Publications

By: Jon Erik Dølvik.

Nordic Economic Policy Review, 2013(1).

By: Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum, Marianne Røed, Pål Schøne

Scandinavian Journal of Economics, 2014(116). ISSN/ISBN: 0347-0520.

Av: Halvor Mehlum

Samfunnsøkonomen, 2014(7). ISSN/ISBN: 1890-5250.

Karen Helene Ullveit-Moe, Andreas Moxnes and Federica Coelli.

Samfunnsøkonomene

Karen Helene Ullveit-Moe, Andreas Moxnes and Esther Ann Nisja Bøler.

by Jon Erik Dølvik, Head of Research, Fafo Institute for Labour and Social Research, Oslo, and Andrew Martin, Research Associate, Center for European Studies, Harvard University

Includes chapter by Kalle Moene and Erling Barth.

by Carl Henrik Knutsen