Jan Erling Klausen

Førsteamanuensis - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Jan Erling Klausen
English version of this page
Telefon +47 22855191
Mobiltelefon +4798605012 22 85 51 91 / 986 05 012
Rom 810
Treffetider Tirsdag 1300-1500 (epost om avtale hvis jeg ikke er til stede)
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

  • Kommunal politikk og administrasjon
  • Forholdet mellom staten og kommunene
  • Kommunereform
  • Lokaldemokrati og politisk deltagelse
  • Miljø- og ressursforvaltning
  • Klimatilpasning

Undervisning

STV2400Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk
STV4423 - Komparativ lokal politikk og forvaltning
STV4020A - Forskningsmetode og statistikk (casestudier)
OADM3090 - Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse

Bakgrunn

Dr. polit., statsvitenskap, UiO, (2004). Cand. polit., statsvitenskap, UiO (1994).

Førsteamanuensis, ISV fra april 2015.

Ansatt på Norsk institutt for by- og regionforskning siden 1994 (pt tilknyttet forsker 1).

 

Emneord: OPA, Offentlig politikk og administrasjon, Kommunalpolitikk, stat-kommunerelasjoner, miljø- og ressursforvaltning, Nordic
Publisert 14. aug. 2013 15:07 - Sist endret 6. jan. 2021 11:01