Studiestart på SV

Vil du bli fadderkoordinator?

Høst 2020 (10.-14. august)

  • Søknadsskjema åpner 21. oktober
  • Søknadsfrist: 20. november
  • Du kan allerede nå melde din interesse til faddersjef@sv.uio.no

Meld deg som fadder

  • Neste sjanse til å bli fadder er i januar 2020
  • Nettskjema åpner 21. oktober
  • Du kan allerede nå melde din interesse til faddersjef@sv.uio.no

Hvorfor bør akkurat DU bli fadder?

Spørsmål?

Kontakt faddersjef