Konferanser

Tidligere

Tid og sted: 1. des. 2017 09:00 - 15:30, Forskningsrådet

Forskningsrådet inviterer til storstilt konferanse om hvordan utviklingen i Europa påvirker Norge. Ledende forskere, mange fra ARENA, presenterer det nyeste fra forskningsfronten.

Tid og sted: 13. jan. 2017 09:00 - 16:30, Domus Media, Department of Private Law, Karl Johans gt. 47, Room Kjerka

On 13 January 2017 Agustín J. Menéndez and Espen D. H. Olsen convened a workshop on European citizenship in light of the refugee crisis.

Tid og sted: 24. nov. 2016 09:30 - 25. nov. 2016 13:00, Johan P. Olsen room, ARENA

On 24-25 November John Erik Fossum and Jozef Bátora hosted the workshop 'The EU and its crises: From resilient ambiguity to ambiguous resilience - or beyond?' at ARENA.

globus illustration
Tid og sted: 9. juni 2016 09:00 - 17:00, Scandic Solli

Since its inception the EU has proclaimed an ambition to promote justice at the global level. But what precisely is the EU’s contribution to global justice? And what would a just foreign policy look like? The kick-off conference of the GLOBUS project will be held in Oslo on 9-10 June 2016.

Tid og sted: 24. apr. 2016 - 28. apr. 2016, Pisa, Italy

Cathrine Holst and Bo Rothstein will convene a workshop on expert rule at the 2016 ECPR Joint Sessions of Workshops in Pisa, Italy.

Tid og sted: 31. mars 2016 09:00 - 16:30, Johan P. Olsen room, ARENA

John Erik Fossum and Jozef Bátora organise a workshop on differentiation and democratic governance in the EU on 31 March 2016.

Tid og sted: 14. mars 2016 - 15. mars 2016, University of Gothenburg

Together with the Centre for European Research (CERGU) at the University of Gothenburg, Guri Rosén at ARENA co-organises an interdisciplinary conference on the TTIP in Gothenburg on 14-15 March 2016. EU Trade Commissioner Cecilia Malmström will hold a keynote address.

social media icons
Tid og sted: 10. mars 2016 10:00 - 11. mars 2016 12:00, Johan P. Olsen room, ARENA

Asimina Michailidou and Mauro Barisione organise a workshop on social media and European politics in Oslo on 10-11 March 2016.

Tid og sted: 1. feb. 2016 12:00 - 2. feb. 2016 14:30, Johan P. Olsen room, ARENA

ARENA organizes the first workshop of the research network TARN on the agencification of EU governance in Oslo on 1-2 February 2016.

Tid og sted: 9. des. 2015 14:30 - 11. des. 2015 15:00, University of Kent (Brussels Campus)

The education and research network on EU foreign policy, ANTERO, will hold its first workshop sessions in Brussels on 9-11 December.

Tid og sted: 12. nov. 2015 - 13. nov. 2015, Aarhus University

ARENA is among the organisers of the international conference 'Security and Governance in the Globalised Arctic: Nordic and International Perspectives' in Aarhus 12-13 November.

Tid og sted: 4. nov. 2014 09:00 - 16:00, Aud. 1, Universitetsbiblioteket, Blindern

Som del av Grunnlovsjubileet i 2014 arrangerer ARENA en bredt anlagt og flerfaglig konferanse med vekt på nasjonalstatenes innvevning i den europeiske integrasjonsprosessen.

Tid og sted: 23. juni 2014 14:00 - 18:00, Philanthropy House, Rue Royale 94, Brussel

NORCONE-prosjektet arrangerer en formidlingskonferanse i Brussel om konstitusjonelle sider ved Norges forhold til EU. Denne vil finne sted i Philanthropy House i Brussel 23. juni.

Tid og sted: 4. apr. 2013 09:00 - 5. apr. 2013 17:00, Georg Sverdrups Hus

Forskningsprosjektet EPISTO (Why not epistocracy? Political legitimacy and 'the fact of expertise') holder en konferanse på Universitetet i Oslo 4. og 5. april 2013.

Tid og sted: 14. mars 2013 09:30 - 15. mars 2013 17:30, Selskapslokalet, Niels Treschows hus, Universitetet i Oslo

Krisene i Europa krever en radikal nyorientering av EU og måten beslutningstagere, intellektuelle, akademikere og offentligheten tilnærmer seg Unionen på. Konferansen "Europe in crises, Europe as the crisis?" vil søke å svare på denne utfordringen.

Tid og sted: 14. juni 2012 - 15. juni 2012, Johan P. Olsen Rom, ARENA

Eurotrans WP1 workshop "The Transformation of the Executive Branch of Government in Europe: Centre Formation, Administrative Integration and Co-existing Orders".

Tid og sted: 8. juni 2012 10:00 - 16:30, Johan P. Olsen Rom, ARENA

Målet med dette interaktive endags arrangementet er å utvikle en forskningsagenda om Det europeiske forskningsfellesskapet (The European Research Area).

Tid og sted: 7. juni 2012 - 8. juni 2012, Blindern, Universitetet i Oslo

Denne workshopen er en del av prosjektet "RECODE - Responding to Complex Diversity in Europe and Canada", som er finansiert av European Science Foundation (ESF).

Tid og sted: 21. mars 2012 15:00 - 17:00, Rom 770, Domus Nova, 5.-7.etg., St. Olavs plass 5, inngang Pilestredet

Onsdag 21. mars 2012 lanseres boka Transnational Migration, Gender and Rights, redigert av tidligere NOVA-forsker Ragnhild Sollund og med bidrag fra ARENA-forsker Meng-Hsuan Chou.

Tid og sted: 12. jan. 2012 10:15 - 13. jan. 2012 13:30, Georg Sverdrups hus (UB), Aud 2

For tredje gang arrangerer Demokratiprogrammet en stor, internasjonal konferanse midt i januar. Konferansen organiseres med 7 varierte arbeidsgrupper og to plenumssesjoner.