Prenatalt stress

Nyere forskning peker på betydningen av prenatalt stress for fosterets utvikling. 

Gravid kvinne har vondt i magen og ser på mobilen

Dette handler om hvorvidt de gravides stressnivå kan ha en sammenheng med barnets senere utvikling. Her har vi blant annet sett på sammenhengen mellom opplevd stress hos gravide og hårkortisol (stresshormoner målt ved hårprøver) og også epigenetiske endringer. Det vil si endringer i hvordan genene våre uttrykkes i kroppen.

Publisert 10. juli 2019 16:11 - Sist endret 11. juli 2019 10:22