English version of this page

COPE

Complexity in treatment Outcome, Psychopathology and Epidemiology (COPE) er en forskningsgruppe som studerer hva som forårsaker og opprettholder psykiske problemer, og hvordan de best mulig kan behandles. Gruppen arbeider også med psykisk helse og forståelse av smittevernsatferd under pandemier.

Logo: COPE

Om gruppen

Forskningsgruppen har som hovedanliggende å benytte komplekse systemer og kompleksitetsteori (C) til å undersøke effekten av ulike psykologiske behandlingsformer (O), forstå underliggende mekanismer ved psykopatologi (P), samt studere mental helse i den generelle befolkningen (E).

Prosjekter

COPE er organisert i 2 forskningsområder: Utfall og mekanismer i psykoterapi og psykisk helse i den generelle befolkningen.

Samarbeid

Gruppen samarbeider med flere forskere internasjonalt herunder, Universitetet i Amsterdam, Boston Universitet, Modum Bad, Diakonhjemmet sykehus og NTNU.

Publisert 30. apr. 2021 12:11 - Sist endret 18. jan. 2022 00:55

Kontakt

Informasjon om medlemmer

Leder av forskningsgruppen

Sverre Urnes Johnson

Medlemmer av forskningsgruppen

Marieke A. Helmich
Omid V. Ebrahimi
Asle Hoffart
Marianne Skogbrott Birkeland
KariAnne Vrabel
Miriam S. Johnson
Nora Skjerdingstad
Øyvind Halsøy
Therese Snuggerud
Sara Ebling Nordbø
Ole Myklebust Amundsen

Affilierte forskere