Drømmedemokratiets død

Hvilke beslutninger burde tas ved folkeavstemninger? En sjekkliste. Bård Harstad i DN, fredag 8. juli,

Bård Harstad. Foto: UiO.

Publisert 11. juli 2016 13:35 - Sist endret 23. nov. 2017 09:18