Tirsdagsseminaret

Tirsdagsseminaret er vår løpende seminarrekke for presentasjon av forskningsarbeider av instituttets ansatte eller inviterte bidragsytere. Seminaret er åpent for UiO-ansatte, PhD-studenter og ISVs samarbeidspartnere. Andre interesserte kan sende en forespørsel til Anna Helgøy.