Faddersjef

Kontakt gjerne faddersjefen om du har spørsmål.

Live Kristine Lindseth. Foto: UiO

Kontakt faddersjef

Live Lindseth

E-post
faddersjef@sv.uio.no

Mobil
46448248

 

 

Fadderkoordinatorene

Hvert studieprogram har en fadderkoordinator som har ansvar for studiestart. I tillegg har vi en fadderkoordinator for utvekslingsstudentene.

Øverst fra venstre: Helga (aktivitetsansvarlig i U1), Anneli (internasjonale studier), Thea (sosiologi), Sofie (offentlig administrasjon og ledelse), Oda (statsvitenskap), Veslemøy (psykologi profesjon), Lars (utviklingsstudier), Juan (samfunnsgeografi)
Nederst fra venstre: Live (faddersjef), Stig (kultur og kommunikasjon), Marie (sosialantropologi), Sandra (samfunnsøkonomi) og Elise (utvekslingsstudenter)
Eva (psykologi bachelor) var ikke tilstede.
Publisert 18. mars 2015 11:54 - Sist endret 28. feb. 2018 09:02