English version of this page

MACROINEQUALITY (avsluttet)

Økonomisk ulikhet, utvikling og velferdsstaten på makronivå

Hensikten med prosjektet er å forstå konsekvensene av to dyptpløyende makroøkonomiske endringer de siste femti årene, nemlig den hurtige transformasjonen av den kinesiske økonomien og den økende ulikheten på tvers av samfunnssektorene i mange land ved hjelp av makroøkonomiske modeller, som involverer heterogenitet.

Kinesiske yen

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Om prosjektet

Dette prosjektet har som mål å forbedre makroøkonomiske modeller ved å involvere heterogenitet samt individuell adferd på mikronivå. For å bygge bro mellom de som utformer økonomisk politikk og økonomer innen feltet, er det en målsetning å bidra til at slike modeller blir tatt i bruk som analyseverktøy innen makro-, utviklings- og arbeidsmarkedsøkonomi og reell politikkutforming.

Prosjektet består av følgende delprosjekter:

1. Utdanning, risiko og omfordeling
2. Ulikhet og konjunkturer
3. Irrasjonell adferd i makromodeller
4. Omfordeling og vekst: Kinas velferdsstat i endring
5. Handelsoverskudd og valutamanipulasjon
6. Regionale vekstforskjeller i Kina
7. Dynamisk politisk økonomi

Velferdseffekter av offentlige omfordelingstiltak er et gjennomgående tema i prosjektet. Les mer om prosjektet i prosjektbeskrivelsen (pdf).

Prosjektleder

Prosjektet ledes av professor Kjetil Storesletten ved Økonomisk institutt, UiO.

Deltakere

Forskningsgruppen på UiO består av postdoktorene Andreas Müller, Alessia Russo, Yicheng Wang og Yikai Wang, doktorgradskandidaten Nicolai Ellingsen og forskningsassistenten Vegard S. Wiborg.

Flere internasjonale forskere er ansatt på prosjektet i deltidsstillinger:

  • Gueorgui  Kambourov and Loren Brandt, University of Toronto
  • Yan Bai, University of Rochester
  • Alfonso Irarrazabal, BI
  • Zheng Michael Song, University of Chigago
  • Gianluca Violante, New York University
  • Fabrizio Zilibotti, University of Zürich

Prosjektet har i tillegg et nettverk av internasjonale forskere som deltar i prosjektet inkludert Jonathan Heathcote og Motohiro Yogo fra FRB Minneapolis.

Forskere ved Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) deltar også i prosjektet.

Finansiering

Prosjektet har fått innvilget ERC Advanced Grant fra det europeiske forskningsrådet på cirka 2.1 millioner euro for fem år fra og med 1. juni 2013.

ERC Advanced Grants er en prestisjetung finansieringsordning for etablerte forskere. Totalt fire prosjekter i Norge, og kun to innen samfunnsvitenskap og humaniora, fikk dette toppforskningsstipendet i 2012. 

 

Publisert 5. mai 2015 09:38 - Sist endret 26. apr. 2019 09:05

Kontakt

Kjetil Storesletten            Prosjektleder

Marie Storli          Forskningsassistent

Mari Gakkestad               Forskningskonsulent

European Research Council's logo