English version of this page

Gruppemedlemmer

Complexity in treatment Outcome, Psychopathology and Epidemiology (COPE) består av forskere, stipendiater og studenter fra Universitetet i Oslo, Modum Bad og Universitetet i Bergen.

Logo2: COPE

Sverre Urnes Johnson

Sverre Urnes Johnson er førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, seniorforsker ved Modum Bad og leder av forskningsgruppen COPE ved UiO. Han fullførte sin PhD ved UiO i en stilling som dobbeltkompetansestipendiat hvor han kombinerte utdanning som psykologspesialist ved Modum Bad og forskning. Sverre er også leder av Norsk Forening for Metakognitiv Terapi og er godkjent veileder i kognitiv terapi. Sverre sin forskning har som siktemål å undersøke utfall og mekanismer i psykoterapi og mental helse ved å bruke kompleks system teori og han har en særlig interesse for behandling og forståelse av angstlidelser. Når Sverre ikke forsker, så er han med familien, løper, svømmer eller sykler.

Asle Hoffart

Asle Hoffart er senior forsker ved Modum Bad og professor II ved UiO. Hoffart har publisert over 130 vitenskapelige artikler og har arbeidet med forskning på Modum Bad siden 1980-tallet. Hans forskning har særlig vektlagt kognitiv atferdsterapi ved angstlidelser og posttraumatisk stresslidelse. Han har veiledet 10 doktorgradskandidater og har under hele sin forskningsperiode vektlagt en nærhet til klinisk arbeid. Hoffart er godkjent skjema-terapeut, godkjent veileder i kognitiv terapi generelt og i kognitiv terapi ved PTSD spesielt. På fritiden er han en ivrig skiløper.

Omid V. Ebrahimi

Omid V. Ebrahimi er dobbelkompetansestipendiat ved Universitetet i Oslo og psykolog under spesialisering hos Modum Bad Sykehus. Han ble utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, med deler av utdanningen foretatt ved UC Berkeley og The University of Hong Kong. Omid forsker på hvordan psykiske lidelser oppstår gjennom bruk av nettverksteori og komplekse dynamiske systemer, med særlig fokus på prosessene og mekanismene som forekommer sammen med depresjon og angst. Hans hovedinteresser inkluderer integrering av idiografiske og nomotetiske tilnærminger samt hvordan klinisk psykologiske fenomener utfolder seg som dynamiske prosesser over tid. Omid forsker i tillegg på smittevernsatferd og psykisk helse under pandemier. På fritiden liker Omid reising og lesing av litteratur innen filosofi og fysikk.

KariAnne Vrabel

KariAnne Vrabel er forskningsdirektør ved Modum Bad og førsteamanuensis II ved Modum Bad. Hun fikk sin doktorgrad ved Universitetet i Tromsø i 2010, og vært del av forskningsmiljøpet ved Modum Bad i 20år. Vrabels sin forskning har til hensikt å undersøke effekten av ulike terapier, identifisere de som ikke har tilstrekkelig nytte av behandling og undersøke mekanismer for endring. På fritiden liker KariAnne å isbade.

 

Miriam Johnson

Miriam Johnson er psykolog og førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet, hvor hun leder forskningsgruppen CARE ved Fakultet for helsevitenskap. Johnson fullførte doktorgraden i psykologi ved Universitetet i Oslo i 2015 og har siden den tid arbeidet med forskning innenfor rettspsykologi med hovedfokus på avhør av barn som er fornærmede i volds- og overgrepssaker. Hun er spesielt interessert i utviklingspsykologi, hukommelsesutvikling hos barn og rettspsykologi. Hun leder et nasjonalt forskningsprosjekt om kvalitet i avhør av barn på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og jobber også som sakkyndig i straffesaker hvor barn er fornærmede. På fritiden kobler hun av med familien og dyrking av sitroner og oliventrær.

 

Nora Skjerdingstad

Nora Skjerdingstad er profesjonsstudent i psykologi ved Universitetet i Oslo, og tar fag i anvendt statistikk ved siden av. Fra tidlig i studiene har hun engasjert seg i forskning parallelt med psykologistudiene. Nora er hovedsakelig interessert i utviklingspsykologi og spesielt utviklingen av schizofreni spektrum lidelser. Hun ønsker å benytte seg av komplekse longitudinelle metoder og nettverksanalyse til å bedre forstå utviklingsbanene og risikofaktorene knyttet til psykose. Hun er også opptatt av forskningsformidling og er glad i litteratur og skriving.

Therese Snuggerud

Therese Snuggerud er psykolog ved angstavdelingen på Modum Bad og har tidligere vært teamleder for metakognitivt team. Hun er leder for et forskningsprosjekt som omhandler effekten av metakognitiv terapi i gruppe. Therese er spesielt interessert i effekten av oppmerksomhetstrening. Hun har gjennomført MCT Masterclass level 1 og skal starte på level 2. Hun har en spesifikk interesse for angstlidelser og ser derfor frem til å forske på metakognitiv terapi for behandling av disse lidelsene. På fritiden liker hun å trene og gå turer.

Øyvind Halsøy

Øyvind Halsøy er utdannet psykolog, og er spesielt interessert i søvnsykdommer, angstlidelser og eksponeringsterapi. Han er interessert i hvilke mekanismer som fører til endring i psykoterapi. Øyvind arbeider for tiden mye med R, og er spesielt interessert i kvantitative metoder som nettverksanalyser, tidsserier, og maskinlæring. Han er opptatt av å gjøre forskning både tilgjengelig og nyttig for klinikere, slik at psykologer kan gi behandling av høy kvalitet. Han er også opptatt av kreativitet, og utvidede teorier om kreativitet som plasserer den i en kontekst, gruppe, eller felt, snarere enn i individet.

Ole Myklebust Amundsen

Ole Myklebust Amundsen studerer profesjonsstudiet i psykologi. Ole har deltatt i en rekke ulike forskningsprosjekter, inkludert eksponeringsterapi for taleskrekk ved bruk av VR-briller, forebygging av tilbakefall hos pasienter med alvorlig depresjon, en meta-analyse som omhandlet psykologiske intervensjoner for taleskrekk, og en stor studie på mental helse i COVID-19-pandemien. Han har erfaring i ulike programmeringsspråk og er interessert i statistisk metode og komplekse analyser. Ole har en spesifikk interesse for sikkerhetspsykiatri og de komplekse dynamikkene hos pasienter med pågående voldsproblematikk og alvorlig psykisk lidelse. På fritiden liker Ole å lese både fag- og skjønnlitteratur, er en selverklært hobbyfotograf og liker å lage arbeidsflyter og systemer som andre kan bruke.

Sara Ebling Nordbø

Sara Ebling Nordbø er en student ved profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen. Hun er nå på 9. semester og tar del i intern-klinisk opplæring ved Alrek helseklynge, og skal ta eksternpraksis ved UC Berkeley Clinical Science Program våren 2022. Tidligere har Sara bidratt i forskning på prediktorer for velvære blant norsk befolkning i Korona-pandemien. Sara er spesielt interessert i hvilke faktorer som leder til psykologisk velvære, samt hva som ligger til grunne for forbedret ytelse blant toppidrettsutøvere. Utenfor studiene finner du Sara i klatreveggen eller på et fjell i Bergen.

Publisert 30. apr. 2021 18:33 - Sist endret 10. mai 2021 10:30