Studiestart på SV

Fadder vår 2019 

  • Studiestartuka er 7.-11. januar
  • Vi arrangerer studiestart for psykologi profesjon og utvekslingsstudenter
  • Hvorfor bli fadder?

Meld deg som fadder!