English version of this page

OPENFLUX

OPENFLUX undersøker sosial ulikhet ved å bruke atferdsgenetiske data og metoder. Prosjektet ligger i skjæringspunktet mellom sosiologi, demografi og atferdsgenetikk.

Mål

  • Målet med prosjektet er å undersøke hvilke genetiske og miljømessige faktorer som bidrar til at sosioøkonomiske og demografiske utfall blir ulike.
  • Undersøkelsen går på tvers av tre ulike dimensjoner: kohorter, livsfaser og generasjoner. 
  • Av sosioøkonomiske utfall vil vi blant annet se på utdanningsnivå, testresultater, karakterer på skolen, yrkesmessig status, inntekt og formue. De demografiske utfallene omfatter valg av samlivsform, skilsmisse, tidspunkt for fødsel og ekteskap, antall barnefødsler med mer.
  • For å nå disse målene skal vi bruke registerdata kombinert med tvilling- og familiedata og molekylærgenetiske data. Tvilling-  og familiedataene er allerede på plass og klare for analyse. Vi jobber nå med å sikre oss molekylærgenetiske data og registerinformasjon.

Samarbeid

Prosjektet har et nettverk med internasjonale samarbeidspartnere:

Rådgivningsorgan

Prosjektet har utpekt et rådgivningsorgan, som består av følgende medlemmer:

Finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) under EUs forsknings- og utviklingsprogram Horisont2020 (bidragsavtale nr. 818420). 

Varighet

1. juli 2019 - 31. desember 2025

 

Les mer om prosjektet på prosjektlederens personlige nettside.

Publisert 15. okt. 2019 09:33 - Sist endret 19. sep. 2022 13:29