Studenttidskrifter ved SV-fakultetet

Flere fagmiljøer på SV har tidsskrifter som skrives og utgis av studentene.  

Betwixt & Between

- masterstudentenes tidsskrift på sosialantropologi

En mulighet for masterstudenter til å publisere en artikkel. Retter seg mot alle gradsnivå: BA, MA og ansatte.

...............................................................................................................................

Speilvendt 

- tidsskrift for psykologi

Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift som kommer med tre papirutgaver i året.

...............................................................................................................................

Observator

- tidsskrift for studenter på samfunnsøkonomi

Observator er studenttidsskriftet for økonomistudentene ved Universitetet i Oslo.

...............................................................................................................................

Samfunnsgeografen

- tidsskrift for studenter, ansatte og alumniforeningen ved Samfunnsgeografi

Tidsskriftet er skrevet av studenter og ansatte på samfunnsgeografi og andre som interesserer seg for samfunnsgeografi.

...............................................................................................................................

Samfunnsviter'n

- studentavis tilknyttet det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kunne du tenke deg en øl med Are Kalvø eller å sjekke ut Jan Egelands kontor? Fordype deg i et tema, lage en sak om hist eller pist, anmelde konserter og bøker eller delta på kurs? Samfunnsviter'n skriver både dypt og grunt om de fleste saker.

...............................................................................................................................

Socius

- studentmagasin for sosiologi ved UiO

Socius er et faglig forum hvor studentene kan få utløp for sosiologisk nysgjerrighet, tenkning, kritikk og erfaringer.

...............................................................................................................................

Teknovatøren

- studentmagasin laget av studenter på Teknologi, Innovasjon og Kunnskap(TIK) og Society, Science and Technology in Europe(ESST) mastergradene.

Vi skriver om teknologi og kunnskap med et tverfaglig perspektiv.

..................................................................................................................

Publisert 23. sep. 2010 12:04 - Sist endret 22. okt. 2020 10:07