Studiestart på SV

Velkommen til studiestart høstsemesteret 2019

Du finner studiestartsprogrammet på din programside.

Bli fadder neste semester! Søknadsskjema åpner senere i høst