2019

Kapittel av Ingvild Magnæs Gjelsvik og Tore Bjørgo i boken Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: Norske handlemåter i møtet med terrorisme. Stian Lid & Geir Heierstad (red., 2019). Oslo: Gyldendal.

Bok redigert av Tore Bjørgo og Miroslav Mareš