Øyvind Nicolay Wiborg

Bilde av Øyvind Nicolay Wiborg
English version of this page
Telefon +47 22858669
Rom 437
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Sosial ulikhet og mobilitet: på tvers av generasjoner og over livsløp
 • Utdanning, skole, arbeidsmarked
 • Profesjonsstudier
 • Læringsmiljø og læringsutbytte
 • Marginalisering
 • Statistikk og kvantitative metoder

Undervisning og veiledning

 • Ansvarlig for lektorprogrammet i samfunnsfag (SV-fak)
 • Veileder stipendiater, bachelor- og masterstudenter
 • SVLEP1000 Innføring til samfunnsvitenskapene for lektorstudenter (emneansvarlig og foreleser)
 • SOS9009 & SOS4022: Fixed and Random Effects Regression Models using sibling and panel data. Applications within social stratification research
 • SOS4020 Kvantitativ metode (foreleser og seminarleder), 2019-
 • SOS1120 kvantitativ metode (foreleser og emneansvarlig), 2012-2015
 • PECOS4022 Kvantitativ metode (seminarleder) 
 • Seminarleder/veileder

Bakgrunn (hovedpunkter)

 • Professor i sosiologi, ISS/UiO, 2022-
 • Førsteamanuensis i sosiologi, ISS/UiO, 2016-2022
 • Forsker 2 (20% bistilling), Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet,  2011 - 2021
 • Postdoktor, sosiologi, UiO, 2012 - 2016
 • PhD, sosiologi, UiO, 2011
 • Gjesteforsker, UC Berkeley, 2007-2008
 • Seniorforsker, NIFU, 2010- 2016
 • Vit.ass, UiO, 2004-2006
 • Cand.polit. i sosiologi, UiO, 2004
 • Vit.ass, FAFO, 2002
 • Utvekslingsstudent, Northwestern University, Chicago, 2000-2001
Emneord: Sosial ulikhet, Sosial mobilitet, Marginalisering, kvantitative metode, Sosiologi

Publikasjoner

 • Wiborg, Øyvind Nicolay (2022). Parents’ income and wealth matter more for children with low than high academic performance: Evidence from comparisons between and within families in egalitarian Norway. Research in Social Stratification and Mobility. ISSN 0276-5624. doi: 10.1016/j.rssm.2022.100692.
 • Robinson, Laura; Schulz, Jeremy; Ball, Christopher; Chiaraluce, Cara; Dodel, Matías & Francis, Jessica [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2021). Cascading Crises: Society in the Age of COVID-19. American Behavioral Scientist. ISSN 0002-7642. 65(12), s. 1608–1622. doi: 10.1177/00027642211003156. Fulltekst i vitenarkiv
 • Geven, Sara; Wiborg, Øyvind; Fish, Rachel E. & van de Werfhorst, Herman G. (2021). How teachers form educational expectations for students: A comparative factorial survey experiment in three institutional contexts. Social Science Research. ISSN 0049-089X. 100, s. 1–20. doi: 10.1016/j.ssresearch.2021.102599. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grätz, Michael; Barclay, Kieron J.; Wiborg, Øyvind Nicolay; Lyngstad, Torkild Hovde; Karhula, Aleksi & Erola, Jani [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Sibling similarity in education across and within societies. Demography. ISSN 0070-3370. 58(3), s. 1011–1037. doi: 10.1215/00703370-9164021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Robinson, Laura; Schulz, Jeremy; Wiborg, Øyvind & Johnston, Elisha (2021). The COVID Connection: Pandemic Anxiety, COVID-19 Comprehension, and Digital Confidence. American Behavioral Scientist. ISSN 0002-7642. 65(12), s. 1721–1746. doi: 10.1177/00027642211003155. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grätz, Michael & Wiborg, Øyvind (2020). Reinforcing at the Top or Compensating at the Bottom? Family Background and Academic Performance in Germany, Norway, and the United States. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 36(3), s. 381–394. doi: 10.1093/esr/jcz069.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2019). The Accumulation and Transfers of Wealth: Variations by Social Class . European Sociological Review. ISSN 0266-7215. doi: 10.1093/esr/jcz036.
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2018). Klassebakgrunn, arv og gaver: Hvilken rolle spiller de for oppbygging av formue i ung alder? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 35(4), s. 294–312. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2018). The Scandinavian Model During Increasing Inequality: Recent Trends in Educational Attainment, Earnings and Wealth among Norwegian Siblings. Research in Social Stratification and Mobility. ISSN 0276-5624. 56, s. 53–63. doi: 10.1016/j.rssm.2018.06.006.
 • Robinson, Laura; Wiborg, Øyvind N & Schulz, Jeremy (2018). Interlocking Inequalities: Digital Stratification Meets Academic Stratification. American Behavioral Scientist. ISSN 0002-7642. 62(9), s. 1251–1272. doi: 10.1177/0002764218773826.
 • Helland, Håvard & Wiborg, Øyvind N (2018). How do parents’ educational fields affect the choice of educational field? British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 70(2), s. 481–501. doi: 10.1111/1468-4446.12370. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiborg, Øyvind N (2017). Hvor er formuene i Oslo? Gylne ghettoer og deres utvikling over tid. I Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202521615. s. 105–120.
 • Wiborg, Øyvind N (2017). Family Wealth and School Grades in Norway: exploring how immediate and extended family wealth matters for children's school performance. I Erola, Jani & Kilpi-Jakonen, Elina (Red.), Social inequality across the generations - the role of compensation and multiplication in resource accumulation. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78643-255-1. s. 136–157. doi: 10.4337/9781786432568.00014.
 • Helland, Håvard & Wiborg, Øyvind (2014). Retningsvalg i høyere utdanning – hvor langt faller eplet fra stammen? I Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth & Terum, Lars Inge (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-45050-2. s. 162–184.
 • Chan, Tak Wing; Birkelund, Gunn Elisabeth; Aas, Arne Kristian & Wiborg, Øyvind (2011). Social Status in Norway. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 27(4), s. 451–468. doi: 10.1093/esr/jcq019.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2010). Klassereisen - mer vanlig i dag? I Dahlgren, Kenneth & Ljunggren, Jørn (Red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01580-4. s. 197–212.
 • Wiborg, Øyvind & Moberg, Rasmus Juul (2010). Social origin and the risks of disadvantage in Denmark and Norway: the early life course of young adults. Work, Employment and Society. ISSN 0950-0170. 24(1), s. 105–125. doi: 10.1177/0950017009353656.
 • Chan, Tak Wing; Birkelund, Gunn Elisabeth; Aas, Arne Kristian & Wiborg, Øyvind (2010). Social Status in Norway. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. doi: 10.1093/esr/jcq019%2C.
 • Wiborg, Øyvind & Hansen, Marianne Nordli (2009). Change over Time in the Intergenerational Transmission of Social Disadvantage. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 25(3), s. 379–394. doi: 10.1093/esr/jcn055.
 • Wiborg, Øyvind (2006). Suksess i arbeidsmarkedet blant høyt utdannete innvandrere betydningen av jobbkompetanse, sosiale nettverk og diskriminering for inntekt. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 14(3), s. 276–297. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Ringdal, Kristen & Wiborg, Øyvind (2022). Lær deg Stata. 2 utgave. Fagbokforlaget. ISBN 9788245036831. 286 s.
 • Ringdal, Kristen & Wiborg, Øyvind N (2017). LÆR DEG STATA. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2058-8. 295 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Schulz, Jeremy; Robinson, Laura; Dodel, Matias; Wiborg, Øyvind & Khilnani, Aneka (2022). Introduction: “Making Work Work During the Pandemic”. American Behavioral Scientist. ISSN 0002-7642. doi: 10.1177/00027642211066060.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth and educational attainment – a three-generational study of young adults.
 • Wiborg, Øyvind N & Grätz, Michael (2019). The varying impact of parental economic resources on academic performance: Evidence from a family fixed-effects quantile regression approach.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation – a three-generational study of young adults.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation - a three generational study of young adults in Norway .
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation - a three-generational study of young adults.
 • Borgen, Nicolai T. & Wiborg, Øyvind N (2018). New tools, novel consequences: Testing unconditional quantile regression using simulated data.
 • Wiborg, Øyvind N & Grätz, Michael (2018). The varying impact of parental economic resources on academic performance: Evidence from a family fixed-effects quantile regression approach. .
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2018). Family wealth and educational attainment - a three generational study of young adults in Norway.
 • Madsen, Aleksander Årnes & Wiborg, Øyvind N (2017). Norwegian teachers and wages. Why do men earn more than women?
 • Grätz, Michael & Wiborg, Øyvind N (2017). Reinforcing at the Top or Compensating at the Bottom? Nonlinearities in the Association between Family Background and Academic Performance in Germany and Norway .
 • Madsen, Aleksander Årnes & Wiborg, Øyvind N (2016). Gender wage gap among Norwegian teachers - trends and mechanisms .
 • Wiborg, Øyvind N (2016). Parental wealth and children’s school performance –using family fixed effects with a new unconditional quantile regressions approach.
 • Wiborg, Øyvind N (2014). Increased meritocratic selection over time? A sibling correlation study of twins and regular siblings.
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2014). Wealth inequality during the life course - a study based on sibling correlations.
 • Helland, Håvard & Wiborg, Øyvind (2014). How do parents’ educational field affect one’s choice of educational field? - a new micro-approach to tertiary education in Norway.
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2013). Trends in the total impact of family background - new evidence based on sibling correlations.
 • Helland, Håvard & Wiborg, Øyvind (2013). Social reproduction through choice of educational field.
 • Skule, Sveinung; Børing, Pål & Wiborg, Øyvind (2013). Voksnes læring - deltakelse og effekter.
 • Skule, Sveinung & Wiborg, Øyvind (2011). Blir det mindre læring i arbeidslivet? Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003-2010.
 • Støren, Liv Anne & Wiborg, Øyvind (2011). Trapped in the welfare system? Labour market marginalization among immigrant and non-immigrant young workers with low – medium qualification levels.
 • Wiborg, Øyvind N; Schultz, Jeremy & Robinson, Laura (2011). Informational Exclusion and Precarious Futures-The Experiences of Informationally Disadvantaged American Youths.
 • Wiborg, Øyvind (2009). Sosial bakgrunn og marginalisering: endring over tid?
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2008). Fattigdommens system. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Wiborg, Øyvind; Børing, Pål & Skule, Sveinung (2013). Livslang læring og mobilitet i arbeidsmarkedet: En studie av formell og uformell videreutdanning blant norske arbeidstakere basert på Lærevilkårsmonitoren og registerdata. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-899-2.
 • Børing, Pål; Wiborg, Øyvind & Skule, Sveinung (2013). Livslang læring i norsk arbeidsliv: Hvorfor varierer deltakelsen? Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-898-5.
 • Opheim, Vibeke & Wiborg, Øyvind (2012). Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1: Delrapport 4 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen'. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-881-7.
 • Wiborg, Øyvind; Arnesen, Clara Åse; Grøgaard, Jens B.; Støren, Liv Anne & Opheim, Vibeke (2011). Elevers prestasjonsutvikling – hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater». NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-796-4.
 • Caspersen, Joakim; Wiborg, Øyvind & Lødding, Berit (2011). Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. NIFU. ISSN 978-82-7218-739-1.
 • Wiborg, Øyvind; Sandven, Tore Vang & Skule, Sveinung (2011). Livslang læring i norsk arbeidsliv 2003-2010: Trender og resultater fra Lærevilkårsmonitoren. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-733-9.
 • Wiborg, Øyvind N (2011). Bound to rise? Intergenerational disadvantages in Norway. Faculty of social sciences, University of Oslo. ISSN 1504-3991.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. aug. 2012 12:46 - Sist endret 7. apr. 2022 20:55

Prosjekter