English version of this page

Barn som vitner (avsluttet)

Barns vitneforklaringer er et av de eldste forskningstemaene i vitnepsykologi, med forskningstradisjoner mer en 100 år tilbake. Den nyere interessen for barns vitneforklaringer har sammenheng med samfunnets økende fokus på overgrep mot barn, hvor barnas forklaringer er viktige.

Illustrasjonsfoto: Stock.xchng 

Om prosjektet

Dette er et paraplyprosjekt som omfatter studier av kognitive funksjoner som utvikling av oppmerksomhet og hukommelse, studier av barns hukommelse av traumatiske hendelser som opptrer som del av barnas hverdag, og studier av  kvaliteteten av norske dommeravhør. Enkelte av delprosjektene er enestående i internasjonal sammenheng.

Mål

Prosjektets formål er tosidig. Det er viktig å få bedre kunnskap om barns hukommelse av traumatiske hendelser. Det er også viktig å få undersøke hvilke intervjustrategier som er virksomme for å få frem disse minnene, og hvilke strategier som er dysfunksjonelle og leder til feil.

Metode

Studiene av dommeravhør er basert på et stort og representativt, statistisk vektet utvalg, og studiene av  hukommelse for antatt traumatiske situasjoner er basert på hendelser som overvåkes av forskerne og gir en fasit for hva som er ”korrekt” hukommelse (se også EKUPs prosjekt ”Plasseringer av barn i regi av barnevernet”).

Internasjonalt samarbeid

Prosjektet har samarbeid med forskere ved University of California, Davis, USA

Publisert 28. jan. 2011 13:42 - Sist endret 30. nov. 2018 12:51

Kontakt