English version of this page

Nevrokognitiv utvikling i Den norske mor og barn- undersøkelsen (avsluttet)

Kognisjon dreier seg om hvordan vi bearbeider informasjon og tenker.

Fotoillustrasjon: Colourbox

Om prosjektet

Sentrale kognitive funksjoner som vi ønsker å studere i dette prosjektet er oppmerksomhet, hukommelse og kontrollfunksjoner. Vi vet at disse utvikles mye tidlig i livet og at denne utviklingen foregår som et resultat av et komplekst samspill mellom utvikling av ulike strukturer i hjernen.

I Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) er en stor mengde informasjon som kan ha betydning for utviklingen av hjernen og kognitive funksjoner samlet inn ved hjelp av spørreskjemaer og biologiske prøver.

Mål

Hovedformålet med vårt prosjekt er å undersøke hvordan ulike faktorer fra informasjonen som allerede er samlet inn i MoBa henger sammen med utviklingen av hjernen og kognitiv funksjoner hos barn i alderen 4 til 8 år.

Hovedmålet med prosjektet er å få bedre forståelse av hvordan utviklingen av hjernen og utviklingen av kognitive evner som hukommelse, problemløsning og oppmerksomhet henger sammen.

Videre er vi opptatt av å forstå hvordan ulike faktorer påvirker denne utviklingen, alt fra hendelser under graviditet og fødsel, til senere ernæring og skolegang.

Resultater

Vi ønsker at prosjektet vil bidra til å øke forståelsen for samspillet mellom hjerne og kognisjon gjennom barne- og ungdomsårene, og hvilke faktorer som påvirker utviklingen negativt eller positivt, og samspillet mellom disse.

Bakgrunn

Studien benytter ulike nevropsykologiske tester, MR-undersøkelse og gentesting. Testene dreier seg i hovedsak om oppmerksomhet, hukommelse og kontrollfunksjoner.

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk institutt og NTNU.

Publisert 6. mai 2014 09:00 - Sist endret 18. okt. 2016 10:20