Delprosjekter

Sist endret 11. juli 2019 10:19 av Svein Harald Milde

Hva du spiser når du er gravid, kan få betydning for barnet; derfor er det viktig at vi har kunnskap om næringsinntaket til gravide kvinner i Norge.

Sist endret 11. juli 2019 10:16 av Svein Harald Milde

Tiden rundt fødsel er preget av store omveltninger. Hverdagens rutiner kan ofte snus på hodet, foreldreidentiteter utvikles, i parforholdet gis det plass til foreldreskapet og relasjoner til venner og familie endres.

Sist endret 11. juli 2019 10:22 av Svein Harald Milde

Nyere forskning peker på betydningen av prenatalt stress for fosterets utvikling. 

Sist endret 11. juli 2019 10:18 av Svein Harald Milde

Å ha god kunnskap om sped- og småbarns psykiske helse kan gjøre oss i bedre stand til å komme med tidlige og målrettede tiltak der det trengs, og å forebygge senere skjevutvikling.