Elster og Goodman æresdoktorer

Jon Elster og Gail Goodman kreeres til æresdoktorer på Universitetets årsfest 1. september. Men først skal de holde hver sin æresdoktorforelesning: Elster om historisk sinne og Goodman om voldutsatte barns hukommelse som vitner.  

Norsk verdensstjerne

Jon Elster er en av Norges mest kjente filosofer og samfunnsforskere både i innland og utland.

Elster har vært professor ved Universitetet i Chicago, og fra 1995 professor i statsvitenskap ved Columbia-universitetet, New York. Siden 2005 har han innehatt Pierre Bourdieus gamle lærestol ved Collège de France. 

De fleste av Elsters verker beveger seg i grenseområdene mellom statsvitenskap  og filosofi.

Han har de senere årene vært særlig opptatt av spillet mellom egennytte, rasjonalitet og det kollektive, og interessert seg spesielt for samfunnsendringene i Øst-Europa. Det er Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi som er vertskap for Elster. 

Han holder æresdoktorforelesningen: Om anger in history den 30. august,i Auditorium 1, Eilert Sundt hus

 

Pådriver for barns rettigheter

Gail  Goodman er Distinguished Professor i psykologi ved University of California, Davis.

Hun har i nærmere 40 år vært en av de ledende skikkelsene innenfor utviklingspsykologi.

Goodman har vært en pådriver for barns rettigheter og velferd. Hennes forskning har påvirket offentlig politikk og fagpersoner som arbeider med barn innenfor rettssystemet, gjennom innføringen av reformer på området sosial velferd og rettspraksis.

Goodmans forskningsarbeider representerte noen av de første banebrytende bidragene til det nå veletablerte feltet anvendt kognitiv barnepsykologi. Det er Psykologisk institutt, som er vertskap for Goodman.

Hun holder  æresdoktorforelesningen: There are no childern here den 29. august kl. 12.15 i  Auditorium 4, Harald Schjelderups hus

 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 23. aug. 2017 16:18 - Sist endret 23. aug. 2017 16:25