Studentforeninger ved SV-fakultetet

Program og fagutvalg

Alle studieprogram ved SV har egne programutvalg for studenter som er tatt opp på et bachelorprogram eller masterprogram. Som representant i et programutvalg er du bindeledd mellom studentene på ditt studieprogram og den administrative og faglige staben ved instituttet

Sosiale og faglig relaterte foreninger

Livet består ikke bare av studier. På SV-fakultetet har du studentforeninger som jobber med alt fra arbeidslivsrelevans til å arrangere fester.