Trusler og trusselhendelser mot politikere: En spørreundersøkelse blant stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Rapport av Tore Bjørgo og Emilie Silkoset. Utgitt av Politihøgskolen. 

Sammendrag

82 % av politikere har opplevd minst én form for uønsket atferd, trusler eller mottatt noen form for hatmeldinger, enten gjennom direkte kontakt eller gjennom sosiale medier.

40 % har vært utsatt for alvorlige hendelser. Disse hendelsene involverer faktiske eller forsøk på angrep, trusler (også direkte eller indirekte via sosiale medier) om å angripe politikeren eller nærstående personer eller skadeverk på eiendom eller personlige eiendeler.

Flere politikere blir utsatt for trakassering og trusler via sosiale medier enn før. Dette ser ut til å være en økende trend.

Graden av utsatthet for stortingsrepresentanter følger de politiske partiene og sakene heller enn regjeringskoalisjonen. De mest utsatte er politikere fra FrP, mens politikere fra Høyre er blant de minst utsatte.

Konsekvensene for å ha opplevd uønskede hendelser påvirker både politikernes privatliv og deres politiske virksomhet. Funnene viser at konsekvenser for privatlivet har gått ned fra 42 % i 2013 til 27 % i 2017. For politisk virksomhet er det en svak økning fra 13 % til 17 %. Det er en tydelig sammenheng mellom alvorlighetsgraden på hendelsene og om dette får konsekvenser for politikernes atferd.

Rapporten kan lese her.

Publisert 17. des. 2020 21:03 - Sist endret 17. des. 2020 21:03