Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

28 mai
Tid og sted: 28. mai 2019 11:15 - 12:00, Room 847, Eilert Sundts building

Title: TBA

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 4. juni 2019 11:15 - 12:00, Room 847, Eilert Sundts building

Title: Cheater’s dilemma.

Tid og sted: 6. juni 2019 10:15 - 16:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Master i internasjonale relasjoner Stian Kjeksrud ved Forsvarets forskningsinstitutt og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Using force to protect civilians. A comparative analysis of United Nations military protection operations

Tid og sted: 11. juni 2019 11:15 - 12:00, Room 847, Eilert Sundts Building

Undervisningsforum: Fellesveiledning masteroppgave.