Parliamentary Democracy in Europe (PADEMIA) (avsluttet)

ARENA er partner i det europeiske akademiske nettverket PADEMIA, som studerer de nye utfordringene som europeiske parlamenter og borgere møter i dag.

Møte i Europaparlamentet i Brussel (foto: Den europeiske union)

Om prosjektet

PADEMIA er et europeisk nettverk bestående av 56 akademiske institusjoner som fremmer forskning og undervisning på parlamentarisk demokrati i Europa. PADEMIA bringer studenter, forskere og andre interesserte parter sammen for å undersøke hvordan utfordringene som dagens europeiske parlamenter og borgere står overfor best kan løses. 

Partnere

56 akademiske institusjoner fra 31 land deltar i nettverket. Se PADEMIAs nettside for en oversikt over disse.

Ved ARENA deltar John Erik Fossum og Christopher Lord.

FinansieringEU-flag

Erasmus-nettverk finansiert av EUs program for livslang læring.

Mer informasjon

Se PADEMIAs engelske nettside for mer informasjon om nettverkets forskning, publikasjoner og arrangementer.

Publisert 15. juli 2016 12:09 - Sist endret 9. jan. 2017 09:51