KariAnne Vrabel

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av KariAnne Vrabel
Mobiltelefon 979 56 040
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Effekt av psykologisk behandling

 • Endring i psykoterapi

 • Sammenheng mellom prosess og utfall i psykoterapi

 • Felles vs spesifikke faktorer i psykoterapi

 • Behandling av spiseforstyrrelser

 • Komorbide tilstander; spiseforstyrrelser, traumeproblematikk

 • Psykisk (u)helse hos barn og unge

Bakgrunn

 • Forskningsleder ved Modum Bad 2019

 • PhD ved UiT 2010

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2010

 • Gruppepsykoterapeut fra Institutt for gruppeanalyse 2004

 • Dr. Psychol ved UiO 1998

Priser

Årets doktorgrad 2010 i psykologi for avhandlingen; "A five-year  prospective follow-up study of longstanding eating disorders. Influence from personality disorders and child sexual abuse."

Årets artikkel i 2010 ved Institutt for Psykologi, UiT for artikkelen; Vrabel, Rø, Martinsen, Hoffart, & Rosenvinge. "Co-occurrence of avoidant personality disorders and child sexual abuse predicts poor outcome in longstanding eating disorder." Journal of Abnormal Psychology, 119, 623-629.

Årets faglige bidrag 2017, Bjørn Christensens minnepris fra Norsk Psykologforening. Langkaas Formo, Johnsen, Stenshorne, Collin-Tiller & Vrabel. Klinisk signifikans i praksis.

Samarbeid

Samarbeider tett med Professor Asle Hoffart og Bruce Wampold ved Modum Bad. Hovedveileder for PhD-stipendiat Maren Kopland (Spiseforstyrrelser/Modum Bad) og PhD-stipendiat Hanna Punsvik Eielsen (spiseforstyrrelser/Modum Bad). Bi-veileder for DK-kandidat Ingvild Finsrud (UiO, Modum Bad) og PhD-kandidat Malin Olofsson (UiO, Modum Bad). Prosjektmedarbeider i Mindful eating – conscious living med Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS), Behandling av spiseforstyrrelser: - en randomisert, kontrollert prospektiv studie ved Norges Idrettshøgskole og Prosjekt Perfekt. Perfeksjonisme, komorbiditet og bruk av helsetjenester hos barn og unge ved RBUP, helse Vest og UiB. Ekspertpanel til Norske Sanitetskvinner.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, psykoterapi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Publikasjoner

 • Bratland-Sanda, Solfrid; Schmidt, Sabrina Krogh; Reinboth, Michael Sæther & Vrabel, KariAnne (2022). Under pressure to exercise: a cross-sectional study of characteristics and predictors of compulsive exercise in early adolescents. Journal of Eating Disorders. ISSN 2050-2974. 10(1). doi: 10.1186/s40337-022-00686-8.
 • Eielsen, Hanna Kristine Punsvik; Vrabel, KariAnne; Hoffart, Asle; Rø, Øyvind & Rosenvinge, Jan H (2022). Reciprocal relationships between personality disorders and eating disorders in a prospective 17-year follow-up study. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. doi: 10.1002/eat.23823. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finsrud, Ingvild; Nissen-Lie, Helene Amundsen; Ulvenes, Pål Gunnar; Melsom, Linne; Vrabel, KariAnne & Wampold, Bruce E. (2022). Confidence in the therapist and confidence in the treatment predict symptomatic improvement week by week in therapy: A latent curve modeling approach. Journal of Counseling Psychology. ISSN 0022-0167. doi: 10.1037/cou0000640.
 • Olofsson, Malin Elisabeth; Vrabel, KariAnne; Hoffart, Asle & Oddli, Hanne Berit Weie (2022). Covert therapeutic micro-processes in non-recovered eating disorders with childhood trauma: an interpersonal process recall study. Journal of Eating Disorders. ISSN 2050-2974. 10. doi: 10.1186/s40337-022-00566-1.
 • Nitter, Cathrine Bergh; Vrabel, KariAnne; Binder, Per Einar & Kingswick, Irene (2022). Bli venn med maten: evaluering av et lavterskel kurstilbud for personer med overspisingsproblematikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 59(1), s. 18–25. doi: 10.52734/53T9gEC2.
 • Eik-Nes, Trine T.; Vrabel, KariAnne; Raman, Jayanthi; Clark, Melinda Rose & Berg, Kjersti Hognes (2021). A Group Intervention for Individuals With Obesity and Comorbid Binge Eating Disorder: Results From a Feasibility Study. Frontiers in Endocrinology. ISSN 1664-2392. 12, s. 1–16. doi: 10.3389/fendo.2021.738856.
 • Finsrud, Ingvild; Nissen-Lie, Helene, Amundsen ; Vrabel, KariAnne; Høstmælingen, Andreas; Wampold, Bruce E. & Ulvenes, Pål Gunnar (2021). It's the therapist and the treatment: The structure of common therapeutic relationship factors. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 32, s. 139–150. doi: 10.1080/10503307.2021.1916640.
 • Eielsen, Hanna Kristine Punsvik; Vrabel, KariAnne; Hoffart, Asle; Rø, Øyvind & Rosenvinge, Jan H (2021). The 17-year outcome of 62 adult patients with longstanding eating disorders—A prospective study. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. 54(5), s. 841–850. doi: 10.1002/eat.23495.
 • Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; Walsh, B. Timothy; Vrabel, Karianne; Siegwarth, Cecilie & Rø, Øyvind (2020). Eating disorder diagnostics in the digital era: Validation of the Norwegian version of the Eating Disorder Assessment for DSM-5 (EDA-5). Journal of Eating Disorders. ISSN 2050-2974. 8(1), s. 1–7. doi: 10.1186/s40337-020-00310-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olofsson, Malin Elisabeth; Oddli, Hanne; Vrabel, KariAnne & Hoffart, Asle (2020). «In solitude is safeness»: a patient perspective on eating disorders in the context of multiple childhood trauma. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. doi: 10.1080/19012276.2020.1762714. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mathisen, Therese Fostervold; Rosenvinge, Jan H; Friborg, Oddgeir; Vrabel, KariAnne; Bratland-Sanda, Solfrid & Pettersen, Gunn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Is physical exercise and dietary therapy a feasible alternative to cognitive behavior therapy in treatment of eating disorders? A randomized controlled trial of two group therapies. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. 53(4), s. 574–585. doi: 10.1002/eat.23228. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vrabel, Kari-Anne & Bratland-Sanda, Solfrid (2019). Exercise obsession and compulsion in adults with longstanding eating disorders: Validation of the Norwegian version of the compulsive exercise test. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10(2370). doi: 10.3389/fpsyg.2019.02370. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olofsson, Malin Elisabeth; Oddli, Hanne; Hoffart, Asle; Eielsen, Hanna Kristine Punsvik & Vrabel, Kari-Anne (2019). Change Processes Related to Long-Term Outcomes in Eating Disorders With Childhood Trauma: An Explorative Qualitative Study. Journal of Counseling Psychology. ISSN 0022-0167. doi: 10.1037/cou0000375.
 • Vrabel, Kari-Anne; Wampold, Bruce E.; Quintana, Daniel; Goss, Ken; Waller, Glenn & Hoffart, Asle (2019). The modum-ED trial protocol: Comparing compassion-focused therapy and cognitive-behavioral therapy in treatment of eating disorders with and without childhood trauma: Protocol of a randomized trial. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10:1638(JULY), s. 1–10. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01638. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Kari Ebbesen; Vrabel, Kari-Anne; Bratland-Sanda, Solfrid; Ulleberg, Pål & Benum, Kirsten (2018). Effect of yoga in the treatment of eating disorders: A single-blinded randomized controlled trial with 6-months follow-up. International Journal of Yoga. ISSN 0973-6131. 11(2), s. 166–169. doi: 10.4103/ijoy.IJOY_3_17. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mathisen, Therese Fostervold; Bratland-Sanda, Solfrid; Rosenvinge, Jan H; Friborg, Oddgeir; Pettersen, Gunn & Vrabel, Kari-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Treatment effects on compulsive exercise and physical activity in eating disorders. Journal of Eating Disorders. ISSN 2050-2974. 6, s. 1–9. doi: 10.1186/s40337-018-0215-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratland-Sanda, Solfrid & Vrabel, Kari-Anne (2018). An investigation of the process of change in psychopathology and exercise during inpatient treatment for adults with longstanding eating disorders. Journal of Eating Disorders. ISSN 2050-2974. 6(1). doi: 10.1186/s40337-018-0201-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mathisen, Therese Fostervold; Rosenvinge, Jan H; Friborg, Oddgeir; Pettersen, Gunn; Stensrud, Trine & Hansen, Bjørge Hermann [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Body composition and physical fitness in women with bulimia nervosa or binge-eating disorder. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. 51(4), s. 331–342. doi: 10.1002/eat.22841. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle; Nordahl, Hans Morten; Ulvenes, Pål; Vrabel, Kari-Anne & Wampold, Bruce E. (2017). Metacognition and cognition in inpatient mct and cbt for comorbid anxiety disorders: A study of within-person effects. Journal of Counseling Psychology. ISSN 0022-0167. 65(1), s. 86–97. doi: 10.1037/cou0000226.
 • Langkaas, Tomas Formo; Johnson, Sverre Urnes; Stenshorne, Kjersti; Collin-Tiller, Cecilie & Vrabel, Kari-Anne (2017). Klinisk signifikans i praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1160–1167.
 • Mathisen, Therese Fostervold; Rosenvinge, Jan H; Pettersen, Gunn; Friborg, Oddgeir; Vrabel, Kari-Anne & Bratland-Sanda, Solfrid [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). The PED-t trial protocol: The effect of physical exercise –and dietary therapy compared with cognitive behavior therapy in treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder. Study protocol of a randomized controlled trial. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 17:180, s. 1–11. doi: 10.1186/s12888-017-1312-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vrabel, Kari-Anne; Ulvenes, Pål & Wampold, Bruce E. (2015). Alliance and symptom improvement in inpatient treatment for eating disorder patients: A study of within-patient processes. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. 48(8), s. 1113–1121. doi: 10.1002/eat.22434.
 • Vrabel, Kari-Anne Rasmussen; Hoffart, Asle; Rø, Øyvind; Martinsen, Egil Wilhelm & Rosenvinge, Jan H (2010). Co-Occurrence of Avoidant Personality Disorder and Child Sexual Abuse Predicts Poor Outcome in Long-Standing Eating Disorder. Journal of Abnormal Psychology. ISSN 0021-843X. 119(3), s. 623–629. doi: 10.1037/a0019857.
 • Vrabel, Kari-Anne Rasmussen; Rø, Øyvind; Martinsen, EW; Hoffart, Asle & Rosenvinge, Jan H (2010). Five-Year Prospective Study of Personality Disorders in Adults with Longstanding Eating Disorders. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. 43(1), s. 22–28. doi: 10.1002/eat.20662.
 • Bratland-Sanda, S; Bratland Sanda, Solfrid; Rosenvinge, Jan H; Vrabel, Kari-Anne Rasmussen; Norring, Claes & Sundgot-Borgen, J [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2009). Physical activity in treatment units for eating disorders: Clinical practice and attitudes. Eating and Weight Disorders. ISSN 1124-4909. 14(2-3), s. E106–E112.
 • Vrabel, Kari Anne R; Rø, Øyvind; Martinsen, Egil Wilhelm; Hoffart, Asle & Rosenvinge, Jan H. (2009). Five-year prospective study of personality disorders in adults with longstanding eating disorders. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. 43(1), s. 22–28.
 • Vrabel, Kari-Anne; Rosenvinge, Jan H; Hoffart, Asle; Martinsen, Egil Wilhelm & Rø, Øyvind (2008). The course of illness following inpatient treatment of adults with longstanding eating disorders: A 5-year follow-up. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. 43, s. 22–28.
 • Rosenvinge, Jan H; Rø, Øyvind; Hoffart, Asle; Martinsen, Egil & Vrabel, Kari-Anne Rasmussen (2005). Two-year prospective study of personality disorders in patients with long standing eating disorders. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. 37, s. 112–118.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bratland-Sanda, Solfrid & Vrabel, KariAnne (2022). Changes in Eating Disorder Psychopathology Among Compulsive and Non-Compulsive Exercisers During Inpatient Treatment of Longstanding Eating Disorders: A Single-Blinded RCT With 12-months Follow-Up. .
 • Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; Walsh, Timothy; Vrabel, KariAnne; Siegwarth, Cecilie & Rø, Øyvind (2020). Validation of the Norwegian version of the Eating Disorder Assessment for DSM-5 (EDA-5): Final results.
 • Vrabel, KariAnne (2019). Om compassionfokusert terapi.
 • Vrabel, KariAnne (2019). Comparing Compassion Focused Therapy and Cognitive Behavioural Therapy in Treatment of Eating Disorders with and without Childhood Trauma: A randomized controlled trial.
 • Vrabel, KariAnne (2019). Hva er egentlig «selvmedfølelse» og hvordan kan vi bruke det i forebygging og behandling? .
 • Vrabel, KariAnne (2019). Om overspisingslidelser.
 • Vrabel, KariAnne (2019). Traumer og spiseforstyrrelse .
 • Vrabel, KariAnne (2019). Comparing Compassion Focused Therapy and Cognitive Behavioural Therapy in Treatment of Eating Disorders with and without Childhood Trauma: A randomized controlled trial .
 • Vrabel, KariAnne (2019). Kvinner på randen: om stress, press og tidsklemma .
 • Mathisen, Therese Fostervold; Rosenvinge, Jan H; Friborg, Oddgeir; Pettersen, Gunn; Vrabel, Kari-Anne & Bratland-Sanda, Solfrid [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). How do physical exercise and dietary therapy compare to cognitive behavior therapy in outpatient treatment of women with BN or BED?
 • Eielsen, Hanna Kristine Punsvik; Vrabel, Kari-Anne; Hoffart, Asle; Rø, Øyvind & Rosenvinge, Jan H (2019). Seventeen-year coure and outcome of eating disorders in an adult population.
 • Olofsson, Malin Elisabeth; Oddli, Hanne; Vrabel, Kari-Anne & Hoffart, Asle (2018). "In solitude is safenss": a patient perspective on eating disorders in the context of childhood trauma".
 • Eik-Nes, Trine Tetlie; Vrabel, Kari-Anne; Weider, Siri; Stedal, Kristin; Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall & Berg, Kjersti Hognes [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Mental Health and Obesity (the MHOBY study) A transdisciplinary approach to obesity treatment .
 • Eielsen, Hanna Kristine Punsvik; Vrabel, Kari-Anne; Rø, Øyvind; Rosenvinge, Jan H & Hoffart, Asle (2018). Longstanding, severe eating disorders - 17-year prospective follow-up study.
 • Vrabel, Kari-Anne (2017). Huspsykolog. [Internett]. Pia og Psyken.
 • Vrabel, Kari-Anne (2017). Spiseforstyrrelser. [Radio]. Ekko.
 • Vrabel, Kari-Anne (2017). Uttalelse i forbindelse med sak om anorexia og genforskning. [Avis]. Dagbladet.
 • Vrabel, Kari-Anne (2017). Overspisingslidelser. [TV]. God morgen Norge, TV2.
 • Vrabel, Kari-Anne (2017). Podcast Pia og Psyken. [Internett]. Podcast.
 • Vrabel, Kari-Anne (2017). "Perfeksjonisme". [Radio]. Buskerudsendingen.
 • Olofsson, Malin Elisabeth & Vrabel, Kari-Anne (2017). Medfølelse for spiseforstyrrelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. s. 1184–1187.
 • Vrabel, Kari-Anne (2016). Spennende forskning under "kløveren". [Tidsskrift]. Fredrikke - Norske Kvinners Sanitetsforening Nr. 2 Mai 2016.
 • Vrabel, Kari-Anne & Reistad, Hilde Mollestad Tveit (2013). Ortoreksi. Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE). ISSN 1503-5034. 1(13), s. 24–28.
 • Vrabel, Kari-Anne (2012). Hellstrøm rydder opp. [TV]. TV3.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Behandling av spiseforstyrrelser og PTSD.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). A five-year prospective follow-up study of longstanding eating disorders and child sexual abuse.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Når pasienten ikke vil - om motivasjonsarbeid i behandling av spiseforstyrrelser.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Behandling av spiseforstyrrelser og PTSD.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Årets doktorgrad til Øvre Eiker-kvinne. [Avis]. Drammens Tidende.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Har påvist en sammenheng mellom spiseforstyrrelser og seksuelt misbruk som barn. Psykolog og forsker ved Modum Bad, KariAnne Vrabel, ble i dag tildelt prisen "Årets doktorgrad 2010". [Internett]. www.modum-bad.no.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Intervjuet i Norgesglasset i P1 i forbindelse med utdeling av Årets doktorgrad.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Spiseforstyrrelser kan kureres. [Avis]. Dagen.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Behandling gir håp for personer med spiseforstyrrelser. [Avis]. Haugesund Avis.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Årets doktorgrad 2010 til Øvre Eiker kvinne. [Avis]. DrammensTidende.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Intervjuet i God Morgen Norge i forbindelse med blogging og spiseforstyrrelser. [TV]. TV2, God Morgen Norge.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Improving emotional processing in the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD).
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Når følelser blir farlig - behandling av PTSD og spiseforstyrrelser.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Om spiseforstyrrelser - hvor er vi i dag?
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Behandling av spiseforstyrrelser i Norge: Hvilke tilbud finnes?
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Historier om spiseforstyrrelser - behandlerens perspektiv.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Om spiseforstyrrelser og selvskade - forståelse og behandling.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). A five-year prospective follow-up study of longstanding eating disorders - influence from personality disorders and child sexual abuse.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). A five-year prospective follow-up study of longstanding eating disorders. Influence from personality disorders and child sexual abuse.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Om forståelse av spiseforstyrrelsene.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Levende eller utopiske kropper?
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Optimisme med bismak. [Internett]. www.forskning.no.
 • Vrabel, Kari-Anne (2009). Forskningsfunn bidrar til at enda flere kan bli friske. [Avis]. Kvinnekraft.
 • Isaksson Rø, Karin Elisabet & Vrabel, Kari-Anne (2008). "Fikk en million av sanitetskvinnene". [Avis]. Bygdeposten.
 • Vrabel, Kari-Anne Rasmussen; Rosenvinge, Jan H; Martinsen, Egil; Hoffart, Asle & Rø, Øyvind (2008). Personality disorders and diagnostic crossovers in a longitydinal prospective follow up study of longstanding eating disorders.
 • Vrabel, Kari-Anne (2009). A five-year prospective follow-up study of longstanding eating disorders. Influence from personality disorders and child sexual abuse. Universitetet i Tromsø. ISSN 978-82-7589-261-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. okt. 2020 15:58 - Sist endret 12. okt. 2020 16:00