Sosiale og faglig relaterte foreninger ved SV-fakultetet

Kreativ Psykologi

sosial studentforening ved Psykologisk Institutt. Kreativ Psykologi er et samarbeid mellom sju studentforeninger ved Psykologisk institutt: tidsskriftet Gaffel, koret Kling Kokos, foredragsforumet PS!, teatergruppa Morrari, festforeningen Insomnia og psykologistudentens hjelpeaksjon PsychAid.

...............................................................................................................................

PsychAid Oslo

psykologistudentenes hjelpeaksjon. PsychAid, er en studentdrevet forening som ønsker å samle inn penger som gis i støtte til foreninger / organisasjoner som arbeider med psykiske lidelser og psykisk velvære.

...............................................................................................................................

Forening for Organisasjonspsykologi (FOP)

Forening for organisasjonspsykologi (FOP) er en møteplass for alle studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi arrangerer bedriftsbesøk, workshops, foredrag og sosiale arrangementer. Med dette ønsker vi å tilby faglig påfyll, gi studenter mulighet til å bygge nettverk seg i mellom, samt knytte kontakter til og øke kunnskap om arbeidslivet.

...............................................................................................................................

Masterforeningen i psykologi (MiP)

MiP er foreningen for deg som er student eller ferdigutdannet innen hovedfag/master i psykologi
 

...............................................................................................................................

Eilert

Arrangementsforeningen Eilert skal ivareta det faglige-sosiale miljøet for sosiologistudentene. Eilert består av blant annet Arbeidslivsgruppa, Festforeningen, Møt din Professor, Sosiologisk Filmklubb og Sosiologisk Forum. Ta kontakt via sosiologi.org og bli venn med oss på Facebook!

...............................................................................................................................

Antropologer i arbeid

Antropologer i Arbeid (AiA) er foreningen under SAF som jobber med arbeidslivskontakt.

...............................................................................................................................

Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap 

jobber med å promotere statsvitere i det offentlige og i næringslivet og gjøre statsvitere mer bevisste på hva vi kan bidra med på arbeidsmarkedet.

...............................................................................................................................

Byråkratene

studentforening for Offentlig administrasjon og ledelse. Byråkratenes formål er å skape sosialt samhold blant studentene gjennom ulike arrangementer, som for eksempel grilling, idrettsaktiviteter, sosiale arrangementer og quiz.

...............................................................................................................................

Soupérådet

organiserer sosiale arrangementer på statsvitenskap. Soupérådet står for de sosiale studentaktivitetene på statsvitenskap, på bachelornivå.

...............................................................................................................................

Frederik

arrangerer sosiale eventer for samfunnsøkonomistudenter. Frederik er en studentforening for samfunnsøkonomistudenter. Frederiks formål er å fremme godt studiemiljø blant studenter ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

...............................................................................................................................

EconLink

samfunnsøkonomenes næringslivsforening. EconLink er en forening for og av samfunnsøkonomistudenter, og fungerer som bindeleddet mellom studenter på samfunnsøkonomi og næringslivet. Foreningen profilerer samfunnsøkonomenes kvaliteter og egenskaper for potensielle arbeidsgivere, og utvider karriereperspektivet hos studentene.

...............................................................................................................................

Emmaus studentforening

Emmaus studentforening er en nyoppstartet forening. Vi består av kristne studenter som studerer psykologi. Foreningen ble stiftet fordi vi merket et økende behov for å danne et forum for samtale og fordypning i skjæringspunktet mellom kristen tro og psykologi.
Publisert 23. sep. 2010 17:56 - Sist endret 12. mai 2022 10:09