Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 25. mars 2020

25. mars 2020, kl. 14.15-16.00, møte foregår som videomøte (via Zoom).

SAK 1
Saksnr. 13/20
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  
 

Orienteringssaker

 

SAK 2
Saksnr. 14/20

Orienteringssaker: Personal

Coronautbrudd. Tiltak og håndtering av krisen hittil. Styret bes komme med innspill om hva som bør vektlegges fremover i denne krevende situasjonen.

Fakultetets tilsettingsutvalg tildelte Jemima García-Godos opprykk til professor SKO 1013 i møte 26. februar 2020.

Maren Toft tilsettes som forsker SKO 1008 i seks måneder i forbindelse med tildeling av NFRs utenlandsstiped. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering. 

Runa Torp Vivé og Fanny Kvamme-Vik er midlertidig tilsatt som studiekonsulenter i perioden 1.3-31.08.2020.

 
SAK 3
Saksnr. 15/20

Orienteringssaker: Økonomi

Om økonomimodell ved SV-fakultetet v/seniorrådgiver Vegar Balstad.

Fakultetet melder at grunnet lavere kapasitet enn normalt vil det ikke bli utarbeidet oppdatert langtidsprognose for 1. tertial 2020 for grunnenhetene.

 
SAK 4
Saksnr. 16/20

Orienteringssaker: HMS

Rapport fra vernerunde 2020.

 
 

Ordinære saker

 
SAK 5
Saksnr. 17/20

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktor stilling (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 
SAK 6
Saksnr. 18/20

Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som stipendiat

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 7
Saksnr. 19/20

Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som postdoktor

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 8
Saksnr. 20/20

Vedtakssak: Tilsetting som postdoktor (SKO 1352) (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 9
Saksnr. 21/20

Diskusjonssak: Strategiarbeid ved ISS 2020

Planlagt diskusjonssak om strategiarbeid ved ISS utgår.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 23. mars 2020 15:09 - Sist endret 31. mars 2020 11:07