Sosialantropolog oppnevnt til spesialkommisjon i Ecuador

- Politivolden var uforholdsmessig brutal, sier Maka Suarez. Sosialantropologen er del av en spesialkommisjon som skal vurdere de voldelige sammenstøtene mellom politi og demonstranter i Ecuador tidligere i år, der flere mennesker omkom.

Demonstrant med blødende sår i hode

Sammenstøt med politiet: Demonstrant skada etter nedslag av tåregassbombe på den tolvte dagen av protestene i Ecuador. Foto: NTB/Juan Diego Montenegro/SOPA Images/Sipa USA.

I juni opplevde Ecuador 18 dager med masseprotester mot økende priser på drivstoff, mat og basisvarer grunnet innstramminger fra myndighetene i kjølvannet av koronapandemien. Mobiliseringa, som blei leda av CONAIE – en sammenslutning av urfolk i Ecuador – i tillegg til et knippe andre miljø- og sosiale bevegelser, blei forsøkt stansa av landets opprørspoliti.

- Minst åtte personer mista livet, og mer enn hundre voldelige trefninger mellom politi og demonstranter blei registrert, sier Maka Suarez.

Suarez er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt og oppnevnt av nasjonalforsamlinga i Ecuador - sammen med seks andre eksperter - til en spesialkommisjon som skal gjennomgå hendelsesforløpet under sommerens uroligheter. Akkurat nå jobber kommisjonen med å ferdigstille en rapport som skal leveres til landets myndigheter 31. oktober.

- Vi mener politiets inngrep under protestene var uforholdsmessig brutale. Ytterligere etterforskning er nødvendig, både for å gi oppreisning til de berørte og for å hindre at denne type voldelige reaksjoner på sosial mobilisering gjentar seg, sier Suarez.

Vold løser ikke strukturelle utfordringer

Maka Suarez har det siste tiåret forska på hvordan vanskeligstilte familier i Spania og Ecuador klarer seg i boligmarkedet.

Portrett av Maka Suarez
Maka Suarez: - Politivold er en vesentlig del av Sør-Amerikas historie. Foto: IAS-Princeton.

- Mange av familiene jeg har vært i kontakt har ikke nok penger til å betale full husleie eller avdrag på boliglån, og okkuperer i stedet tomme bygninger for å ha et sted å bo. Statens reaksjon er ofte kriminalisering av fattigdom, hvor politimakt – ofte brutalitet – brukes for å kaste ut og «løse» sosiale problemer, sier hun.

Suarez understreker at heller ikke protestene i juni kan forstås isolert fra større økonomiske, sosiale og politiske spørsmål i Ecuador. Dette er utfordringer som, ifølge forskeren, har forverra seg de siste årene.

- Lavinntektsfamilier, enslige forsørgere, den svarte delen av befolkninga og urfolk blei hardest ramma av pandemien. Kommisjonen stiller spørsmål om hvorvidt økte tilskudd til politibudsjettet og bygging av nye høysikkerhetsfengsler, vil bidra til å løse de strukturelle utfordringene som førte til protest i utgangspunktet.

Anbefaler en rekke tiltak

Ifølge Maka Suarez slår kommisjonen fast at sommerens voldshendelser i Ecuador kunne vært unngått. Hun forteller at CONAIEs leder Leonida Iza i forkant av protestene i lang tid hadde etterspurt dialog med landets president Guillermo Lasso.

Da urolighetene tok til i juni, blei Iza umiddelbart satt i fengsel.

- Volden kunne vært unngått ved å oppfordre til en nasjonal dialog. Mange av våre anbefalinger fremmer tiltak som regjeringa kan gjøre på kort og mellomlang sikt for å forhindre liknende hendelser i framtida, sier Suarez.

Hun nevner forslag om et system for meglingstjenester under sosiale protester, revisjon av utdanningstilbudet for landets politistyrke og forbud mot bruk av skarp ammunisjon under demonstrasjoner.

- Kommisjonen anbefaler flere ulike tilnærminger til konfliktløsning, spesielt tilnærminger som ikke er basert på politiintervensjon.

Til felles med flere land i regionen

Politivold er, ifølge Maka Suarez, en vesentlig del av Sør-Amerikas historie.

Mange av militærdiktaturene som feide over regionen på 60- og 70-tallet førte med seg både menneskelig lidelse og juridiske vedtak – forhold som fortsetter å påvirke landets innbyggere, forteller hun.

- Etter det raske oppsvinget i narkotikasmugling på 80- og 90-tallet, har dessuten politistyrkene i mange sør-amerikanske stater blitt militarisert. Det militariserte politiet har blitt et effektivt verktøy for å undertrykke sosiale bevegelser, sier Suarez.

Av Erik Engblad
Publisert 28. okt. 2022 08:28 - Sist endret 28. okt. 2022 10:03