Fortsatt gode søkertall til SV-fakultetet

SV-fakultetet har god søkning til sine studieprogrammer. Antall søkere er på nivå med i fjor.

Nye studenter foran SV- fakultetet

Populært: SV-fakultetet er det mest populære studiestedet for dem som vil studere samfunnsfag.(Foto:UiO )

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det mest populære stedet i landet å studere samfunnsfag. Over 4854 søkere har et av fakultetets studieprogrammene som sitt førstevalg.

Samfunnsfag er det mest foretrukne fagområdet etter medisin, juss og odontolog ved UiO, med 3,51 førstevalgssøkere for hver studieplass.

Fire av de ti mest populære studieprogrammene ved UiO er ved SV-fakultetet: psykologi (776 søkere), psykologi bachelor (626 søkere), psykologi årsstudium (574 søkere) og internasjonale studier (472 søkere).

Både oppgang og nedgang i søknader

Mange av studieprogrammene har en økning i antall søkere som har studiet som førstevalg. Størst økning er det til offentlig administrasjon og ledelse (31 prosent), samfunnsgeografi (22 prosent), internasjonale studier (18 prosent), utviklingsstudier (17 prosent) og sosialantropologi (7 prosent). 

Noen programmer har tilbakegang i søkertallene. Størst nedgang i antall søkere, som har studiet på førstevalg, er samfunnsøkonomi bachelor (27 prosent), sosiologi årsenhet (15 prosent), psykologi årsenhet (8 prosent) og psykologi profesjon-start høst (6 prosent).

Lektorprogrammet med fordypning i kultur og samfunnsfag er det mest populære blant alle studieretningen på lektorprogrammet, og har en økning på 14 prosent.

Flere vil ta høyere utdanning 

Trenden med at flere søker høyere utdanning fortsetter.

I år er det nesten tre prosent flere som søker høyere utdanning enn i 2016.

UiO har søkerrekord i år med en økning på fire prosent fra i fjor. Nasjonalt er sykepleie det mest populære studiet for alle søkerne med en økning på seks prosent fra i fjor. IKT er også en av årets mest populære studier og økte med over 30 prosent, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Sterkere fokus på studentrekruttering

SV-fakultetet har som ambisjon å få  tre førstevalgsøkere for hver studieplass på alle studieprogrammer.

Åtte av programmene innfrir denne ambisjonen, men åtte gjør det ikke. Rekrutteringstiltak blir særlig viktig for programmer som ligger lavt i antall førstevalgs-søkere per studieplass.

Flere av studieprogrammene med lavt antall søkere er med i skolebesøksordningen for å rekruttere elever fra videregående skole. Fakultetet har nylig vedtatt en kommunikasjonsstrategi som skal styrke arbeidet med rekruttering.

 

Av Anita Wold
Publisert 26. apr. 2017 13:11 - Sist endret 26. apr. 2017 13:11