Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 30. november 2016

30. november 2016, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 39/16
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 40/16

Vedtakssak: Årsplan for ISS 2017-2019

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 41/16

Vedtakssak: Budsjett for ISS 2017

Saksdokumenter.

 

 

SAK 5
Saksnr. 42/16

Diskusjonssak: Ekstern finansiering av midlertidige stillinger

Saksdokumenter , ettersendt vedlegg.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 23. nov. 2016 14:34 - Sist endret 7. des. 2016 12:38