Studiestart på SV

Studiestart høsten 2020 blir annerledes pga covid-19-pandemien. Våre faddere spiller en nøkkelrolle i studiestart og vi vil holde god dialog med faddere etterhvert som vi har mer klart. 

Bli kollokviefadder (lønnet)

Vil du være fadder, men ikke kollokviefadder?

Vi trenger fortsatt faddere på noen av studieprogrammene våre:

Søk i dag da vel!