KariAnne Vrabel

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av KariAnne Vrabel
Mobiltelefon 979 56 040
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Effekt av psykologisk behandling

 • Endring i psykoterapi

 • Sammenheng mellom prosess og utfall i psykoterapi

 • Felles vs spesifikke faktorer i psykoterapi

 • Behandling av spiseforstyrrelser

 • Komorbide tilstander; spiseforstyrrelser, traumeproblematikk

 • Psykisk (u)helse hos barn og unge

Bakgrunn

 • Forskningsleder ved Modum Bad 2019

 • PhD ved UiT 2010

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2010

 • Gruppepsykoterapeut fra Institutt for gruppeanalyse 2004

 • Dr. Psychol ved UiO 1998

Priser

Årets doktorgrad 2010 i psykologi for avhandlingen; "A five-year  prospective follow-up study of longstanding eating disorders. Influence from personality disorders and child sexual abuse."

Årets artikkel i 2010 ved Institutt for Psykologi, UiT for artikkelen; Vrabel, Rø, Martinsen, Hoffart, & Rosenvinge. "Co-occurrence of avoidant personality disorders and child sexual abuse predicts poor outcome in longstanding eating disorder." Journal of Abnormal Psychology, 119, 623-629.

Årets faglige bidrag 2017, Bjørn Christensens minnepris fra Norsk Psykologforening. Langkaas Formo, Johnsen, Stenshorne, Collin-Tiller & Vrabel. Klinisk signifikans i praksis.

Samarbeid

Samarbeider tett med Professor Asle Hoffart og Bruce Wampold ved Modum Bad. Hovedveileder for PhD-stipendiat Maren Kopland (Spiseforstyrrelser/Modum Bad) og PhD-stipendiat Hanna Punsvik Eielsen (spiseforstyrrelser/Modum Bad). Bi-veileder for DK-kandidat Ingvild Finsrud (UiO, Modum Bad) og PhD-kandidat Malin Olofsson (UiO, Modum Bad). Prosjektmedarbeider i Mindful eating – conscious living med Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS), Behandling av spiseforstyrrelser: - en randomisert, kontrollert prospektiv studie ved Norges Idrettshøgskole og Prosjekt Perfekt. Perfeksjonisme, komorbiditet og bruk av helsetjenester hos barn og unge ved RBUP, helse Vest og UiB. Ekspertpanel til Norske Sanitetskvinner.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, psykoterapi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Publikasjoner

 • Eielsen, Hanna Kristine Punsvik; Vrabel, KariAnne; Hoffart, Asle; Rø, Øyvind & Rosenvinge, Jan H (2021). The 17-year outcome of 62 adult patients with longstanding eating disorders—A prospective study. International Journal of Eating Disorders.  ISSN 0276-3478.  54(5), s 841- 850 . doi: 10.1002/eat.23495
 • Finsrud, Ingvild; Nissen-Lie, Helene, Amundsen; Vrabel, KariAnne; Høstmælingen, Andreas; Wampold, Bruce E. & Ulvenes, Pål Gunnar (2021). It's the therapist and the treatment: The structure of common therapeutic relationship factors. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307. . doi: 10.1080/10503307.2021.1916640
 • Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; Walsh, B. Timothy; Vrabel, Karianne; Siegwarth, Cecilie & Rø, Øyvind (2020). Eating disorder diagnostics in the digital era: Validation of the Norwegian version of the Eating Disorder Assessment for DSM-5 (EDA-5). Journal of Eating Disorders.  ISSN 2050-2974.  8(1), s 1- 7 . doi: 10.1186/s40337-020-00310-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mathisen, Therese Fostervold; Rosenvinge, Jan H; Friborg, Oddgeir; Vrabel, KariAnne; Bratland-Sanda, Solfrid; Pettersen, Gunn & Sundgot-Borgen, Jorunn (2020). Is physical exercise and dietary therapy a feasible alternative to cognitive behavior therapy in treatment of eating disorders? A randomized controlled trial of two group therapies. International Journal of Eating Disorders.  ISSN 0276-3478.  53(4), s 574- 585 . doi: 10.1002/eat.23228 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Olofsson, Malin Elisabeth; Oddli, Hanne; Vrabel, KariAnne & Hoffart, Asle (2020). «In solitude is safeness»: a patient perspective on eating disorders in the context of multiple childhood trauma. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276. . doi: 10.1080/19012276.2020.1762714 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olofsson, Malin Elisabeth; Oddli, Hanne; Hoffart, Asle; Eielsen, Hanna Kristine Punsvik & Vrabel, Kari-Anne (2019). Change Processes Related to Long-Term Outcomes in Eating Disorders With Childhood Trauma: An Explorative Qualitative Study. Journal of Counseling Psychology.  ISSN 0022-0167. . doi: 10.1037/cou0000375
 • Vrabel, Kari-Anne & Bratland-Sanda, Solfrid (2019). Exercise obsession and compulsion in adults with longstanding eating disorders: Validation of the Norwegian version of the compulsive exercise test. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10(2370) . doi: 10.3389/fpsyg.2019.02370 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Vrabel, Kari-Anne; Wampold, Bruce E.; Quintana, Daniel; Goss, Ken; Waller, Glenn & Hoffart, Asle (2019). The modum-ED trial protocol: Comparing compassion-focused therapy and cognitive-behavioral therapy in treatment of eating disorders with and without childhood trauma: Protocol of a randomized trial. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10:1638(JULY), s 1- 10 . doi: 10.3389/fpsyg.2019.01638 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bratland-Sanda, Solfrid & Vrabel, Kari-Anne (2018). An investigation of the process of change in psychopathology and exercise during inpatient treatment for adults with longstanding eating disorders. Journal of Eating Disorders.  ISSN 2050-2974.  6(1) . doi: 10.1186/s40337-018-0201-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kari Ebbesen; Vrabel, Kari-Anne; Bratland-Sanda, Solfrid; Ulleberg, Pål & Benum, Kirsten (2018). Effect of yoga in the treatment of eating disorders: A single-blinded randomized controlled trial with 6-months follow-up.. International Journal of Yoga.  ISSN 0973-6131.  11(2), s 166- 169 . doi: 10.4103/ijoy.IJOY_3_17 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mathisen, Therese Fostervold; Bratland-Sanda, Solfrid; Rosenvinge, Jan H; Friborg, Oddgeir; Pettersen, Gunn; Vrabel, Kari-Anne & Sundgot-Borgen, Jorunn (2018). Treatment effects on compulsive exercise and physical activity in eating disorders. Journal of Eating Disorders.  ISSN 2050-2974.  6, s 1- 9 . doi: 10.1186/s40337-018-0215-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mathisen, Therese Fostervold; Rosenvinge, Jan H; Friborg, Oddgeir; Pettersen, Gunn; Stensrud, Trine; Hansen, Bjørge Hermann; Underhaug, Karoline; Teinung, Elisabeth; Vrabel, Kari-Anne; Svendsen, Mette; Bratland-Sanda, Solfrid & Sundgot-Borgen, Jorunn (2018). Body composition and physical fitness in women with bulimia nervosa or binge-eating disorder. International Journal of Eating Disorders.  ISSN 0276-3478.  51(4), s 331- 342 . doi: 10.1002/eat.22841 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle; Nordahl, Hans Morten; Ulvenes, Pål; Vrabel, Kari-Anne & Wampold, Bruce E. (2017). Metacognition and cognition in inpatient mct and cbt for comorbid anxiety disorders: A study of within-person effects. Journal of Counseling Psychology.  ISSN 0022-0167.  65(1), s 86- 97 . doi: 10.1037/cou0000226
 • Langkaas, Tomas Formo; Johnson, Sverre Urnes; Stenshorne, Kjersti; Collin-Tiller, Cecilie & Vrabel, Kari-Anne (2017). Klinisk signifikans i praksis.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1160- 1167
 • Mathisen, Therese Fostervold; Rosenvinge, Jan H; Pettersen, Gunn; Friborg, Oddgeir; Vrabel, Kari-Anne; Bratland-Sanda, Solfrid; Svendsen, Mette; Stensrud, Trine; Bakland, Maria; Wynn, Rolf & Sundgot-Borgen, Jorunn (2017). The PED-t trial protocol: The effect of physical exercise –and dietary therapy compared with cognitive behavior therapy in treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder. Study protocol of a randomized controlled trial.. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  17:180, s 1- 11 . doi: 10.1186/s12888-017-1312-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vrabel, Kari-Anne; Ulvenes, Pål & Wampold, Bruce E. (2015). Alliance and symptom improvement in inpatient treatment for eating disorder patients: A study of within-patient processes. International Journal of Eating Disorders.  ISSN 0276-3478.  48(8), s 1113- 1121 . doi: 10.1002/eat.22434
 • Vrabel, Kari-Anne Rasmussen; Hoffart, Asle; Rø, Øyvind; Martinsen, Egil Wilhelm & Rosenvinge, Jan H (2010). Co-Occurrence of Avoidant Personality Disorder and Child Sexual Abuse Predicts Poor Outcome in Long-Standing Eating Disorder. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  119(3), s 623- 629 . doi: 10.1037/a0019857
 • Vrabel, Kari-Anne Rasmussen; Rø, Øyvind; Martinsen, EW; Hoffart, Asle & Rosenvinge, Jan H (2010). Five-Year Prospective Study of Personality Disorders in Adults with Longstanding Eating Disorders. International Journal of Eating Disorders.  ISSN 0276-3478.  43(1), s 22- 28 . doi: 10.1002/eat.20662
 • Bratland-Sanda, S; Bratland Sanda, Solfrid; Rosenvinge, Jan H; Vrabel, Kari-Anne Rasmussen; Norring, Claes; Sundgot-Borgen, J; Sundgot Borgen, Jorunn; Rø, Øyvind & Martinsen, EW (2009). Physical activity in treatment units for eating disorders: Clinical practice and attitudes. Eating and Weight Disorders.  ISSN 1124-4909.  14(2-3), s E106- E112
 • Vrabel, Kari Anne R; Rø, Øyvind; Martinsen, Egil Wilhelm; Hoffart, Asle & Rosenvinge, Jan H. (2009). Five-year prospective study of personality disorders in adults with longstanding eating disorders. International Journal of Eating Disorders.  ISSN 0276-3478.  43(1), s 22- 28
 • Vrabel, Kari-Anne; Rosenvinge, Jan H; Hoffart, Asle; Martinsen, Egil Wilhelm & Rø, Øyvind (2008). The course of illness following inpatient treatment of adults with longstanding eating disorders: A 5-year follow-up. International Journal of Eating Disorders.  ISSN 0276-3478.  43, s 22- 28
 • Rosenvinge, Jan H; Rø, Øyvind; Hoffart, Asle; Martinsen, Egil & Vrabel, Kari-Anne Rasmussen (2005). Two-year prospective study of personality disorders in patients with long standing eating disorders. International Journal of Eating Disorders.  ISSN 0276-3478.  37, s 112- 118

Se alle arbeider i Cristin

 • Eielsen, Hanna Kristine Punsvik; Vrabel, Kari-Anne; Hoffart, Asle; Rø, Øyvind & Rosenvinge, Jan H (2019). Seventeen-year coure and outcome of eating disorders in an adult population..
 • Mathisen, Therese Fostervold; Rosenvinge, Jan H; Friborg, Oddgeir; Pettersen, Gunn; Vrabel, Kari-Anne; Bratland-Sanda, Solfrid & Sundgot-Borgen, Jorunn (2019). How do physical exercise and dietary therapy compare to cognitive behavior therapy in outpatient treatment of women with BN or BED?.
 • Vrabel, KariAnne (2019). Comparing Compassion Focused Therapy and Cognitive Behavioural Therapy in Treatment of Eating Disorders with and without Childhood Trauma: A randomized controlled trial.
 • Vrabel, KariAnne (2019). Comparing Compassion Focused Therapy and Cognitive Behavioural Therapy in Treatment of Eating Disorders with and without Childhood Trauma: A randomized controlled trial.
 • Vrabel, KariAnne (2019). Hva er egentlig «selvmedfølelse» og hvordan kan vi bruke det i forebygging og behandling?.
 • Vrabel, KariAnne (2019). Kvinner på randen: om stress, press og tidsklemma.
 • Vrabel, KariAnne (2019). Om compassionfokusert terapi.
 • Vrabel, KariAnne (2019). Om overspisingslidelser.
 • Vrabel, KariAnne (2019). Traumer og spiseforstyrrelse.
 • Eielsen, Hanna Kristine Punsvik; Vrabel, Kari-Anne; Rø, Øyvind; Rosenvinge, Jan H & Hoffart, Asle (2018). Longstanding, severe eating disorders - 17-year prospective follow-up study.
 • Eik-Nes, Trine Tetlie; Vrabel, Kari-Anne; Weider, Siri; Stedal, Kristin; Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; Berg, Kjersti Hognes & Kulseng, Bård Eirik (2018). Mental Health and Obesity (the MHOBY study) A transdisciplinary approach to obesity treatment.
 • Olofsson, Malin Elisabeth; Oddli, Hanne; Vrabel, Kari-Anne & Hoffart, Asle (2018). "In solitude is safenss": a patient perspective on eating disorders in the context of childhood trauma".
 • Olofsson, Malin Elisabeth & Vrabel, Kari-Anne (2017). Medfølelse for spiseforstyrrelser.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (12), s 1184- 1187
 • Vrabel, Kari-Anne (2017, 01. november). Huspsykolog. [Internett].  Pia og Psyken.
 • Vrabel, Kari-Anne (2017, 30. mai). Overspisingslidelser. [TV].  God morgen Norge, TV2.
 • Vrabel, Kari-Anne (2017, 24. mars). "Perfeksjonisme".. [Radio].  Buskerudsendingen.
 • Vrabel, Kari-Anne (2017, 11. mai). Podcast Pia og Psyken. [Internett].  Podcast.
 • Vrabel, Kari-Anne (2017, 04. juli). Spiseforstyrrelser. [Radio].  Ekko.
 • Vrabel, Kari-Anne (2017, 19. juni). Uttalelse i forbindelse med sak om anorexia og genforskning..  Dagbladet.
 • Vrabel, Kari-Anne (2016, 01. mai). Spennende forskning under "kløveren".. [Tidsskrift].  Fredrikke - Norske Kvinners Sanitetsforening Nr. 2 Mai 2016.
 • Vrabel, Kari-Anne & Reistad, Hilde Mollestad Tveit (2013). Ortoreksi. Norsk Tidsskrift for Ernæring.  ISSN 1503-5034.  1(13), s 24- 28
 • Vrabel, Kari-Anne (2012, 23. september). Hellstrøm rydder opp. [TV].  TV3.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). A five-year prospective follow-up study of longstanding eating disorders and child sexual abuse.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Behandling av spiseforstyrrelser og PTSD.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Behandling av spiseforstyrrelser og PTSD.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011, 12. september). Behandling gir håp for personer med spiseforstyrrelser.  Haugesund Avis.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011, 06. september). Har påvist en sammenheng mellom spiseforstyrrelser og seksuelt misbruk som barn. Psykolog og forsker ved Modum Bad, KariAnne Vrabel, ble i dag tildelt prisen "Årets doktorgrad 2010". [Internett].  www.modum-bad.no.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011, 24. mars). Intervjuet i God Morgen Norge i forbindelse med blogging og spiseforstyrrelser. [TV].  TV2, God Morgen Norge.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011, 18. september). Intervjuet i Norgesglasset i P1 i forbindelse med utdeling av Årets doktorgrad. [Radio].
 • Vrabel, Kari-Anne (2011). Når pasienten ikke vil - om motivasjonsarbeid i behandling av spiseforstyrrelser.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011, 14. september). Spiseforstyrrelser kan kureres.  Dagen.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011, 08. september). Årets doktorgrad 2010 til Øvre Eiker kvinne.  DrammensTidende.
 • Vrabel, Kari-Anne (2011, 08. september). Årets doktorgrad til Øvre Eiker-kvinne.  Drammens Tidende.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). A five-year prospective follow-up study of longstanding eating disorders - influence from personality disorders and child sexual abuse.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). A five-year prospective follow-up study of longstanding eating disorders. Influence from personality disorders and child sexual abuse.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Behandling av spiseforstyrrelser i Norge: Hvilke tilbud finnes?.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Historier om spiseforstyrrelser - behandlerens perspektiv.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Improving emotional processing in the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD).
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Levende eller utopiske kropper?.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Når følelser blir farlig - behandling av PTSD og spiseforstyrrelser.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Om forståelse av spiseforstyrrelsene.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Om spiseforstyrrelser - hvor er vi i dag?.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010). Om spiseforstyrrelser og selvskade - forståelse og behandling.
 • Vrabel, Kari-Anne (2010, 26. mars). Optimisme med bismak. [Internett].  www.forskning.no.
 • Vrabel, Kari-Anne (2009). A five-year prospective follow-up study of longstanding eating disorders. Influence from personality disorders and child sexual abuse.
 • Vrabel, Kari-Anne (2009, 01. juni). Forskningsfunn bidrar til at enda flere kan bli friske.  Kvinnekraft.
 • Vrabel, Kari-Anne Rasmussen; Rosenvinge, Jan H; Martinsen, Egil; Hoffart, Asle & Rø, Øyvind (2008). Personality disorders and diagnostic crossovers in a longitydinal prospective follow up study of longstanding eating disorders.
 • Isaksson Rø, Karin Elisabet & Vrabel, Kari-Anne (2008, 01. mars). "Fikk en million av sanitetskvinnene".  Bygdeposten.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. okt. 2020 15:58 - Sist endret 12. okt. 2020 16:00