NORKOM 2021

Velkommen til NORKOM 2021 - årets viktigste møteplass for nordiske kommuneforskere. 

Bildet kan inneholde: gjøre, logo, merke.

I år arrangeres den trettiende kommuneforskerkonferansen og som i 1992 er det Oslo som står for tur. Bilde: Arvid Malde/Unsplash

Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo ønsker velkommen til NORKOM 2021, den trettiende nordiske kommuneforskerkonferansen, 25-26.november. Som tidligere retter konferansen seg mot nordiske forskere og Phd-studenter som interesserer seg for kommunale og regionale forhold.

Konferansen vil bli avholdt fysisk, på Universitetet i Oslo sitt campus. Maksimalt antall deltagere er satt til 90 personer. Ut ifra det vi er forespeilet av norske helsemyndigheter, antar vi at smittevern og reiserestriksjoner vil tillate innreise til Norge fra alle nordiske land i tide til konferansen. Dersom situasjonen skulle endre seg, vil konferansen bli avholdt digitalt.

Les bidragslysningen og meld inn abstract!

Som ordinært vil arbeidsgruppene bli inndelt tematisk, alt etter innsendte og aksepterte abstracts. Vanlige temaer er lokalt og regionalt demokrati, offentlig forvaltning, reformer, kommunal politikk, budsjettering og flernivåstyring. Men også andre temaer knyttet til lokal og regional politikk og forvaltning er velkomne.

Phd-studenter inviteres til å delta på en spesiell pre-konferansesamling fra morgenen den 25.november. Konferansens ordinære program starter etter lunsj den 25., og avsluttes med julemiddag den 26. november.

Praktisk informasjon

Konferansens muntlige arbeidsspråk er svensk, dansk og norsk. Noen år dannes det en egen engelskspråklig arbeidsgruppe, dersom forskere fra land utenfor Norden skal delta. Bidrag og presentasjoner til alle arbeidsgrupper kan skrives på engelsk, svensk, dansk eller norsk.

Deltagerne bestiller selv reise og opphold. Det ligger mange hoteller i praktisk reisavstand til Universitetet i Oslo, herunder disse tre:

Viktige datoer

Bidragslysning (call for papers) nå ute
Frist for innsending av abstracts 15.oktober
Tilbakemelding om aksept av abstract 20.oktober
Registrering og betalingsløsning åpnes 20.oktober
Frist for registrering og innbetaling av konferanseavgift 10.november
Omdeling av papers internt i arbeidsgruppe 20.november

Kontakt

Faglig innhold: Jan Erling Klausen

Praktisk informasjon: Linda Gulli

 

 

Publisert 12. aug. 2021 15:40 - Sist endret 1. sep. 2021 09:35