English version of this page

Om senteret

ESOP - Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling ble opprettet i 2007 som et Senter for Fremragende Forskning (SFF) finansiert av Norges Forskningsråd under deres program for Fremragende forskning.

10-årsperioden for ESOP som SFF endte i 2016 og fra 2017 har ESOP fortsatt som et forskningssenter finansiert med nye midler. Blant annet mottar ESOP mottar midler fra UiO for senterets internasjonalt anerkjente forskningskvalitet.

Kontaktinformasjon

Generelle henvendelser:

E-post: esop-post@esop.uio.no

Pressekontakt:

Mari Gakkestad
E-post: pressekontakt@esop.uio.no
Telefon: 22 85 94 68

Administrativ leder:

Olja Toljagic
Telefon: 22 85 56 49

Leder av ESOP:

Karl Ove Moene

Nestleder av ESOP:

Halvor Mehlum

 

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31

Eilert Sundts hus, 10. etg.

N-0851 Oslo

Finn frem

Mer informasjon om ESOP

  • Hovedperspektiver i forskningen
  • Årsrapporter fra perioden som SFF
  • Opprinnelig søknad til perioden som SFF

"Visiting fellowships"

ESOP og Økonomisk institutt oppfordrer aktuelle kandidater til "Visiting fellowships" i økonomisk politikk til å sende inn søknad. Mer informsjon ligger på våre engelske sider.

Stipend

Stipend er tilgjengelig for masterstudenter som planlegger å skrive oppgave innenfor ESOPs temaer.