Studiestart på SV

Bli fadder høsten 2020!

  • Studiestartuka er 10. - 14. august
  • Du må søke om å bli fadder. Vi velger ut hvem som blir fadder ut fra søknadene som kommer inn.
  • Du kan kun bli fadder for nye studenter på det programmet du studerer selv (unntak utvekslingsstudenter)
  • Søknadsskjemaene under er åpne fra 1. mars. Det er ikke førstemann til mølla. Søknadsfrist: 1. april
  • Hvorfor bli fadder?