2018

Publisert 17. des. 2020 20:38

Kapittel av Tore Bjørgo i Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Redigert av Overland, G. Salomonsen, J., Andersen, A.J., Førde, K.E & Grødum, K. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing (p. 2-14). 

Publisert 17. des. 2020 20:35

Kapittel av Tore Bjørgo og Andrew Silke (pp. 57-65). I Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism, redigert av Andrew Silke London and New York: Routledge.