Mental helse i tiden rundt fødsel

Tiden rundt fødsel er preget av store omveltninger. Hverdagens rutiner kan ofte snus på hodet, foreldreidentiteter utvikles, i parforholdet gis det plass til foreldreskapet og relasjoner til venner og familie endres.

Mann og kvinne holder over en gravid mage

Med så store endringer vil noen oppleve å være mer sårbare for å utvikle psykiske helseplager, og det er viktig å vite både hva som beskytter mot psykiske plager i tiden rundt fødsel og hva som gjør oss mer sårbare. Slike forhold vil kunne virke inn på barnas utvikling.

I Liten i Norge-studien har vi funnet at menn som selv hadde traumatiske eller vanskelige barndomsopplevelser, hadde økt risiko for å utvikle angst- og depressive plager mens partneren var gravid. Vi fant også at for kvinner som opplevde fødselsdepresjon, startet plagene for mange allerede under graviditeten, og at det var store forskjeller med hensyn til når plagene startet og hvor lenge de varte.

For foreldre som beskriver at de opplevde stress i foreldrerollen, ved at de sa at foreldreoppgavene overskred det de hadde av ressurser, ser vi at det er mange faktorer allerede i graviditeten som gjør en sårbar. Vi har for eksempel sett at det å være utrygg i parforholdet, selv å ha hatt vanskelige opplevelser i egen barndom og å ha hatt et barn med et «vanskeligere» temperament, har sammenheng med å utvikle stress i foreldrerollen.

Publisert 10. juli 2019 16:12 - Sist endret 11. juli 2019 10:16