Konferanser

Kommende

The European Banking Authority (EBA) is one of three supervisory authorities for the financial sector in the EU (photo: EBA)
Tid og sted: 20. juni 2019 - 21. juni 2019, Johan P. Olsen room

The research project REFLEX will organize the workshop Making Non-Majoritarian Institutions Safe for Democracy on 20-21 June in Oslo. 

Tid og sted: 19. sep. 2019 - 20. sep. 2019, Oslo

ARENA, together with CICERO, will host a joint EU3D and BENCHMARK conference on Brexit and the 'Norway model' on 19 and 20 September 2019. 

Tidligere

Tid og sted: 13. mai 2019 - 14. mai 2019, The Hague, Netherlands

EUREX will organize the workshop 'Expertise and policy-making – comparative perspectives' in The Hague on May 13-14, 2019. Deadline for paper proposal: February 1, 2019.

Tid og sted: 12. apr. 2019 14:00 - 16:00, LUISS Guido Carli, Rome

LUISS School of Government and ARENA will host a panel debate on the future of Europe as a part of the launch of the research project EU Differentiation, Dominance and Democracy (EU3D) in Rome on 12 April 2019. 

Rome panorama
Tid og sted: 11. apr. 2019 09:00 - 12. apr. 2019 18:00, Aula Polivalente, LUISS Guido Carli, Viale Romania 32, Rome

The kick-off conference of the EU3D project will be held in Rome on 11-12 April 2019, with internal project sessions as well as a public event on the future of Europe with high-level panel participants.

Tid: 14. mars 2019 - 15. mars 2019

ARENA Centre for European Studies will host a workshop on justice, trade and development as a part of the GLOBUS project in Oslo on 14-15 March 2019. 

European Council meeting
Tid og sted: 26. apr. 2018 09:00 - 27. apr. 2018 17:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47 (26 April 2018) Room Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47, second floor (27 April)

The conference 'The European Union - between Scylla and Charybdis?' gathered European academics to discuss the challenges the European Union has been facing lately. 

Tid og sted: 1. des. 2017 09:00 - 15:30, Forskningsrådet

Forskningsrådet inviterer til storstilt konferanse om hvordan utviklingen i Europa påvirker Norge. Ledende forskere, mange fra ARENA, presenterer det nyeste fra forskningsfronten.

Tid og sted: 24. apr. 2016 - 28. apr. 2016, Pisa, Italy

Cathrine Holst and Bo Rothstein will convene a workshop on expert rule at the 2016 ECPR Joint Sessions of Workshops in Pisa, Italy.

Tid og sted: 9. des. 2015 14:30 - 11. des. 2015 15:00, University of Kent (Brussels Campus)

The education and research network on EU foreign policy, ANTERO, will hold its first workshop sessions in Brussels on 9-11 December.

Tid og sted: 12. nov. 2015 - 13. nov. 2015, Aarhus University

ARENA is among the organisers of the international conference 'Security and Governance in the Globalised Arctic: Nordic and International Perspectives' in Aarhus 12-13 November.

Tid og sted: 4. nov. 2014 09:00 - 16:00, Aud. 1, Universitetsbiblioteket, Blindern

Som del av Grunnlovsjubileet i 2014 arrangerer ARENA en bredt anlagt og flerfaglig konferanse med vekt på nasjonalstatenes innvevning i den europeiske integrasjonsprosessen.

Tid og sted: 23. juni 2014 14:00 - 18:00, Philanthropy House, Rue Royale 94, Brussel

NORCONE-prosjektet arrangerer en formidlingskonferanse i Brussel om konstitusjonelle sider ved Norges forhold til EU. Denne vil finne sted i Philanthropy House i Brussel 23. juni.

Tid og sted: 4. apr. 2013 09:00 - 5. apr. 2013 17:00, Georg Sverdrups Hus

Forskningsprosjektet EPISTO (Why not epistocracy? Political legitimacy and 'the fact of expertise') holder en konferanse på Universitetet i Oslo 4. og 5. april 2013.

Tid og sted: 14. mars 2013 09:30 - 15. mars 2013 17:30, Selskapslokalet, Niels Treschows hus, Universitetet i Oslo

Krisene i Europa krever en radikal nyorientering av EU og måten beslutningstagere, intellektuelle, akademikere og offentligheten tilnærmer seg Unionen på. Konferansen "Europe in crises, Europe as the crisis?" vil søke å svare på denne utfordringen.

Tid og sted: 14. juni 2012 - 15. juni 2012, Johan P. Olsen Rom, ARENA

Eurotrans WP1 workshop "The Transformation of the Executive Branch of Government in Europe: Centre Formation, Administrative Integration and Co-existing Orders".

Tid og sted: 8. juni 2012 10:00 - 16:30, Johan P. Olsen Rom, ARENA

Målet med dette interaktive endags arrangementet er å utvikle en forskningsagenda om Det europeiske forskningsfellesskapet (The European Research Area).

Tid og sted: 7. juni 2012 - 8. juni 2012, Blindern, Universitetet i Oslo

Denne workshopen er en del av prosjektet "RECODE - Responding to Complex Diversity in Europe and Canada", som er finansiert av European Science Foundation (ESF).

Tid og sted: 21. mars 2012 15:00 - 17:00, Rom 770, Domus Nova, 5.-7.etg., St. Olavs plass 5, inngang Pilestredet

Onsdag 21. mars 2012 lanseres boka Transnational Migration, Gender and Rights, redigert av tidligere NOVA-forsker Ragnhild Sollund og med bidrag fra ARENA-forsker Meng-Hsuan Chou.

Tid og sted: 12. jan. 2012 10:15 - 13. jan. 2012 13:30, Georg Sverdrups hus (UB), Aud 2

For tredje gang arrangerer Demokratiprogrammet en stor, internasjonal konferanse midt i januar. Konferansen organiseres med 7 varierte arbeidsgrupper og to plenumssesjoner.