Vil du bli fadderkoordinator høsten 2021?

Har du ideer om hvordan studiestart kan bli enda bedre? Er du engasjert og ønsker å bidra til et godt studentmiljø på ditt studieprogram? Har du en leder i deg?

Å være fadderkoordinator er et frivillig verv og til studiestart hver høst trenger vi en fadderkoordinator til hvert studieprogram og en til utvekslingsstudenter. 

Vi søker deg som:

 • er student på lavere grad ved SV-fakultetet (bachelorprogram, eller profesjonsstudiet i psykologi)
 • er engasjert
 • brenner for et godt studiemiljø for alle
 • trives med å jobbe strukturert og målrettet
 • trives med å jobbe selvstendig og som en del av et team.

Hvorfor bli fadderkoordinator?

 • Det er kjempegøy!
  • Hver januar drar koordinatorene for høsten på en utrolig gøy og lærerik hyttetur, i tillegg får du være en del av et engasjert og sosialt fadderkoordinatornettverk.
 • Du får erfaring som leder og innen prosjektledelse
  • Som koordinator får du mulighet til å utvikle gode lederegenskaper, og tilegne deg erfaringer fra å jobbe med prosjekter både alene og i et nettverk.
 • Du får styrket CVen din
  • Mange arbeidsgivere etterspør frivillig engasjement og erfaring, og du får en attest du kan ta med deg videre.
 • Du får et større nettverk
  • Gjennom vervet som fadderkoordinator vil du utvide både ditt profesjonelle og sosiale nettverk.
 • Du får en økt tilhørighet til SV-fakultetet og studentlivet her
  • Å være en del av fadderkoordinatornettverket gir deg et unikt innblikk i studentmiljøet på SV, og du får en helt spesiell tilhørighet til fakultetet!
 • Du bidrar til et godt studiemiljø
  • Viktigst av alt: du får mulighet til å bidra til å forme studentmiljøet på ditt studieprogram!

Virketid

 • Fadderkoordintaor høst: ca. 1. desember til 1. september

Hva gjør en fadderkoordinator?

 • Deltar på fadderkoordinatorseminar 
 • Har ansvaret for planleggingen av det sosiale opplegget i studiestartsuka for ditt studieprogram
 • Har månedlige møter med fadderkoordinatornettverket og egne møter med faddersjef
 • Samarbeider tett med studiekonsulent om programmet i studiestart
 • Er ansvarlig for budsjett for de sosiale aktivitetene
 • Har ansvar for rekruttering av faddere
 • Leder fadderne på studieprogrammet ditt
 • Arrangerer det sosiale programmet i studiestartsuka

Hvordan er det å være fadderkoordinator med koronarestriksjoner?

Koronasituasjonen gjør at planlegging på lang sikt kan være utfordrende. Det kan oppleves som en stor oppgave å være fadderkoordinator eller fadder i koronaens tid.

Erfaringene våre fra studiestart høsten 2020 viser oss også at det er en unik mulighet:

 • Fadderkoordinatorer og faddere har en viktigere rolle enn noen gang. De nye studentene trenger gode kontaktpunkt når de er nye ved UiO.
 • UiO er en stor og kompleks organisasjon, og du som fadderkoordinator får prøvd dine evner i å forholde deg til og formidle viktig informasjon
 • Du lærer hvordan å koordinere større arrangement både digitalt og i hybrid form
 • Du får øvd deg i å tenke utenfor boksen, være fleksibel og håndtere varierte problemstillinger
 • Tilbakemeldingene fra fadderkoordinatorene høsten 2020 viser at vi klarte å skape en variert og morsom uke for de nye studentene!

Spørsmål?

Kontakt faddersjef

Publisert 31. aug. 2017 12:36 - Sist endret 2. nov. 2020 12:53