Må gi innvandrere med lite utdanning et kompetanseløft

- Større innvandring fra fattige land kan utfordre den norske modellen. Et tungt kompetanseløft må til for å kvalifisere denne gruppen for arbeidslivet, sier Grete Brochmann, som er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og leder for Brochmann-utvalget.

«Integrasjon og tillit - Langsiktige konsekvenser av høy innvandring» heter utredningen Brochmann-utvalget II la fram 1. februar. Mens Brochmann-utvalget I  i «Velferd og migrasjon» i 2011 tok for seg arbeidsinnvandring generelt, tar Brochmann-utvalget II  tak i flyktningtilstrømmingen og innvandring fra særlig fattige land, der de som flykter eller emmigrerer gjerne har lite utdanning.

- Aldring og lavere oljeinntekt er de største utfordringene for den norske samfunnsmodellen, men også innvandring av personer med lave kvalifikasjoner er en stor utfordring. Den norske modellen er avhengig av høy yrkesdeltakelse for å være bærekraftig, insisterer Grete Brochmann.

Må kvalifiseres

Brochmann-utvalget II anbefaler å satse tungt på et kompetanseløft for flykninger og innvandrere fra sør.

- Mange av dem som kommer til Norge fra fattige land har noe utdanning og yrkeskompetanse fra før. Det blir  viktig å bygge videre på det de har med seg og tilpasse det til en norsk sammenheng. Får man noe norsk utdanning i tillegg, øker sjansene for yrkesdeltakelse i sterk grad, ifølge Brochmann. Hun påpeker at også de med svært lav kompetanse må løftes, men at dette kan gjøres mer effektivt.

- Det må ikke være nødvending de skal gjennomføre hele det normale norske utdanningsløpet for å kvalifisere seg til arbeidslivet. 

Utvalgslederen er tydelig på at myndighetene nå må vite sin besøkelsestid.

- Hvis Norge ikke lykkes med å inkludere de som kommer hit med lavest utdanning, vil det få konsekvenser i form av store utgifter for velferdsstaten. Dette vil være svært uheldig for nasjonaløkonomien. Men ikke minst vil det være uheldig for de menneskene det gjelder, sier Grete Brochmann.


NOU 2017: 2 Hele Brochmann-rapporten

Integrasjon og tillit - Langsiktige konsekvenser av høy innvandring


Presse 2. februar:

NRK: Brochmann 2-rapporten: Hvordan blir våre verdier utfordret av innvandrere?  

Aftenposten: Hvis Sylvi Listhaug håpet på mer innvandringsbekymring, har Brochmann-utvalget skuffet

Nettavisen: Brochmann: - Økte skatter eller kutt i velferdstilbud fremover

Av Gro Lien Garbo
Publisert 2. feb. 2017 15:46 - Sist endret 2. feb. 2017 16:36