Studiestart på SV

Bli fadderkoordinator høsten 2021!

Vi søker fadderkoordinatorer for høsten 2021.

Du kan lese mer om fadderkoordinatorvervet her

Søknadsfrist: 1.desember

Bli fadder våren 2021!

Vi søker faddere for internasjonale studenter og psykologi profesjon våren 2021.

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 1.desember

Bli kollokviefadder for nye profesjonsstudenter våren 2021!

Du kan nå søke om å bli kollokviefadder for nye profesjonsstudenter i psykologi våren 2021.

Søknadsskjema:

Søknadsfrist: 1.desember