Studiestart på SV

Meld deg som fadder vår 2019! 

  • Studiestartuka er 7.-11. januar
  • Psykologi profesjon og utvekslingsstudenter

Ja, jeg vil være fadder vår 2019 

Ja, jeg vil være fadder i januar 2019!

Søk på vervet som fadderkoordinator høst 2019

  • Søknadsskjema åpner 16. oktober
  • Søknadsfrist: 1. november
  • Du kan allerede nå melde din interesse til faddersjef@sv.uio.no

Spørsmål?

Kontakt faddersjef