Viserektor for forskning fra SV-fakultetet

- Jeg skal pushe på for å styrke rammebetingelsene som sikrer kvalitet og uavhengighet i forskning, sier professor i statsvitenskap Åse Gornitzka. Hun blir viserektor for forskning og internasjonalisering for rektorteamet Stølen&Mo fra 1. august.

Det nye rektorteamet

Det nye rektoratet: Per Morten Sandset,Gro Bjørnerud Mo, Svein Stølen - og ikke minst SVs Åse Gornitzka - skal lede Universitetet i Oslo fra 1. august. (Foto: Ola Sæther, Uniforum)

De to viserektorene Åse Gornitzka og Per Morten Sandset, som er direktør i Helse Sørøst og professor II på  Med.fak., var litt mindre synlige enn nyvalgt rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo i valgkampen. Men begge er tiltenkt viktige roller. Og SVs representant i det nye rektoratet, Åse Gornitzka,  er tent på oppgaven.

- Hvordan reagerte du da dere vant?

- Jeg var vel den siste som fikk vite resultatet. Da valgresultatet ble annonsert var jeg midtveis over Atlanterhavet – uten nettilgang - på vei til en workshop ved Berkeley. Var temmelig glad da jeg landet i San Francisco og så ’1000’ gratulasjonsmeldinger som rant inn på mobilen. Team Stølen&Mo hadde fått et klart mandat fra universitetssamfunnet.

- Hvorfor ville du være med i team Stølen&Mo?

- Svein og Gro har en visjon for universitetet og en kjærlighet til UiO, som jeg deler. Teamet har en tiltrekkende bredde i kompetanse, erfaring og kunnskap om universitetet. Dessuten er det personer som vet å spille på lag. En lang og hektisk valgkampperiode demonstrerte at ‘samspill’ var mer enn et slagord for Stølen&Mo.

Må røktes og vedlikeholdes

- Hva blir det viktigst for deg at dere får utrettet?

- Vi er inne i politisk og sosialt turbulente tider – en tid der også universitetets rolle som nøkkelinstitusjon i samfunnet og i et ‘kunnskapsdemokrati’ er utfordret.

Den rollen kan vi ikke ta for gitt, den må røktes og videreutvikles. Det høres kanskje luftig og generelt ut, men det har ganske konkrete implikasjoner for UiOs indre og ytre liv. Jeg kan bare nevne to saker som er på topp av listen. For det første, kandidatene vi utdanner er UiOs viktigste ‘samfunnseffekt’ og –ansvar. Stølen&Mo har derfor satt to streker under og utropstegn ved arbeidet med utdanningskvalitet. For det andre, skal vi dyrke og videreutvikle UiO som et sterkt forskningsintensivt breddeuniversitet, kommer vi ikke tenom en helhetlig personalpolitikk. Her har UiO rom for forbedring.

- Hva blir din rolle- dine viktigste oppgaver?

- Jeg skal være vise-rektor for forskning og internasjonalisering. De oppgavene skal for alvor meisles ut når vi tar over 1. august. Men det betyr i hvert fall at jeg skal pushe på for at vårt team skal arbeide systematisk og koordinert på nasjonale og internasjonale forskningspolitiske arenaer for å styrke rammebetingelsene som sikrer kvalitet og uavhengighet i forskning. Det er nødvendig skal vi sikre UiO som arnested for kritisk tenkning og grunnforskning, men også UiOs bidrag til å løse samfunnsutfordringene.

Lokalkunnskapen må være på plass

- Vil vi merke at SV-fakultetet er representert i rektoratet?

- Ja, jeg tror det kommer til å merkes at kunnskap og innsikt i samfunnsvitenskapenes dynamikk og egenart er representert.

Et av de mest fascinerende trekkene ved UiO er mangfoldet i organisasjonen – det krever også at rektoratet har innsikt i forskjellene og vet hvordan beslutninger og tiltak treffer ulikt. For eksempel blir det neppe særlig god og helhetlig personalpolitikk hvis ‘lokalkunnskapen’ ikke er på plass.

- Hvor mye tid, tror du det nå blir til forskning og undervisning?

- Nok tid til at jeg kan holde meg faglig rask og rørig.

 

 

Av Gro Lien Garbo og Åse Gornitzka
Publisert 8. mai 2017 14:37 - Sist endret 8. mai 2017 16:19