sammenheng med faktisk troverdighet

Metode

Prosjektet benytter realistiske modellsituasjoner med videoopptak av frie vitneforklaringer med barn og voksne vitner.

 

Publisert 28. jan. 2011 13:42 - Sist endret 18. okt. 2016 11:39