Articles

Samfunnsøkonomene
Published Feb. 24, 2017 11:48 AM

Karen Helene Ullveit-Moe, Andreas Moxnes and Esther Ann Nisja Bøler.

Published Feb. 21, 2017 10:17 AM

Karen Helene Ullveit-Moe, Andreas Moxnes and Federica Coelli.

Published Nov. 4, 2016 11:33 AM

By: Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum, Marianne Røed, Pål Schøne

Scandinavian Journal of Economics, 2014(116). ISSN/ISBN: 0347-0520.

Published Nov. 4, 2016 11:26 AM

Av: Halvor Mehlum

Samfunnsøkonomen, 2014(7). ISSN/ISBN: 1890-5250.

Published Nov. 4, 2016 11:22 AM

By: Jon Erik Dølvik.

Nordic Economic Policy Review, 2013(1).