Fagforbundets trepartseminar: Teknologi i fremtidens arbeidsliv

Fagforbundet inviterer til trepartseminar for studenter ved SV-fakultetet. Vil du vite hva fagforbundene og NHO anser som det norske arbeidslivets fremtidige utfordringer og hva de jobber med for å bevare den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen?

Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden møtes på Eilert Sundts hus for å diskutere arbeidslivets fremtidige behov, utfordringer, uenigheter og viktigheten av partssamarbeid.

Vi serverer gratis frokost og kaffe fra kl 08:30. Seminaret starter kl 09.15.

Meld deg på her https://nettskjema.no/a/trepartseminar 

Roger Bjørnstad er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og er sjefsøkonom i LO og tidligere sjefsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Han har i en årrekke deltatt aktivt i å videreutvikle og bruke Statistisk sentralbyrås (SSB) makroøkonomiske modeller. Som forskningsleder for makroøkonomi i SSB deltok han i mye av den makroøkonomiske forskningen inntil han begynte i Econ Pöyry i 2011. I 2013 overtok Bjørnstad om Sjefsøkonom innenfor den samfunnsøkonomiske delen som nå heter Samfunnsøkonomisk analyse. Han har tidligere ledet arbeidet for Kunnskapsdepartementet om å framskrive behovet for arbeidskraft etter ulike utdanningsgrupper, for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om å framskrive behovet for IKT-personell og for Arbeidsdepartementet om å analysere betydningen av arbeidstidsforkortelser.
Nina Melsom er Direktør for område Arbeidsliv i NHO, med ansvar for politikkutforming arbeidsliv, lønn- og tariff, pensjon og forsikring og NHOs advokattjenester Melsom har jobbet både som advokat- og dommerfullmektig og som førstekonsulent og rådgiver hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen. I 2000 startet hun som advokat i NHOs arbeidsrettsavdeling, og i 2008 ble hun leder for Arbeidsrettsavdelingen. I 2016 gikk hun inn i NHOs ledergruppe, først som direktør for område Tariff- og medlemstjenester og fra høsten 2017 som leder av område Arbeidsliv. Melsom er medforfatter i flere juridiske utgivelser og har omfattende foredragserfaring. I tillegg har hun sittet i ulike råd og utvalg, blant annet Personvernnemnda, Tariffnemnda og redaksjonsrådet for Arbeidsrett (Universitetsforlaget). Hun deltok på Sjefskurset (Forsvarets høyskole) i 2013. Hun er utdannet jurist fra UiO.
Bjørn Pettersen er leder for omstillingsenheten i Fagforbundet og jobber mye med å bistå medlemmer i omstillingsprosesser og utviklingsarbeid. Han jobber mye med å fremme lokalt partssamarbeid. Pettersen har utdanning fra UiO, BI og UiB og er spesialist i endringsprosesser.

Kontaktperson: Runar Forsetløkken

Publisert 22. nov. 2018 09:47 - Sist endret 22. nov. 2018 13:26